Sprawdź, co Ci się należy z OC sprawcy wypadku

  1. Pamiętaj, że zgłaszając się do sprawcy OC po odszkodowanie, nie musisz ograniczać się do zwrotu kosztów naprawy pojazdu.
  2. W zależności od wielkości szkody, obecne przepisy pozwalają domagać się odszkodowania zarówno za utratę zdrowia, jak również uzyskać zwrot kosztów związanych np. z holowaniem pojazdu czy użytkowaniem auta zastępczego.
  3. W 2017 r. wynosi 1,22 mln euro w przypadku szkody na osobie i szkody materialnej oraz 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe.