Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie: co to jest i jakie są tego konsekwencje?

  1. Z pojęciem niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia możesz spotkać się zarówno w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i ubezpieczeń majątkowych.
  2. W przypadku niedoubezpieczenia, wartość wypłaconego odszkodowania może nie wystarczyć na pokrycie szkód. Natomiast w sytuacji zawyżenia wartości przedmiotu, czyli nadubezpieczenia – pamiętaj, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko w wysokości faktycznej szkody.
  3. W ubezpieczeniach majątkowych to Ty decydujesz o sumie ubezpieczenia. W Twoim interesie jest, aby suma ta odpowiadała rzeczywistej wartości ubezpieczeniowej.
  4. Suma ubezpieczenia z jednej strony stanowi podstawę do wyliczenia składki polisy, a z drugiej wyznacza górną granicę odpowiedzialności towarzystwa.
  5. Jeśli podczas trwania ubezpieczenia zorientujesz się, że zadeklarowana wartość mienia nie jest prawdziwa, możesz wnioskować o zmniejszenie bądź zwiększenie sumy ubezpieczenia. W takim przypadku musisz się jednak liczyć ze zmianą wysokości składki.