MENU
KONTAKT
6 lat temu

Ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania za parkingowe „przytarcie”

Ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania za parkingowe „przytarcie”

W zatłoczonych miastach istnieje zwiększone ryzyko przypadkowego zarysowania cudzego samochodu. Nieświadome przytarcie, którego nawet nie zauważył sprawca, może go drogo kosztować. Gdy oddalił się od miejsca kolizji – nawet nie zdając sobie z tego sprawy – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu polisy OC na rzecz poszkodowanego, jednak może uznać, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i zażąda zwrotu kwoty wypłaconej na naprawę. Kierowca ma wtedy dwa wyjścia – zapłacić lub odwołać się. Specjaliści mfind.pl wyjaśniają dlaczego ubezpieczyciel może wystąpić z roszczeniem zwrotnym, co można zrobić by wycofał swoje żądania i dlaczego w takiej sytuacji nie należy przyjmować mandatu za spowodowaną szkodę.

Na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ubezpieczycielowi przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniem regresowym. Oznacza to, że może on żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC od każdego kierowcy, który wyrządził szkodę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Eksperci mfind.pl zaznaczają, że ustawodawca nie robi wyjątków nawet dla drobnych, parkingowych stłuczek – skala uszkodzenia nie ma znaczenia, liczy się fakt. Jednak istnieje możliwość złożenia odwołania od żądania zwrotu poniesionych kosztów przez TU na rzecz naprawy powstałego uszkodzenia. Ważne jest jednak, aby zebrać i przedstawić jak najwięcej dowodów na swoją obronę – może to zwiększyć szansę na przychylenie się do zniesienia roszczenia zwrotnego przez ubezpieczyciela, ponieważ każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Należy podkreślić, że kierowca, który przyjmie mandat za spowodowaną szkodę, będzie miał ogromne problemy ze zwolnieniem od regresu. Dzieje się tak dlatego, że zgoda na ukaranie mandatem jest uznaniem swojej winy za powstałe zdarzenie i spowodowanie uszkodzenia innego pojazdu.

Warto zaznaczyć, że roszczenie regresowe względem sprawcy uszkodzenia – który oddalił się z miejsca zdarzenia – jest prawem ubezpieczyciela, a nie jego obowiązkiem. Kierowcy, w przypadku gdy nie byli świadomi wyrządzenia szkody, często piszą odwołania z nadzieją na to, że ubezpieczyciel odstąpi od swoich żądań. Doradcy mfind.pl zawsze podkreślają, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe każdą tego typu sytuację rozpatrują w trybie indywidualnym. W trakcie badania okoliczności zdarzenia analizowane są zeznania sprawcy i poszkodowanych oraz inne zgromadzone materiały dowodowe – nagrania z monitoringu, relacje świadków czy dokumentacja Policji. Niejednokrotnie przeprowadzane są także oględziny pojazdu sprawcy, które mają na celu rozwianie powstałych wątpliwości. Istotnym elementem jest także zakres wyrządzonej szkody – im mniejsze zniszczenia, tym większe prawdopodobieństwo, że kolizja mogła zostać niezauważona przez sprawcę. Jednak trudno jest przekonać firmę ubezpieczeniową, że nie byliśmy świadomi spowodowania uszkodzenia innego pojazdu, a tym samym do odstąpienia przez TU od roszczenia regresowego” – mówi Bartosz Salwiński, współzałożyciel i członek zarządu mfind.pl, jednej z największych porównywarek OC/AC w Polsce.

Znalezienie w internecie najlepszej oferty ubezpieczenia komunikacyjnego może być szybkie i proste dzięki porównywarce mfind.pl, która cechuje się:

  • samodzielnym sprawdzaniem historii wypadkowej przy współpracy z ubezpieczycielami.
  • przedstawianiem rzetelnych i obiektywnych wyników kalkulacji ofert największej liczby ubezpieczycieli – współpracuje z największymi w Polsce towarzystwami ubezpieczeniowymi, wśród których są m.in. AVIVA, Proama, Benefia, AXA Direct, You Can Drive, MTU, LINK4, Liberty Ubezpieczenia. mfind.pl porównuje i wybiera najlepsze opcje ubezpieczenia spośród nawet 76 ofert ubezpieczycieli.
  • możliwością stworzenia indywidualnego konta klienta umożliwiającego zachowanie wszystkich wprowadzonych danych dotyczących kierowcy oraz samochodu.
  • bezpieczeństwem danych użytkowników, które udostępniane są wyłącznie towarzystwom ubezpieczeniowym w celu przygotowania konkretnej oferty ubezpieczenia.
  • oficjalnym informowaniem o podjętej współpracy reklamowej z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
  • największą, kompletną bazą samochodów wśród internetowych porównywarek OC/AC z wygodną, intuicyjną wyszukiwarką.
  • pomocą specjalistów z branży ubezpieczeniowej, którzy przygotowują ofertę dopasowaną do potrzeb klienta oraz odpowiadają na wszelkie wątpliwości związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Doradcy mfind.pl troszczą się o Klientów także w trakcie likwidacji szkód.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez mfind.pl, aż 82% Polaków słyszało o możliwości zakupu ubezpieczeń OC/AC przez internet, a już 30% skorzystało z zakupu polisy OC/AC online. Zebrane dane pokazują również, że aż 95,5% Polaków kupujących polisy ubezpieczeniowe przez internet jest zadowolonych z przeprowadzonej transakcji. Co więcej, klienci, którzy już raz zakupili polisę drogą cyfrową, chętnie skorzystają z tej formy ponownie – trend ten potwierdza ponad 97% badanych. Dla 59% Polaków cena składki OC/AC jest priorytetowym kryterium podczas zakupu polisy. Z kolei dla 50,7% najważniejszy jest zakres usług, które obejmuje ubezpieczenie.

W 2015 roku udziałowcem spółki mfind został fundusz Internet Ventures FIZ, którego współudziałowcami są Krajowy Fundusz Kapitałowy i MCI Management. Wartość transakcji wyniosła 6 mln złotych, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój serwisu.

Press kit - materiały dla mediów

mfind.pl to nie tylko porównywarka ubezpieczeniowa, ale również Akademia ubezpieczeń mfind publikująca artykuły poradnikowe, aktualności, teksty interwencyjne, raporty oraz analizy. W mfind nie tylko opisujemy, ale również kształtujemy rynek ubezpieczeń w taki sposób, aby był jak najbardziej przyjazny dla konsumentów.