Co to jest ubezpieczenie GAP i dlaczego warto je mieć?

Ubezpieczenie GAP jest szczególnie polecane osobom, zaciągającym kredyt na zakup auta, jak również zawierającym w tym celu umowę leasingu. Omawiana polisa chroni przed utratą wartości  pojazdu, co ma ogromne znaczenie dla finansowych zobowiązań posiadacza samochodu.

Co to jest ubezpieczenie GAP

Nazwa tego produktu ubezpieczeniowego, pochodzi od angielskich słów Guaranteed Auto Protection. Jego głównym zadaniem jest ochrona płatnika rat kredytu czy leasingu od sytuacji, w której powstanie różnica pomiędzy bieżącą wartością pojazdu, a kwotą pozostałą do uregulowania. Zarówno kredytobiorcy, jak i leasingobiorcy zależy, by mieć do dyspozycji spłacany środek transportu. Niestety zdarza się, że na skutek pewnych zajść jest to niemożliwe. Na przykład jeśli powstanie szkoda całkowita, a otrzymane odszkodowanie będzie niższe niż wysokość pozostałego do zapłaty na podstawie umowy zobowiązania. Bez ubezpieczenia GAP kredytobiorca lub leasingobiorca zostanie bez samochodu, za to z obowiązkiem opłacenia różnicy z własnej kieszeni.

Jak działa ubezpieczenie GAP

Kredytodawcy i leasingodawcy wymagają, aby finansowane przez nich auto było objęte zarówno ubezpieczeniem OC, jak i AC. Wbrew pozorom, wykupienie ubezpieczenia autocasco nie gwarantuje, że odszkodowanie otrzymanie w razie kradzieży auta będzie odpowiadało jego wartości, oszacowanej w umowie dotyczącej źródeł finansowania. Co za tym idzie, polisa Autocasco nie uchroni Cię przed dodatkowymi kosztami. Z roku na rok przedmiot umowy będzie tracił na wartości. Dlatego, warto zabezpieczyć się przed skutkami tego procesu.

Bezpieczeństwo w tym zakresie zapewnia właśnie ubezpieczenie GAP. W razie wystąpienia np. szkody całkowitej, otrzymasz odszkodowanie z tytułu AC (wyliczone zgodnie z postanowieniami OWU) oraz różnicę pomiędzy wpisaną w umowie wartością auta a suma odszkodowania.

Dla kogo ubezpieczenie GAP

Nie każdy może skorzystać z tego typu ochrony. Oferty ubezpieczenia GAP skierowane są do bardzo wąskiej grupy klientów. Należą do nich kredytobiorcy i leasingobiorcy, czyli podmioty korzystające z finansowego wsparcia instytucji kapitałowych przy zakupie pojazdu.

Jakie są rodzaje polis GAP

W rynkowych ofertach można wyróżnić trzy rodzaje ubezpieczenia GAP.

Pierwszym z analizowanych jest GAP fakturowy. To również rozwiązanie najprostsze. Ubezpieczyciel odejmuje od ceny auta z faktury, jego wartość rynkową z chwili zdarzenia i powstałą kwotę przekazuje leasingobiorcy lub kredytobiorcy.

Drugi z dostępnych rodzajów to GAP finansowy. W tym przypadku ubezpieczyciel podczas wyliczeń, uwzględnia już opłacone raty. Oznacza to, że otrzymana kwota będzie różnicą powstałą po odjęciu od kwoty pozostałej do spłacenia, odszkodowania wypłaconego z autocasco.

Z kolei zgodnie z indeksowym ubezpieczeniem GAP, ubezpieczyciel zobowiązany będzie do wypłaty kwoty ujętej procentowo w polisie. Zazwyczaj jest to 20-30 proc. wartości auta.

Ile kosztuje polisa GAP

Składkę za ubezpieczenie GAP, oblicza się procentowo od wartości auta. W zależności od rodzaju ubezpieczenia wielkości są inne. Podanie konkretnej kwoty nie jest możliwe, gdyż za każdym razem składka ustalana jest indywidualnie.

Czy ubezpieczenie GAP się opłaca

Zdecydowanie tak. Koszty polisy są niewielkie, a ochrona bardzo przydaje się w kryzysowej sytuacji. Zanim podejmiesz decyzję o wykupieniu ubezpieczenia GAP, koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Wnikliwie przeczytaj między innymi paragrafy dotyczące: wyłączeń, wysokości sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony.

Zobacz także: