Cofanie licznika będzie karane! Karą za przekręcenie licznika będzie więzienie!

  1. Przebieg auta jest jednym z czynników, który wpływa na jego wartość i zdradza ogólny stan pojazdu.
  2. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks karny zakłada, że za każde przekręcenie licznika będzie można trafić do więzienia.
  3. W przypadku wymiany licznika kierowca jest zobowiązany zgłosić ten fakt na stacji kontroli pojazdów.
  4. Podczas każdej kontroli policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub służby celnej, funkcjonariusze będą mieli obowiązek odnotowania aktualnego stanu licznika i przekazania tych informacji do centralnej ewidencji pojazdów.