MENU
KONTAKT

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MFIND IT sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, e-mail: pomoc@mfind.pl, telefon: 224909000, KRS: 536322, NIP: 5223020611, REGON: 36009949400000 oraz spółka MFIND sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, e-mail: pomoc@mfind.pl, telefon: 224909000, KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, REGON: 14701037800000.
 2. Na chwilę przekazywania tej informacji Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda na przetwarzanie danych) po to, by mógł z Panią/Panem skontaktować się przedstawiciel naszej firmy i udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, przykładowo podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną i udostępniającym serwery Administratorowi.
 5. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia ich zebrania.
 7. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia,
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: www.uodo.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 10. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania,
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnąć zgodę można klikając tutaj, a także przesyłając wiadomość na adres: pomoc@mfind.pl lub przesyłkę listową na adres: Mfind IT sp. z o.o., al. Jerozolimskiego 142B, 02-305 Warszawa,
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu telefonicznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(formularz kontaktowy na stronie https://punkta.pl/kontakt/)

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MFIND IT sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, e-mail: pomoc@mfind.pl, telefon: 224909000, KRS: 536322, NIP: 5223020611, REGON: 36009949400000 oraz spółka MFIND sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, e-mail: pomoc@mfind.pl, telefon: 224909000, KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, REGON: 14701037800000.
 2. Na chwilę przekazywania tej informacji Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda na przetwarzanie danych) po to, by mógł z Panią/Panem skontaktować się przedstawiciel naszej firmy i udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, przykładowo podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną i udostępniającym serwery Administratorowi.
 5. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia ich zebrania.
 7. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia,
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: www.uodo.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 10. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania,
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnąć zgodę można klikając tutaj, a także przesyłając wiadomość na adres: pomoc@mfind.pl lub przesyłkę listową na adres: Mfind IT sp. z o.o., al. Jerozolimskiego 142B, 02-305 Warszawa,
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu telefonicznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych)

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MFIND IT sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, e-mail: pomoc@mfind.pl, telefon: 224909000, KRS: 536322, NIP: 5223020611, REGON: 36009949400000 oraz spółka MFIND sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, e-mail: pomoc@mfind.pl, telefon: 224909000, KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, REGON: 14701037800000.
 2. Na chwilę przekazywania tej informacji Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda na przetwarzanie danych) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez partnerów Administratora oraz w celu przekazywania informacji handlowych przez partnerów Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, przykładowo podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną i udostępniającym serwery Administratorowi.
 5. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia ich zebrania.
 7. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia,
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: www.uodo.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 10. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator dokonuje profilowania oraz podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany. Czynności te służą przede wszystkim wysłaniu Twoich danych na serwery zakładów ubezpieczeń, gdzie przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Skutkuje to możliwością natychmiastowego przedstawienia Państwu zestawienia najkorzystniejszych ofert ubezpieczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnąć zgodę można klikając tutaj, a także przesyłając wiadomość na adres: pomoc@mfind.pl lub przesyłkę listową na adres: Mfind IT sp. z o.o., al. Jerozolimskiego 142B, 02-305 Warszawa,
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu telefonicznego.