slider

Ubezpieczenie NNW – wybierz najlepszą ofertę

Ubezpieczenie NNW, czyli polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, ma na celu zapewnienie ochrony finansowej w sytuacji, w której dojdzie do zdarzeń losowych, powodujących uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego.

Porównaj i kup pakiety medyczne
Ubezpieczenie NNW chroni przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z nieszczęśliwymi wypadkami, takimi jak obrażenia, choroba czy utrata zdolności do pracy.

Na czym polega ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, to polisa, która zapewnia ochronę w sytuacji wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ubezpieczonego. Jest rodzajem dodatkowego ubezpieczenia osobowego, a ochroną objęte jest jego życie i zdrowie. Jeśli dojdzie do zdarzenia objętego zakresem ochrony, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, w wysokości, która ustalana procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia. Wartość odszkodowania jest zależna od wielu czynników, m.in. od stopnia doznanych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej. 100% świadczenia wypłacane jest jedynie przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych.

Przejdź do kalkulatora
img

Pamiętaj

NNW możesz kupić jako samodzielną polisę lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego W przypadku NNW komunikacyjnego, ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i wszyscy podróżujący z nim pasażerowie. Sprawdź najtańsze ubezpieczenie NNW w pakiecie z ubezpieczeniem OC / AC. Kalkulator ubezpieczeń Punkty w kilka chwil udostępni Ci najlepsze oferty.

Co obejmuje ubezpieczenie od NNW?

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków obejmuje różne rodzaje ochrony w przypadku wystąpienia wypadków, które mogą spowodować obrażenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonej osoby.

Przejdź do kalkulatora
img
Odszkodowanie

Ubezpieczenie NNW, w zależności od rodzaju polisy i zakresu ochrony, może przewidywać wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia ubezpieczonemu wykonywanie określonych czynności, np. zdolności do pracy lub prowadzi do inwalidztwa. Wysokość odszkodowania zależy zwykle od stopnia uszczerbku i jest określana na podstawie tabeli lub skali inwalidztwa, a finalna kwota jest wskazanym wówczas zgodnie z OWU procentem od gwarantowanej sumy polisy. W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku polisa NNW oznacza wypłatę odszkodowania dla uprawnionych beneficjentów/uposażonych w celu wsparcia finansowego po stracie bliskiej osoby.

Koszty leczenia

Polisa NNW może pokrywać również koszty leczenia medycznego, hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych, rehabilitacji oraz terapii fizycznej lub psychologicznej, które są konieczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zasiłek szpitalny

Z tytułu posiadanej polisy NNW może być również wypłacane świadczenia finansowe w przypadku hospitalizacji lub pobytu w szpitalu, tzw. dzienne zasiłki szpitalne, które mają na celu rekompensatę utraconych dochodów lub mogą być przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z pobytem w szpitalu.

Ubezpieczenie na życie

Niektóre polisy NNW mogą również zawierać elementy ubezpieczenia na życie. W takich sytuacjach możliwa jest wypłata uposażonym odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego niezależnie od przyczyny zgonu.

Kogo nie obejmuje NNW?

Jeśli chcesz wykupić ubezpieczenie NNW, pamiętaj, aby sprawdzić, czy polisa na pewno będzie Ci w stanie zapewnić wymaganą ochronę. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może mieć pewne wyłączenia i ograniczenia, które określają sytuacje lub grupy osób, które nie są objęte ochroną. Pamiętaj, że konkretny zakres wyłączeń i ograniczeń może się różnić w zależności od warunków polisy oraz polityki ubezpieczyciela. W przypadku niektórych ubezpieczycieli możliwe jest też skorzystania z rozszerzenia polisy i dodatkowej ochrony. 

Przejdź do kalkulatora
img

NNW - możliwe wykluczenia

Wysokie ryzyko

Osoby wykonujące niektóre zawody lub działające w niektórych branżach o wysokim ryzyku.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wyłączać z ochrony zawody lub branże, które są uznawane za szczególnie ryzykowne, np. pracownicy na platformach wiertniczych, górnicy, skoczkowie spadochronowi, instruktorzy nurkowania itp. W takich przypadkach konieczne może być dodatkowe ubezpieczenie lub inne formy ochrony.

Nielegalne czynności

Osoby uczestniczące w nielegalnych działaniach.

Ubezpieczyciele mogą wyłączać z ochrony osoby, w przypadku których potwierdzony został fakt brania udziału w nielegalnych czynnościach, takich jak przestępstwa, zamieszki lub działania zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Sporty ekstremalne

Osoby uczestniczące w niebezpiecznych sportach i aktywnościach.

Wyłączenia mogą wykluczać lub ograniczać ochronę dla osób uprawiających ekstremalne sporty, takie jak narciarstwo wysokogórskie, skoki na bungee, loty na spadochronie, wyścigi motocyklowe, ale też nurkowanie dekompresyjne itp. W takich przypadkach konieczne może być dodatkowe ubezpieczenie sportowe. Warto pamiętać, że są towarzystwa i organizacje, które specjalizują się w polisach dla danej dyscypliny sportowej.

Niepoczytalność

Osoby zagrażające własnemu życiu lub zdrowiu.

Niektóre ubezpieczenia NNW mogą wyłączać ochronę w przypadku samookaleczeń, prób samobójczych lub innych zachowań, które są świadomym naruszeniem zasad bezpieczeństwa.

Ubezpieczyciele mogą wyłączać również ochronę dla osób, które uczestniczą w działaniach wojennych, konfliktach zbrojnych czy w zamieszkach.

Kiedy NNW jest obowiązkowe?

Obowiązek posiadania NNW zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Warto pamiętać, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie NNW jest wymagane lub narzucone przez prawo. W Polsce polisa chroniąca przed następstwami nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowa, ale jest ochroną dodatkową, którą zdecydowanie warto rozważyć. Warto mieć na uwadze, że brak NNW w niektórych sytuacjach może uniemożliwić podejmowanie niektórych czynności.

Przejdź do kalkulatora
img

Pytania i odpowiedzi

Czy NNW jest obowiązkowe?
Komu wypłacane jest odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego?
Kto powinien wykupić polisę NNW?
Przejdź do kalkulatora

Poradnik ubezpieczeniowy Punkty. Prosto i na temat.

Kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń
2024.07.19  •  Samochód
Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kiedy o nie wnioskować?

Poruszając się po polskich drogach, mogłeś zwrócić uwagę na pojazdy z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi, które różnią się od standardowych tablic. Czy wiesz, co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kto może z nich korzystać? Przygotowaliśmy krótki przewodnik dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać z tym zagadnieniem.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Parkowanie równoległe krok po kroku

Parkowanie to jedna z podstawowych czynności, które każdy kierowca musi opanować. Wśród różnych technik parkowania, parkowanie równoległe, często nazywane kopertą, uchodzi za jeden z najtrudniejszych manewrów do wykonania. Wymaga precyzyjnego cofania bardzo blisko innych zaparkowanych pojazdów. Jednak dzięki regularnej praktyce i opanowaniu odpowiedniej techniki, parkowanie równoległe będzie znaczenie łatwiejsze.

Czytaj więcej
2024.07.04  •  Samochód
Winiety w Bułgarii 2024 – przewodnik dla kierowców

Planowanie podróży samochodem do Bułgarii wymaga starannego przygotowania, w tym zapoznania się z systemem opłat drogowych obowiązującym w tym kraju. Od 2019 roku Bułgaria wprowadziła całkowicie zdigitalizowany system poboru opłat za przejazd, zastępując tradycyjne naklejki elektronicznymi winietami.

Czytaj więcej
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
2024.07.02  •  Samochód
Strefa Czystego Transportu w Warszawie już obowiązuje!

Od 1 lipca 2024 roku w Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu (SCT). Oznacza to, że wjazd do wyznaczonego obszaru śródmieścia jest ograniczony dla starszych aut emitujących najwięcej spalin. Celem jest poprawa jakości powietrza w stolicy i walka ze smogiem. Szacuje się, że dzięki strefie emisja szkodliwych substancji zmniejszy się w przyszłości o ponad 20%.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Samochód
Jak zmiany przepisów w 2024 roku wpłyną na pracę taksówkarzy?

Od 17 czerwca 2024 roku, wszyscy kierowcy taksówek oraz innych firm realizujących usługi przewozowe oparte na aplikacjach mobilnych będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Ta nowa regulacja, wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, ale jednocześnie wzbudza obawy wśród ekspertów i samych przewoźników.

Czytaj więcej
2024.06.05  •  Samochód
Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w 2024 – rewolucja w Centralnej Ewidencji Pojazdów

W odpowiedzi na narastający problem nieużywanych pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), polski rząd wprowadza rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących rejestracji aut. Najistotniejszą modyfikacją jest automatyczne wyrejestrowanie setek tysięcy tzw. martwych pojazdów, które od lat nie są eksploatowane, a mimo to figurują w ewidencji.

Czytaj więcej
Czytaj więcej na Akademii Punkta