slider

Ubezpieczenie NNW – wybierz najlepszą ofertę

Ubezpieczenie NNW, czyli polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, ma na celu zapewnienie ochrony finansowej w sytuacji, w której dojdzie do zdarzeń losowych, powodujących uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego.

Porównaj i kup pakiety medyczne
Ubezpieczenie NNW chroni przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z nieszczęśliwymi wypadkami, takimi jak obrażenia, choroba czy utrata zdolności do pracy.

Na czym polega ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, to polisa, która zapewnia ochronę w sytuacji wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ubezpieczonego. Jest rodzajem dodatkowego ubezpieczenia osobowego, a ochroną objęte jest jego życie i zdrowie. Jeśli dojdzie do zdarzenia objętego zakresem ochrony, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, w wysokości, która ustalana procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia. Wartość odszkodowania jest zależna od wielu czynników, m.in. od stopnia doznanych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej. 100% świadczenia wypłacane jest jedynie przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych.

Przejdź do kalkulatora
img

Pamiętaj

NNW możesz kupić jako samodzielną polisę lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego W przypadku NNW komunikacyjnego, ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i wszyscy podróżujący z nim pasażerowie. Sprawdź najtańsze ubezpieczenie NNW w pakiecie z ubezpieczeniem OC / AC. Kalkulator ubezpieczeń Punkty w kilka chwil udostępni Ci najlepsze oferty.

Co obejmuje ubezpieczenie od NNW?

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków obejmuje różne rodzaje ochrony w przypadku wystąpienia wypadków, które mogą spowodować obrażenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonej osoby.

Przejdź do kalkulatora
img
Odszkodowanie

Ubezpieczenie NNW, w zależności od rodzaju polisy i zakresu ochrony, może przewidywać wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia ubezpieczonemu wykonywanie określonych czynności, np. zdolności do pracy lub prowadzi do inwalidztwa. Wysokość odszkodowania zależy zwykle od stopnia uszczerbku i jest określana na podstawie tabeli lub skali inwalidztwa, a finalna kwota jest wskazanym wówczas zgodnie z OWU procentem od gwarantowanej sumy polisy. W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku polisa NNW oznacza wypłatę odszkodowania dla uprawnionych beneficjentów/uposażonych w celu wsparcia finansowego po stracie bliskiej osoby.

Koszty leczenia

Polisa NNW może pokrywać również koszty leczenia medycznego, hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych, rehabilitacji oraz terapii fizycznej lub psychologicznej, które są konieczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zasiłek szpitalny

Z tytułu posiadanej polisy NNW może być również wypłacane świadczenia finansowe w przypadku hospitalizacji lub pobytu w szpitalu, tzw. dzienne zasiłki szpitalne, które mają na celu rekompensatę utraconych dochodów lub mogą być przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z pobytem w szpitalu.

Ubezpieczenie na życie

Niektóre polisy NNW mogą również zawierać elementy ubezpieczenia na życie. W takich sytuacjach możliwa jest wypłata uposażonym odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego niezależnie od przyczyny zgonu.

Kogo nie obejmuje NNW?

Jeśli chcesz wykupić ubezpieczenie NNW, pamiętaj, aby sprawdzić, czy polisa na pewno będzie Ci w stanie zapewnić wymaganą ochronę. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może mieć pewne wyłączenia i ograniczenia, które określają sytuacje lub grupy osób, które nie są objęte ochroną. Pamiętaj, że konkretny zakres wyłączeń i ograniczeń może się różnić w zależności od warunków polisy oraz polityki ubezpieczyciela. W przypadku niektórych ubezpieczycieli możliwe jest też skorzystania z rozszerzenia polisy i dodatkowej ochrony. 

Przejdź do kalkulatora
img

NNW - możliwe wykluczenia

Wysokie ryzyko

Osoby wykonujące niektóre zawody lub działające w niektórych branżach o wysokim ryzyku.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wyłączać z ochrony zawody lub branże, które są uznawane za szczególnie ryzykowne, np. pracownicy na platformach wiertniczych, górnicy, skoczkowie spadochronowi, instruktorzy nurkowania itp. W takich przypadkach konieczne może być dodatkowe ubezpieczenie lub inne formy ochrony.

Nielegalne czynności

Osoby uczestniczące w nielegalnych działaniach.

Ubezpieczyciele mogą wyłączać z ochrony osoby, w przypadku których potwierdzony został fakt brania udziału w nielegalnych czynnościach, takich jak przestępstwa, zamieszki lub działania zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Sporty ekstremalne

Osoby uczestniczące w niebezpiecznych sportach i aktywnościach.

Wyłączenia mogą wykluczać lub ograniczać ochronę dla osób uprawiających ekstremalne sporty, takie jak narciarstwo wysokogórskie, skoki na bungee, loty na spadochronie, wyścigi motocyklowe, ale też nurkowanie dekompresyjne itp. W takich przypadkach konieczne może być dodatkowe ubezpieczenie sportowe. Warto pamiętać, że są towarzystwa i organizacje, które specjalizują się w polisach dla danej dyscypliny sportowej.

Niepoczytalność

Osoby zagrażające własnemu życiu lub zdrowiu.

Niektóre ubezpieczenia NNW mogą wyłączać ochronę w przypadku samookaleczeń, prób samobójczych lub innych zachowań, które są świadomym naruszeniem zasad bezpieczeństwa.

Ubezpieczyciele mogą wyłączać również ochronę dla osób, które uczestniczą w działaniach wojennych, konfliktach zbrojnych czy w zamieszkach.

Kiedy NNW jest obowiązkowe?

Obowiązek posiadania NNW zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Warto pamiętać, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie NNW jest wymagane lub narzucone przez prawo. W Polsce polisa chroniąca przed następstwami nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowa, ale jest ochroną dodatkową, którą zdecydowanie warto rozważyć. Warto mieć na uwadze, że brak NNW w niektórych sytuacjach może uniemożliwić podejmowanie niektórych czynności.

Przejdź do kalkulatora
img

Pytania i odpowiedzi

Czy NNW jest obowiązkowe?
Komu wypłacane jest odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego?
Kto powinien wykupić polisę NNW?
Przejdź do kalkulatora

Poradnik ubezpieczeniowy Punkty. Prosto i na temat.

Kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń
2024.01.07  •  Samochód
Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tysięcy – ile kosztuje i czy może stanowić koszt firmowy?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup auta o wartości powyżej 150 tys. złotych. W przypadku samochodu o tak wysokiej wartości, poza ubezpieczeniem OC, warto pomyśleć również o polisie AC. Jednak ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. złotych może być przedmiotem pewnych ograniczeń podatkowych. Spra.wdź o czym pamiętać

Czytaj więcej
2024.01.07  •  Samochód
Normy emisji spalin dla samochodów osobowych

Normy emisji spalin są kluczowymi regulacjami, które określają dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych. W Europie obowiązują normy Euro, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko i zdrowie publiczne.

Czytaj więcej
2024.01.07  •  Samochód
Nowy podatek od aut spalinowych w 2024 roku – ile wyniesie i kto będzie musiał go zapłacić?

W kolejnych latach polscy kierowcy będą musieli zmierzyć się z nowym wyzwaniem - podatkiem od samochodów spalinowych. Zgodnie z udostępnianymi informacjami wprowadzenie tej opłaty jest związane z Krajowym Planem Odbudowy (KPO) i wymaganiami Unii Europejskiej. W związku ze zmianami w polskim rządzie warto śledzić tę kwestię. Co wiemy już dziś?

Czytaj więcej
2024.01.07  •  Samochód
Strefa czystego transportu – na czym polega koncepcja SCT?

Strefy czystego transportu (SCT) to innowacyjne rozwiązanie mające na celu poprawę jakości powietrza w polskich miastach. W obliczu rosnących problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i negatywnym wpływem transportu na środowisko samorządy decydują się na wprowadzenie restrykcyjnych norm wjazdu do centrów miast. Czym dokładnie są SCT?

Czytaj więcej
2023.12.06  •  Samochód
Leasing konsumencki – czym jest i kiedy warto go wziąć?

Leasing samochodów to dość popularna forma finansowania pojazdów wśród właścicieli przedsiębiorstw. Dzieje się tak ze względu na korzyści podatkowe, na które może liczyć firma. Niewiele osób jednak wie, że osoba prywatna także może skorzystać z tego rodzaju finansowania. Mamy wówczas do czynienia z leasingiem konsumenckim. Czy jest opłacalny? Jakie ma zalety, a jakie wady? Poznaj odpowiedzi na te pytania!

Czytaj więcej
2023.12.06  •  Samochód
Umowa użyczenia samochodu, czyli jak bezpiecznie pożyczyć komuś samochód

Umowa użyczenia samochodu to umowa nazwana i uregulowana w Kodeksie cywilnym w artykułach 710–719. Właśnie w tymże kodeksie znajdziemy informacje niezbędne do tego, by zawrzeć prawidłowo skonstruowaną i ważną umowę użyczenia. Język kodeksów prawnych jednak nie należy do najłatwiejszych, dlatego też podpowiemy, jak powinna wyglądać umowa użyczenia i co musi się w niej znaleźć.

Czytaj więcej
Czytaj więcej na Akademii Punkta