Reklamacja
    Dziękujemy za kontakt.

    Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

    Pana/Pani reklamacja zostanie przekazana do właściwego działu, który udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

    W sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w w/w terminie, w ciągu 30 dni zostanie Pan/Pani poinformowany/a na piśmie o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od daty jej otrzymania.