Ubezpieczenia dodatkowe do OC i AC - czym kuszą ubezpieczyciele?

Aktualizacja:
Ubezpieczenia dodatkowe

Firmom ubezpieczeniowym trudno zarobić na samym OC, więc kuszą klientów pakietami ubezpieczeń komunikacyjnych: OC+AC+NNW+wiele więcej. Przyjrzeliśmy się, jakie dodatki ubezpieczyciele oferują do obowiązkowego OC. Czy opłaca się kupić kilka produktów w pakiecie jednej firmy?

Zasadnicze pytanie: czy warto Ci płacić za wszystkie dodatki? Sprawdź, z czego możesz wybierać i sam zdecyduj, czy warto wzbogacić Twój pakiet OC+AC o inne produkty.

 1. Ubezpieczenie typu minicasco

Minicasco jest dla Ciebie, jeśli sądzisz, że AC zawiera zbyt szeroki zakres ochrony lub po prostu za dużo kosztuje. Najczęściej ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody całkowite, czyli takie, w których koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu, uszkodzenia wynikające z pożaru (rzadziej wynikające z innych żywiołów) i kradzieży.

W Link4 jest aż 5 wariantów ubezpieczenia Smart Casco do wyboru:

 • Żywioły

 • Kradzież

 • Kradzież i żywioły

 • Szkoda całkowita i żywioły

 • Szkoda całkowita, żywioły i kradzież

W Smart Casco Link4 nie ma udziału własnego ani franszyzy integralnej, co oznacza, że w przypadku powstania szkody nie będziesz musiał pokryć części jej naprawy z własnej kieszeni, a dodatkowo ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność nawet za drobne szkody. Warunki ubezpieczenia przewidują również możliwość naprawy szkód powstałych poza granicami Polski.

W ubezpieczeniu Minicasco w PZU możesz liczyć na odszkodowanie w sytuacji zniszczenia, uszkodzenia lub utraty pojazdu, z wyjątkiem uszkodzeń będących skutkiem zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, ruchomością lub nieruchomością. Korzystne dla klienta jest to, że  zakresu ubezpieczenia nie są wyłączone zderzenia ze zwierzętami, więc w sytuacji potrącenia sarny czy dzika będziesz mógł liczyć na odszkodowanie z minicasco w PZU. Pamiętaj o pewnych haczykach – szkoda musi przekroczyć 5% lub 10% sumy ubezpieczenia (franszyza integralna), a także odszkodowanie zostanie pomniejszone o udział własny w wysokości 10 albo 20%. Ochrona obejmuje szkody tylko na terenie Polski. Minicasco PZU możesz wykupić nie tylko jako dodatek do obowiązkowego OC, ale także jako osobne ubezpieczenie.

Ubezpieczenie minicasco ma w ofercie również You Can Drive. Polisa obejmuje jedynie szkody całkowite powstałe na terenie Polski.

AXA direct w pakiecie z OC proponuje ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży (P+Kr), którego zakres jest dodatkowo zawężony jedynie do tych zdarzeń, które skutkowały powstaniem szkody całkowitej.

 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Najczęściej spotykamy dwa warianty ubezpieczenia NNW: tylko dla kierowcy oraz dla kierowcy i pasażerów (np. PZU, Hestia, Compensa)  W ubezpieczeniu NNW prawo do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od obrażeń, których doznała osoba ubezpieczona w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Polisa zapewnia świadczenia z tytułu rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku następujących zdarzeń:

 • w związku z ruchem pojazdu

 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu

 • bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku

 • podczas zatrzymania pojazdu, postoju pojazdu lub naprawy pojazdu.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od wyrażonego procentowo uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznała osoba ubezpieczona oraz od sumy ubezpieczenia. Od sumy ubezpieczenia zależy również wysokość składki.

Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu NNW.

 1. Assistance

Assistance komunikacyjny zapewnia ochronę kierowcy i pasażerów w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu. Może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polisy OC lub pakietu OC+AC. Ten rodzaj usługi jest najpopularniejszy.

AXA Direct do ubezpieczenia OC+AC proponuje jeden z trzech wariantów assistance. Pierwsza opcja, Assistance Mini zawiera holowanie pojazdu do 75 km, naprawę auta na miejscu zdarzenia oraz transport osoby trzeciej po wypadku. Wariant Midi dodatkowo pozwala na holowanie do 150 km po wypadku lub awarii, wymianę koła przez ubezpieczyciela, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i opłacenie noclegu do 2 dni. Assistance Maxi pozwoli Ci m. in. na zwiększenie limitu holowania do 250 km i korzystanie z samochodu zastępczego po kradzieży lub wypadku do 7 dni (oraz po awarii do 5 dni). Co ważne, w wariancie Maxi otrzymasz także zastępczego kierowcę, a także m. in. pomoc w zorganizowaniu wizyty i opieki osoby bliskiej w trakcie hospitalizacji. W wariantach Midi i Maxi pomoc ze strony ubezpieczyciela otrzymasz nie tylko w razie wypadku, ale także w przypadku awarii auta.

Liberty Ubezpieczenia oferuje usługi pomocy na drodze w dwóch wariantach: Mini Assistance i Premium Assistance. Tańszy i bardziej okrojony wariant Mini jest oferowany w cenie OC i zapewnia pełną pomoc informacyjną, a także naprawę pojazdu na miejscu wypadku i holowanie po kolizji dla poszkodowanego i sprawcy.

W pakiecie Premium Assistance otrzymasz większy zakres usług serwisowych oraz opiekę medyczną, w tym m.in. przewóz medyczny, opiekę nad dziećmi czy transport zwłok na terenie Polski i za granicą. W zakresie ubezpieczenia są także niezbędne koszty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, jeśli taka naprawa jest możliwa w czasie do jednej godziny i jej koszt nie przewyższa 300 zł. Dzięki ofercie Premium Assistane jeśli Twój pojazd zostanie unieruchomiony w wyniku awarii, ubezpieczyciel zorganizuje Ci i opłaci miejsce na strzeżonym parkingu do trzech dób. W przypadku szkody całkowitej towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty formalności związanych ze złomowaniem. Dodatkowo dzięki ubezpieczeniu w pakiecie Premium ubezpieczyciel dowiezie Ci paliwo. Za koszty dowiezienia paliwa nie zapłacisz, ale za samo paliwo – owszem.

Ubezpieczenie Opony Assistance w Liberty Ubezpieczenia oferuje usługę wymiany uszkodzonej opony pod warunkiem że zapasowa opona znajduje się w samochodzie ubezpieczonego. Koszt wymiany nie może być wyższy niż 300,00 zł.

[ W związku z przeniesieniem działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. wszystkie umowy ubezpieczenia, polisy oraz cały portfel produktowy Liberty Ubezpieczenia zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia. Marka Liberty Ubezpieczenia oficjalnie zostaje wycofana z polskiego rynku z dniem 1 kwietnia 2017 r.]

Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu assistance.

 1. Ubezpieczenie kluczyków

Interesującym dodatkiem do pakietu OC+AC w LINK4 jest ubezpieczenie Kluczyki Plus, które zapewnia odszkodowanie nie tylko w razie kradzieży kluczyków czy tablic rejestracyjnych, ale też w przypadku kradzieży lub zagubienia dowodu rejestracyjnego. Wypłata odszkodowania nie zmniejszy Twoich zniżek w przyszłości.

Jeśli chcesz ubezpieczyć się na wypadek zgubienia lub uszkodzenia kluczyków do Twojego pojazdu, możesz skorzystać także z wariantu Premium Assistance w Liberty Ubezpieczenia. Za odpowiednią składkę ubezpieczenia ubezpieczyciel przetransportuje Twoje auto do najbliższego warsztatu, by dorobić nowe kluczyki.

 1. Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie dotyczy kosztów w sprawach z zakresu ruchu drogowego. Pomoże Ci opłacić prawnika jeśli będziesz chciał dochodzić roszczeń od sprawcy lub sam zostaniesz oskarżony o spowodowanie wypadku.

Ubezpieczenie w Uniqa obejmuje:

 • wynagrodzenie jednego adwokata ustanowionego w sprawie;

 • koszty i opłaty sądowe, w tym koszty wynagrodzenia biegłych wydających opinię w czasie procesu;

 • koszty postępowania egzekucyjnego;

 • koszty dojazdu Ubezpieczonego do sądów mających siedzibę poza miejscowością zamieszkania Ubezpieczonego, o ile stawiennictwo jest obowiązkowe;

 • koszty sądowe poniesione przez stronę przeciwną, jeśli ubezpieczony zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu jest zobowiązany do ich zwrotu lub pokrycia;

 • koszty niezbędnych czynności notarialnych;

 • koszty tłumaczenia dokumentów koniecznych do obrony interesów Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie to pomoże Ci opłacić koszty, które możesz ponieść próbując się bronić lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu ochrony prawnej.

 1. Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie daje możliwość wymiany uszkodzonej szyby w pojeździe bez konieczności korzystania z polisy autocasco. Gothaer pokryje koszty parkingu strzeżonego, jeśli dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby nie jest możliwe w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody. Nie ma ograniczenia wieku ubezpieczonego pojazdu w związku z ubezpieczeniem szyb. W Gothaer usługi związane z naprawą lub wymianą szyb świadczone są przez firmę NordGlass, oferującą szeroki asortyment szyb samochodowych światowych producentów. Wszystkie oferowane do wymiany szyby posiadają amerykańską lub europejską homologację.

Czytaj także: Masz ubezpieczenie szyb? I tak możesz stracić zniżki na AC!

 1. Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie opon gwarantuje Ci pomoc w przypadku uszkodzenia opon, dętek czy kół w Twoim aucie. HDI oferuje wymianę kół na miejscu zdarzenia, holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu, w którym zostanie naprawione uszkodzone ogumienie, gdy wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa. HDI oferuje także telefoniczną pomoc informacyjną o danych teleadresowych zakładów wulkanizacyjnych, sklepów z oponami i punktów przechowywania opon. Pamiętaj o posiadaniu w Twoim pojeździe sprawnego koła zapasowego, bo w przypadku jego braku świadczenie pomocy nie zostanie zrealizowane.

Ile to wszystko kosztuje?

Przedstawiamy kalkulację składki dla 25-letniej kobiety, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, samochód Volkswagen Golf VI, 2008 r. data pierwszej rejestracji także w 2008 r., liczba miejsc: 5, benzyna, przebieg: 180 000 km, samochód użytkowany w Warszawie.

PZU oferuje obowiązkowe OC w cenie 1 437 zł przy jednorazowej opłacie. Samo AC kosztuje
2 815 zł. W pakiecie OC+AC zapłacisz 3 639 zł, tym samym oszczędzając aż 613 zł. Poza tym PZU oferuje różne dodatki:

 • PZU Auto Non Stop– zapewnia pojazd zastępczy na cały czas naprawy pojazdu. PZU odbierze od Ciebie uszkodzony pojazd i zorganizuje jego naprawę. Po naprawie z powrotem otrzymasz swój samochód – składka 99 zł

 • wariant serwisowy AC – 234 zł

 • NNW – obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie Polski i za granicą – 99,00 zł przy sumie ubezpieczenia 15 000 zł

 • NNW Max – obejmuje największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, jak śmierć czy niezdolność do pracy, chroni konkretną osobę – 90 zł

 • PZU Auto Szyba – w zakres ubezpieczenia wchodzi organizacja oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej bądź zniszczonej szyby w pojeździe – składka 120 zł przy sumie ubezpieczenia 3 000 zł

 • PZU Auto Pomoc Komfort – zapewni Ci pomoc w przypadku zderzenia z innym autem, w tym naprawę na miejscu lub holowanie obu pojazdów uczestniczących w kolizji, a jeśli posiadasz AC, otrzymasz pomoc postaci noclegu, samochodu zastępczego czy organizację odwiedzin Twoich bliskich w szpitalu – w cenie OC

 • PZU Auto Pomoc Super Polska – zapewnia zakres pomocy w najtrudniejszych, a także najdrobniejszych problemach na drodze, jak wymiana koła, doładowanie akumulatora, otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków, wymiana żarówki, a także holowanie, nocleg, samochód zastępczy – 59 zł

 • PZU Auto Pomoc Super Europa – to pomoc przy wymianie koła, doładowaniu akumulatora, otwarciu pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków, wymianie żarówki, a także holowanie, nocleg, samochód zastępczy na terenie Europy – składka 134 zł.

Dodatkowo w PZU możesz skorzystać z ochrony zniżek w OC – składka 50 zł oraz z utrzymania stałej wartości pojazdu w AC – składka 233 zł.

Wybierając zakres ochrony, powinieneś zastanowić się, czy warto płacić np. 100 zł na rok w zamian za ochronę w razie kradzieży kluczyków czy uszkodzenia szyby. Pewnie jeszcze Ci się to nie przydarzyło, mógłbyś więc pomyśleć, ze jednak lepiej byłoby wydać te 100 zł na coś innego. Ubezpieczyciele oferują rozmaite dodatki do podstawowego ubezpieczenia OC, więc każdy może stworzyć sobie własny pakiet ubezpieczeń samochodu, w zależności od potrzeb i zasobności portfela.

Czytaj także: Wiemy już, kto oferuje najtańsze OC 2016! [RAPORT]

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments