Punkta

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawierane na okres krótszy niż rok, nazywane jest „krótkoterminowym”. Jest ono wyjątkiem od generalnej, 12-miesięcznej zasady i dotyczy tylko kilku przypadków, jednak posiada dokładnie taki sam zakres ochrony. Sprawdź, czy i dla Ciebie wygodniejszy i tańszy będzie krótki okres polisy, np. OC na miesiąc.

Właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo

Z krótkoterminowego ubezpieczenie samochodu możesz skorzystać, jeżeli Twój samochód jest zarejestrowany czasowo. Nie chodzi tu tylko o przejściową rejestrację, która jest normalnym etapem, zanim urząd wyda Ci stały dowód rejestracyjny z nowymi tablicami. Zakładając, że kupujesz auto na dłużej i tak będziesz potrzebował rocznej polisy OC (jeżeli jest to samochód używany, pewnie skorzystasz z ubezpieczenia poprzedniego właściciela).

Czasem jednak polisa OC na 30 dni przydaje się, gdy właściciele:

  • chcą wywieźć samochód za granicę,
  • potrzebują dokumentów na przejazd tylko do miejsca naprawy samochodu albo dokonania przeglądu.

Dla właścicieli pojazdów na zagranicznych rejestracjach

Jeśli właśnie sprowadziłeś swoje cacko, po którym „Niemiec płakał jak sprzedawał”, masz 30 dni od podpisania umowy kupna/sprzedaży na zarejestrowanie nabytku w Polsce. Na taki sam okres masz możliwość wykupienia krótkoterminowego OC. Szczególne znaczenie ma jednak to, że polisa nie odnowi się na kolejny okres, podobnie jak nie będziesz miał możliwości wykupienia kolejnej polisy krótkoterminowej. Gdy ubezpieczenie wygaśnie, musisz kupić standardową polisę OC/AC na rok.

Czytaj także: Czy można ubezpieczyć w Polsce auto na zagranicznych numerach? [Pytanie Czytelnika]

Właściciele pojazdów wolnobieżnych i historycznych

Pojazdy wolnobieżne, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, to wszelkie pojazdy silnikowe fabrycznie skonstruowane tak, by nie przekraczały prędkości 25 km/h, a więc maszyny budowlane, leśne, lub transportowe. Wyjątkiem są ciągniki rolnicze i inne pojazdy używane przez rolników w swoim gospodarstwie – zarejestrowane ciągniki muszą mieć OC na 12 miesięcy.

Ubezpieczenie dla takich pojazdów można zawrzeć na minimum 3 miesiące.

Pojazdy historyczne to:

  • pojazdy zabytkowe w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym,
  • pojazdy mające co najmniej 40 lat,
  • pojazdy mające co najmniej 25 lat, które zostały przez biegłego rzeczoznawcę uznane za unikatowe, np. dla historii motoryzacji.

Ubezpieczenie krótkoterminowe dla pojazdów historycznych można zawrzeć na minimum 30 dni.

Czytaj także: Ubezpieczenie samochodu zabytkowego – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Auta wolnobieżne i historyczne nie muszą mieć ciągłości ubezpieczenia, ponieważ zazwyczaj nie jeżdżą często po drogach publicznych. Dumny posiadacz oldtimera może wykupić polisę OC na trzydzieści dni przed samym zlotem, zanim wyjedzie na drogę, a przez resztę roku, kiedy auto stoi w garażu, nie musi mieć polisy.

Kiedy wygasa krótkoterminowe ubezpieczenie?

Wszystko zależy od tego, na jak długi okres została zawarta polisa. Krótkoterminowe OC samochodu wygasa po 30 dniach lub 3 miesiącach od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Krótkoterminowe ubezpieczenie dla pojazdów w komisach

Ubezpieczenie na miesiąc mogą wykupić podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jeśli działalność ta polega na sprzedaży lub pośrednictwie w sprzedaży samochodów. Z takiej możliwości korzystają najczęściej komisy samochodowe, stąd też często używana jest nazwa „OC komisowe”.

Na ten temat więcej przeczytasz w naszym artykule: OC komisowe – warunki, cena. Czy można kupić ubezpieczenie komisowe online?

Kogo obowiązuje wykupienie ubezpieczenia OC na miesiąc? To zależy, czy auto sprzedajesz, czy oddajesz do komisu.

W przypadku sprzedaży pojazdów do komisu, zmieniają one właściciela. Komis może korzystać z Twojego ubezpieczenia OC do końca okresu, na jaki zostało zawarte, może też je wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę, np. na ubezpieczenie OC 30 dniowe.

W przypadku oddania pojazdu w komis, kiedy jest podpisywana jedynie umowa komisu, a nie ma przeniesienia własności, zwyczajowo przyjmuje się, że to Ty jako właściciel pojazdu powinieneś dbać o ciągłość ubezpieczenia OC przez ten czas, kiedy auto będzie stało w komisie.

Jednak Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK mówi o tym, że to posiadacz pojazdu ma obowiązek zawrzeć umowę OC – a nie właściciel. Aby dowiedzieć się, czym posiadacz różni się od właściciela, musimy sięgnąć do art. 336 Kodeksu cywilnego: Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Można więc powiedzieć, że w przypadku oddania samochodu do komisu może dojść do zmiany posiadacza pojazdu bez przeniesienia własności. Aby polisa OC na miesiąc nie sprawiła Ci kłopotów, koniecznie ureguluj tę kwestię w umowie komisowej. Jak widzisz, ubezpieczenie auta na trzydzieści dni także wymaga od Ciebie zwiększonej uwagi!

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe – cena

Ubezpieczenie czasowe pojazdu to wydatek od ok. 50 do 150 złotych. Jednak ostatecznie czasowe OC i jego koszt kształtują indywidualne czynniki, te same co w przypadku standardowej, 12-miesięcznej polisy. Są to miejsce zamieszkania, pojemność silnika czy liczba pokonywanych rocznie kilometrów. Czasowe ubezpieczenie samochodu (krótkoterminowe) jest dostarczane natychmiast po zawarciu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe online

Zakup polisy na 30 dni online, bez udziału agenta ubezpieczeniowego. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak najbardziej tak. Należy jednak pamiętać, że OC na miesiąc online to oferta skierowana głównie do komisów samochodowych lub firm zajmujących się handlem pojazdami. Poza takimi podmiotami ubezpieczenie samochodu na 30 dni online, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mogą wykupić także podmioty spełniające poniższe warunki:

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;

2) zarejestrowany czasowo;

3) zarejestrowany za granicą;

4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b);

5) pojazdem historycznym.