Odszkodowanie z AC otrzymuje zawsze właściciel (właściciele) pojazdu. Składkę za AC może płacić inna osoba (będzie ona na polisie wpisana jako ubezpieczający), ale odszkodowanie będzie przysługiwało właścicielowi.

Jeśli właścicielem lub współwłaścicielem w dowodzie rejestracyjnym jest bank lub firma leasingowa, to użytkownik samochodu  (klient) będzie mógł dostać pieniądze na naprawę auta wyłącznie wtedy jeśli uzyska od banku lub leasingodawcy upoważnienie do otrzymania odszkodowania.

Czytaj także: Ubezpieczenie samochodu na kredyt – gdy bank jest współwłaścicielem Twojego auta