Kara za brak OC w 2023 roku ⚠️ Zapłacisz nawet 10800 zł!

Aktualizacja:
Kary za brak OC w 2022 roku

Kara za brak OC dla właścicieli pojazdów wzrosła. W 2023 roku zapominalscy kierowcy samochodów osobowych zapłacą maksymalnie 7200 złotych za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Największe kary za brak polisy czekają jednak na właścicieli pojazdów ciężarowych i sięgają do nawet 10 800 zł!

Coraz więcej kierowców obawia się kary za brak OC

Według ostatnich danych udostępnionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) sytuacja na polskich drogach uległa poprawie. Na koniec III kwartału 2022 roku 27,5 mln pojazdów było objętych ubezpieczeniem OC. Daje to ponad pół miliona aktywnych polis więcej niż w roku 2021. Bez wątpienia rosnąca rokrocznie liczba zarejestrowanych samochodów i jednośladów wpływa na liczbę zmotoryzowanych, którzy obawiają się kary za brak OC. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) donosi, że w 2022 zarejestrowaliśmy w kraju aż 1,12 mln samochodów osobowych. Pomimo to nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy, w jak wielu przypadkach narażają się na kary finansowe za przerwy w przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego.

Kierowcy w Polsce nie wyróżniają się szczególnie pod względem braku ważnego OC komunikacyjnego na tle innych krajów europejskich. Są kraje, w których odsetek samochodów bez ważnego OC wynosi od 3 do 4%, ale są też takie, w których oscyluje on na poziomie od 0,1 do 0,2%. W jednym z raportów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podaje, że od 0,4 do 0,5% wszystkich pojazdów w ruchu drogowym nie ma aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. Zapytaliśmy jedną z ekspertek Punkty, Agnieszkę Małysz, czy kierowcy przyłapani na braku polisy OC stanowią dużą grupę, wśród osób kupujących ubezpieczenie. 

–  Jest to ostatecznie niewielki procent spraw, które obsługujemy. Ale mocno zapadają one w pamięć, ze względu na surowość kar nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Najczęściej ma to miejsce w sytuacjach przejęcia przez klientów polisy, którą samochód posiadał przy jego zakupie. Nasi stali klienci są odpowiednio zaopiekowani, muszą nas jedynie poinformować o fakcie zakupu pojazdu z polisą. Dobry agent ubezpieczeniowy zadba o poinformowanie towarzystwa o zmianie właściciela pojazdu i polisy.

Jeśli chcesz dołączyć do grona klientów Punkty i nie martwić się o kary za brak OC, skorzystaj z naszej porównywarki ubezpieczeń. 

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC pokrywa koszty likwidacji skutków wypadku, w którym brał udział ubezpieczony pojazd. Koszty te mogą być różne. Od kilkuset złotych za prace blacharsko-lakiernicze, po milionowe nawet koszty pokrycia leczenia, rehabilitacji, zniszczonego mienia czy odszkodowanie dla rodziny ofiary wypadku komunikacyjnego. Wykupienie polisy OC jest więc dla jej posiadacza zabezpieczeniem gwarantującym, że nie uiści on wspomnianych powyżej kosztów z własnej kieszeni. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich zarejestrowanych pojazdów.

Dwie zmiany wysokości kar za brak OC w 2023 roku

W 2023 roku kary za brak OC zmienią się dwukrotnie. Dlaczego? Ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieni się dwa razy, a wysokość kar jest z nimi ściśle powiązana. Od stycznia do czerwca płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, natomiast od lipca wzrośnie do 3600 brutto. Co jeszcze wpływa na wysokość mandatu za brak OC?

Jaka kara za brak OC w 2023 roku?

Wysokość kar za brak OC w 2023 roku jest ustalana na podstawie:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wzrosło z 3100 zł brutto do 3490 zł w styczniu 2023 roku, a od lipca 2023 roku wyniesie 3600 brutto,
 • rodzaju pojazdu mechanicznego, np. samochodu osobowego, ciężarowego czy motocykla,
 • okresu bez ważnej polisy, przy czym wyróżnia się 3 segmenty: do 3 dni, od 4 do 14 dni i powyżej 14 dni.

Kary za brak polisy od stycznia 2023 roku

Co grozi za brak OC? Kara przewidziana od stycznia do czerwca 2023 roku wynosić będzie:

Czas opóźnieniaSamochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy
do 3 dni1400 zł2090 zł230 zł
od 4 do 14 dni3490 zł5240 zł580 zł
powyżej 14 dni6980 zł10470 zł1160 zł
Kary za brak OC od stycznia do czerwca 2023 roku

Kary za brak polisy od lipca 2023 roku

Natomiast po podniesieniu płacy minimalnej w lipcu 2023 kary będą wyglądały następująco:

Czas opóźnieniaSamochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy
do 3 dni1440 zł2160 zł240 zł
od 4 do 14 dni3600 zł5400 zł600 zł
powyżej 14 dni7200 zł10800 zł1200 z
Kary za brak OC do lipca 2023 roku

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

W pierwszej połowie 2023 roku kierowcy aut osobowych, którzy zwlekają z zapłatą ponad 14 dni, zapłacą karę za brak OC w wysokości 6980 zł, czyli równą dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Od lipca kara ta wyniesie jeszcze więcej, bo 7200 złotych. Opóźnienie do 3 dni poskutkuje karą za brak ubezpieczenia OC w wysokości 1400 zł do czerwca, od lipca natomiast – 1440 zł. Jeśli okres bez aktualnej umowy wyniesie od 4 do 14 dni, właściciel samochodu osobowego zapłaci 50% pełnej opłaty karnej, czyli kwotę odpowiadającą wysokości płacy minimalnej – 3490 zł w pierwszej połowie roku lub 3600 zł od lipca 2023.

Większe auto to wyższa kara za brak OC w 2023 roku

Co grozi za brak OC w przypadku samochodu ciężarowego? Najwyższa kara za brak ubezpieczenia wyniesie 10 800 zł, co stanowi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, które od lipca wyniesie 3600 zł brutto. Tak potężna kara za brak ubezpieczenia OC jest nakładana na właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów, w przypadku których wykryto brak polisy powyżej 14 dni.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Jeżeli porównamy kwoty kar, które czekają nas w drugiej połowie 2023 roku z wysokością opłaty karnej z 2022 roku, okaże się, że lekkomyślny lub roztargniony kierowca zapłaci aż 1770 zł więcej za niedopilnowanie formalności wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przerwanie ochrony do 3 dni poskutkuje karą w wysokości 2160 zł, a brak OC od 4 do 14 dni – 5400 zł.

Kara za brak OC dla motocyklistów i właścicieli innych pojazdów mechanicznych w 2023 roku

Najmniej niekorzystne zmiany dotknęły właścicieli motocykli, motorowerów i skuterów. Pełna opłata karna dla tej grupy jest równa 1/3 płacy minimalnej, co oznacza, że maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni wyniesie 1160 zł do czerwca 2023 i 1200 zł od lipca. Motocyklista bez ważnej polisy OC do 3 dni zostanie obciążony odpowiednio karami w wysokości 230 lub 240 zł. Właściciel jednośladu, który nie zadba ani o nową umowę ubezpieczenia OC, ani o przedłużenie starej, i będzie jeździć bez ochrony od 4 do 14 dni, zapłaci 580 zł od stycznia do czerwca lub 600 zł od lipca.

Brak ważnego OC przez kilka lat – jaka wysokość kary w 2023 roku?

Najwyższa kara za brak OC pojazdu mechanicznego dotyczy okresu powyżej 14 dni. Zwróć uwagę, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie podaje górnej granicy określającej długość przerwy w ubezpieczeniu. Co zatem czeka właścicieli samochodów osobowych, ciężarowych czy motocykli, którzy jeżdżą bez ochrony ubezpieczeniowej nawet przez kilka lat? Czy w takim przypadku proces dochodzenia opłat karnych obejmuje sumowanie wszystkich kwot?

Śpieszymy z wyjaśnieniami! Kara UFG za brak OC jest nakładana wyłącznie za rok kalendarzowy, w którym instytucja ta przeprowadzi kontrolę za pomocą tzw. wirtualnego policjanta, czyli systemu wykrywającego pojazdy mechaniczne bez ważnej polisy. Jeżeli właściciel samochodu osobowego nie opłacał składki od 2020 roku, a brak OC został wykryty przez UFG w lutym 2023 roku, to zmotoryzowany zostanie wezwany do zapłaty kary w wysokości 6980 zł, czyli za okres powyżej 14 dni.

kradzież - autocasco - punkta

Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

Tak, UFG w większości przypadków wykrywa brak opłaconej polisy i nakłada odpowiednio przewidzianą karę. Wirtualny policjant to system, który coraz precyzyjniej wyszukuje luki w opłatach. Brak informacji w przeciągu 14 dni nie oznacza, że właścicielowi udało się ominąć przepisy. Często kontrola pojawia się dopiero po pewnym okresie. Oczywiście sankcje mogą zostać nałożone także podczas kontroli ruchu drogowego. Policja ma obowiązek sprawdzić aktualny stan ubezpieczenia samochodu.

Brak ubezpieczenia OC to tylko pozorna oszczędność

Według statystyk UFG po polskich drogach może poruszać się nawet ponad 200 000 samochodów bez ważnego ubezpieczenia OC. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są ceny OC. Kierowcy, których nie stać na ubezpieczenie, ryzykują jazdę autem bez ważnej polisy, licząc na to, że nie zostaną wykryci. Niestety, nawet jeśli UFG lub policjant podczas kontroli drogowej nie wykryje przerwy w ubezpieczeniu OC, to konsekwencje finansowe po spowodowaniu kolizji bądź wypadku mogą okazać się bardzo dotkliwe.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Brak ważnego OC u sprawcy wypadku – kto wypłaca odszkodowanie?

Jeśli spowodujesz wypadek, nie mając ważnego OC, to nie tylko zapłacisz karę za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej. Pokryjesz także wszelkie koszty naprawy uszkodzonych pojazdów oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych. Za naprawę samochodu osoby poszkodowanej najpierw zapłaci UFG, ale potem zwróci się do Ciebie z żądaniem zwrotu wypłaconych świadczeń. Fundusz nie zabezpiecza finansowo kierowców bez obowiązkowego ubezpieczenia tylko ich ofiary. Celem tego rozwiązania jest szybka wypłata środków na naprawę pojazdu, leczenie, rehabilitację itp. Ostatecznie te pieniądze musi wyłożyć sprawca. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym artykule o regresie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie OC chroni natomiast nie tylko poszkodowanego, ale także sprawcę wypadku. Gdy spowodujesz wypadek, polisa OC chroni Cię przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony poszkodowanych, a te mogą być niemałe. Przesadzamy? Wyobraź sobie stłuczkę ze sportowym Porsche albo najnowszym modelem Mercedesa za 250 000 zł, którego naprawa została wyceniona na 30 000 zł. Gdyby nie OC, tę kwotę należy wysupłać z własnej kieszeni, a nie jest to jeszcze najgorszy scenariusz. Bywa, że odszkodowania z OC idą w setki tysięcy złotych, a osoby, które nie wykupiły obowiązkowego ubezpieczenia, kończą z długami na całe życie.

– Tak naprawdę nie opłata za brak spełnienia obowiązku ciągłości OC komunikacyjnego jest największym ryzykiem dla posiadacza danego pojazdu. Tym ryzykiem jest wzięcie na siebie osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone pojazdem bez ważnego ubezpieczenia. Szkody, których rozmiar może sięgać kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych. Zdarza się niestety również osobista odpowiedzialność sprawcy przekraczająca kwotę miliona złotych – wskazuje Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu GFU w rozmowie dla GFU. Jak podkreśla UFG w 2021 roku rekordowa kwota regresu wyniosła aż 1,4 mln zł!

Działa to oczywiście w obie strony. Ty też możesz zostać osobą poszkodowaną przez właściciela pojazdu bez ważnego OC. W takiej sytuacji system obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych daje Ci gwarancję. Otrzymasz pieniądze na naprawę pojazdu czy świadczenie z tytułu odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, nawet kiedy sprawca nie ma OC lub nie dysponuje odpowiednimi środkami.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Kiedy nie zapłacisz kary za brak OC?

Jeżeli właściciel pojazdu jeździ tym samym modelem od lat i nie wypowiada umowy ubezpieczenia OC w dotychczasowym towarzystwie, decydując się na automatyczne przedłużenie, nie musi się martwić, że kilkudniowa zwłoka w uregulowaniu składki poskutkuje natychmiastowym wygaśnięciem ochrony. O ile ubezpieczyciel musi przypomnieć klientowi o zbliżającym się zakończeniu umowy, o tyle nie musi uzyskiwać żadnego potwierdzenia. Można powiedzieć, że brak wypowiedzenia OC w terminie stanowi zgodę na przedłużenie umowy.

Oczywiście nie da się uniknąć płatności. Ubezpieczyciel będzie bowiem wysyłał wezwania do zapłaty. Jeśli więc nie poskutkują, podejmie dalsze kroki w celu odzyskania należności. Właściciel pojazdu, który nie zapłaci zaległej składki do końca umowy, musi się liczyć z jej wygaśnięciem. Dłużnik nie może oczekiwać automatycznego przedłużenia ochrony.

Kiedy grozi Ci kara za brak ważnej polisy OC?

Kara za brak OC zostanie nałożona w kilku przypadkach.

 • Po zmianie właściciela auta. Kupując używane auto i korzystając z OC poprzedniego posiadacza pojazdu, musisz pamiętać o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia OC. Może być podpisana z tym samym lub innym zakładem ubezpieczeń. W takiej sytuacji nie działa automatyczne przedłużenie polisy.
 • Brak opłaty składki za ubezpieczenie OC wstrzymuje aktywację ochrony ubezpieczeniowej, kiedy podpisujesz umowę z nowym towarzystwem. Kupując polisę online, np. za pośrednictwem Punkta.pl, możesz skorzystać z systemu szybkich płatności. Dzięki temu od razu opłacisz składkę z góry lub jej pierwszą ratę.
 • Ubezpieczyciel nie przedłuża automatycznie umowy klientom, którzy mają co najmniej jedną zaległą ratę za OC.
 • Kara za brak OC jest nakładana także na osoby wypowiadające umowę w jednym towarzystwie i zapominające o podpisaniu umowy z inną firmą. W efekcie ubezpieczenie OC pojazdu nie zachowuje ciągłości.
 • Nie używasz samochodu lub jest on niesprawny, przez co uznajesz polisę OC za nieobowiązkową. Niestety, nawet jeśli nie jeździsz autem, należy opłacać jego ubezpieczenie OC.

Kto nakłada kary za brak OC?

Grzywny za brak ubezpieczenia OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Policja wspiera działania organizacji, sprawdzając ważność polis podczas kontroli drogowych. Warto zaznaczyć, że od 1 października 2018 roku nie masz obowiązku wozić dowodu zakupu OC i dowodu rejestracyjnego w samochodzie.

Z kolei Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się kontrolą wirtualnie, sprawdzając ciągłość polis OC pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W tym celu korzysta ze specjalnego systemu informatycznego – wirtualnego policjanta, który automatycznie weryfikuje bazę ubezpieczonych pojazdów. Są w niej informacje o sprzedanych polisach komunikacyjnych, wypłaconych odszkodowaniach oraz zgłoszonych szkodach. Baza pozwala też na wykrycie przerw w ubezpieczeniu danego pojazdu. Za wyegzekwowanie kary za brak ubezpieczenia OC odpowiada natomiast lokalny urząd skarbowy – koszty postępowania i pracy komornika ponosi kierowca.

Czytaj także: Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)?

Umorzenie kary – kiedy możesz się o to ubiegać?

Co do zasady, UFG nie anuluje kar za brak OC. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG może umorzyć karę za brak OC w całości lub rozłożyć ją na raty, jeśli sytuacja materialna właściciela pojazdu bez ważnego OC jest wyjątkowo trudna. Aby tak się stało, należy zwrócić się do UFG z odpowiednim wnioskiem.

 – Zawsze można wyjaśnić sytuację i jeśli tylko argumenty są dobre, można poprosić o zmniejszenie kwoty bądź jej anulowanie. Można także zawnioskować o rozłożenie na raty, motywując wniosek trudną sytuacją finansową – doradza ekspertka Punkty Agnieszka Małysz. 

Odwołanie od kary za brak OC – czy to możliwe?

Tak, przepisy dopuszczają odwołanie się od kary za brak OC. Jeśli niesłusznie nałożono na Ciebie karę za nieposiadanie polisy, masz 30 dni na przesłanie odwołania do UFG. Kary za brak OC teoretycznie mogą zostać anulowane. W praktyce jednak ma to miejsce rzadko i musi być poparte złożeniem odpowiednich dokumentów. Pamiętaj, aby w piśmie przedstawić dowody na to, że umowa OC została zawarta zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych i obejmuje ona rok kalendarzowy, w którym została przeprowadzona kontrola. Możesz także wykazać, że obowiązek posiadania polisy OC nie dotyczył Cię w danym okresie, więc wezwanie do zapłaty kary jest bezzasadne.

Jeśli odwołanie od kary za brak OC będzie dobrze uargumentowane, UFG może:

 • zmniejszyć wysokość kary,
 • całkowicie anulować karę,
 • rozłożyć nałożoną karę na raty (bez dodatkowych odsetek),
 • zmienić termin płatności kary na późniejszy.

By skutecznie odwołać się od kary za brak OC, możesz potrzebować dodatkowych dokumentów. Są to to między innymi zaświadczenia lekarskiego (również o leczeniu szpitalnym), zaświadczenia o inwalidztwie lub długach. Przydać się także mogą postanowienia sądowego i komorniczego czy informacji od ośrodka pomocy społecznej (potwierdzającej trudną sytuację materialną). Odwołanie od kary za brak OC może być skuteczne w przypadku:

 • niskiego dochodu na członka rodziny w okresie dotyczącym kary,
 • trudnej sytuacji materialnej i majątkowej podyktowanej liczbą dzieci w rodzinie tj. dzieci do ukończenia 18 roku życia i/lub uczące się i niepracujące do ukończenia 25 roku życia,
 • bezrobocia (potwierdzonego przez Urząd Pracy),
 • trudnej sytuacji materialnej i majątkowej spowodowanej utrzymywaniem osoby bezrobotnej przez Zobowiązanego we własnym gospodarstwie domowym,
 • zadłużenia w banku lub z tytułu alimentów,
 • braku nieruchomości i ruchomości, które mogłyby pokryć karę za OC.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Najprostszym rozwiązaniem jest regularne opłacanie składek polisy OC. Jeśli jednak wystąpiła przerwa w ubezpieczeniu pojazdu, przez co UFG wysłał wezwanie do zapłaty kary, istnieją dwie opcje.

 • W ciągu 30 dni trzeba przedstawić UFG dowód, że samochód był ubezpieczony przez okres wskazany w wezwaniu, więc wystąpił błąd w zakładzie ubezpieczeń.
 • Jeśli wezwanie dotyczy samochodu skradzionego lub sprzedanego, w ciągu 30 dni udowodnij fakt kradzieży albo przedstaw umowę kupna-sprzedaży (lub inny dowód zbycia auta). Przedstawienie dowodu ważnego ubezpieczenia OC do dnia sprzedaży również może okazać się przydatne.

Takie dokumenty należy przekazać do UFG osobiście, drogą e-mailową lub tradycyjną pocztą. Szczegóły sprawy można sprawdzić na stronie internetowej UFG po zalogowaniu się na konto. Jeśli jednak kierowca otrzymuje wezwanie do zapłaty kary za brak OC, a nie dotyczy go żadna z powyższych sytuacji, pozostaje jeszcze umorzenie kary na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Nie jeżdżę samochodem – czy muszę kupować ubezpieczenie?

Wielu kierowcom wydaje się, że obligatoryjne ubezpieczenie OC dotyczy tylko tych pojazdów, które pozostają w ruchu. Od 31 stycznia 2022 roku uległy zmianie także prawa związane z tymczasowym wyrejestrowaniem auta. Przez długie lata był to temat, który sprawiał wielu właścicielom pojazdów problem. Jeszcze do niedawna możliwość ta dotyczyła wyłącznie samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów.

Z przywileju mogą korzystać teraz także osoby posiadające auta osobowe. Jednak prawo jasno określa ograniczoną grupę, której dotyczą nowe przepisy w sprawie czasowego wyrejestrowania pojazdów.  Zgodnie z Art. 78a. Prawa o ruchu drogowym podlegają im:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy,
 • samochody osobowe – jednak tylko te, które wymagają naprawy wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.

Właściciele aut osobowych mogą wyrejestrować auto na czas od 3 do 12 miesięcy. W odróżnieniu od pozostałych pojazdów objętych przepisami, posiadacze osobówek nie mają możliwości przedłużenia tego okresu.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu a OC – czy grozi kara za brak polisy?

Niestety, czasowe wyrejestrowanie pojazdu nie zwalnia z obowiązku opłacenia polisy OC. Należy pamiętać o kontynuacji ubezpieczenia, w innym wypadku podlegamy konsekwencjom, takim jak w przypadku aut w pełni sprawnych. Dlatego jeśli masz samochód osobowy lub jednoślad, którym nie zamierzasz jeździć, sprzedaj go lub zezłomuj. Co ważne – pamiętaj przede wszystkim o jego wyrejestrowaniu.

Samochody zabytkowe – czy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia?

Wyjątek od reguły stanowią pojazdy zabytkowe i auta historyczne. Nie każdy właściciel wie, że nie musi przedłużać polisy w ich przypadku. Należy pamiętać, że według polskiego prawa są to dwa oddzielne typy. W myśl ustawy o ubezpieczeniach każdy pojazd zabytkowy jest pojazdem historycznym, ale nie każdy historyczny jest zabytkowym.

Czytaj także: Ubezpieczenie samochodu zabytkowego – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć.

Gdy auto osiąga 40 lat, w świetle prawa staje się historycznym. Jeśli nie planujesz korzystać z niego na co dzień, nie musisz wykupować ubezpieczenia, a mimo to kara za brak OC Cię ominie. Warunkiem stanowi nieużytkowanie go, czyli po prostu niejeżdżenie nim.

Jeśli jednak planujesz np. jedynie wakacyjne przejażdżki swoim trabantem, możesz skorzystać z przywileju, jakim jest ubezpieczanie OC krótkoterminowe. Umożliwia ono wykupienie polisy na czas dłuższy niż 30 dni, ale krótszy niż 12 miesięcy. Aby zawrzeć umowę tego typu, auto musi spełniać poniższe kryteria:

 • być pojazdem mechanicznym będącym pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • mieć minimum 40 lat,
 • mieć co najmniej 25 lat i zostać uznanym przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Należy pamiętać, że każde auto zarówno zabytkowe, jak i historyczne musi być ubezpieczone polisą OC, jeżeli zamierzasz nim jeździć. W innym wypadku kara za brak OC Cię nie ominie

Pytania i odpowiedzi

Jaka kara za brak OC w 2023 roku?
Brak OC przez kilka lat - jak wysoka będzie kara?
Odwołanie od kary za brak OC - czy to możliwe?
Czy auto zabytkowe podlega karze za brak OC?
Czy czasowo wyrejestrowany pojazd musi mieć ubezpieczenie OC?
Jak uniknąć kary za brak OC?

Podsumowanie

 1. Kara za brak OC wzrosła w 2023 r. W przypadku samochodu osobowego zapłacisz nawet 6980 zł do czerwca, a od lipca nawet 7200. W przypadku samochodów ciężarowych maksymalna wysokość kary to 10 800 zł!

 2. Jednym z czynników decydujących o wysokości kary za brak OC jest płaca minimalna. Od 1 stycznia 2023 roku wynosi 3490 zł brutto.

 3. Od 1 lipca 2023 roku płaca minimalna zostanie podwyższona do 3600 zł brutto. Będzie się to wiązało z podwyższeniem kar za brak OC.

 4. Jazda bez ważnego OC grozi wysokimi konsekwencjami finansowymi. Właściciele pojazdów bez OC, którzy spowodują kolizję lub wypadek, muszą liczyć się także z wypłaceniem świadczeń dla osób poszkodowanych z własnych kieszeni. Sprawca zdarzenia jest obciążany odszkodowaniami na mocy regresu ubezpieczeniowego.

 5. Za brak ważnej polisy OC może Cię ukarać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który otrzyma zgłoszenie od policji lub wykryje przerwę w ochronie za pomocą tzw. wirtualnego policjanta.

 6. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu nie zwalania z obowiązku płacenia polisy OC.
 7. Samochód zabytkowy nie podlega karze za brak OC, o ile nie jest włączony do ruchu. Właściciele mają możliwość wykupienia ubezpieczenia OC krótkoterminowego. 

Małgorzata Kudrewicz
Ekspert ds. ubezpieczeń

Dyr. Agencji Centralnej. Zna branżę ubezpieczeniową jak mało kto w naszym zespole – jest profesjonalistką od ubezpieczeń od 25 lat! W Punkta zarządza zespołem ubezpieczeń majątkowych i życiowych w naszej agencji centralnej w Gdańsku. Jej zespół mówi, że można na nią liczyć w każdej sytuacji.

guest
24 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Jak oblicza się amortyzację samochodu?

Samochód to dla wielu przedsiębiorców podstawa prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu posiadania auta można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Dowiedz się, na czym polega amortyzacja samochodu osobowego i jak się ją oblicza.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Kategorie pojazdów – rodzaje i przepisy 

Samochód na stałe wpisał się w codzienność większości Polaków. Po drogach poruszają się jednak nie tylko auta kategorii B. W kraju wprowadzono również inne rodzaje pojazdów. Dowiedz się, jakie są kategorie homologacyjne pojazdów.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Dom
Ile kosztuje ubezpieczenie lokalu użytkowego i czy trzeba je wykupić?

Lokal użytkowy to w wielu przypadkach podstawa prowadzenia biznesu. Może go stanowić magazyn czy biuro. Jeśli na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczasz co najmniej 50 procent powierzchni nieruchomości, możesz wykupić dedykowane ubezpieczenie lokalu użytkowego. Sprawdź, jak działa taka polisa.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej
Polisa OC młodego kierowcy.
2019.01.16
Ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy. Sprawdź, jak oszczędzić i uniknąć zwyżek za wiek

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy może być nawet kilka razy droższe niż polisa bardziej doświadczonego 35-latka. Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy, z jakimi utrudnieniami spotka się 18-latek ubezpieczający samochód i co zrobić, żeby zaoszczędzić na polisie OC.

Czytaj więcej