Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, niespodziewane, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczona osoba wbrew swojej woli doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.

Ubezpieczenie NNW jest właśnie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. To oznacza, że dostaniesz z niego odszkodowanie wyłącznie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, a nie np. chorobą.

Czytaj także: Co to jest ubezpieczenie NNW?