Poradnik ubezpieczeniowy Punkty.
Prosto i w punkt.

Kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń.

ubezpieczenie zdrowotne
2018.10.01
Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to nieodwracalne i nie rokujące poprawy naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności. Warto wiedzieć, że w orzecznictwie funkcjonuje też pojęcie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które występuje wtedy, gdy sprawność organizmu została upośledzona na dłużej niż 6 miesięcy, ale w długiej perspektywie może ulec poprawie.

Czytaj więcej
Umowa przechowania
2018.09.28
Umowa przechowania

Umowa przechowania jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Choć może się zdarzyć, że do tej pory o niej nie słyszałeś, w swoim życiu zawarłeś ją pewnie nie raz. Do umowy przechowania doszło na przykład w momencie, kiedy zostawiłeś samochód na parkingu płatnym albo oddałeś kurtkę do szatni. Co warto wiedzieć o umowie przechowania? Jakie masz prawa, a jakie obowiązki zawierając taką umowę?

Czytaj więcej
koasekuracja
2018.09.28
Koasekuracja

Koasekuracja, inaczej zwana współubezpieczeniem, to szczególna forma umowy ubezpieczenia. Polega ona na dokonaniu podziału ryzyka jednej polisy pomiędzy co najmniej dwóch różnych ubezpieczycieli.

Czytaj więcej
procedura likwidacyjna
2018.09.28
Co to jest procedura likwidacyjna – jak działa, co warto wiedzieć?

Co to jest procedura likwidacyjna? Celem procedury likwidacyjnej jest likwidacja firmy prowadzonej w formie spółki prawa handlowego. Przebieg procedury likwidacyjnej pokażemy na przykładzie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj więcej
fundusz ubezpieczeniowy
2018.09.26
Fundusz ubezpieczeniowy

Fundusz ubezpieczeniowy jest to suma składek ubezpieczeniowych zebranych przez towarzystwo ubezpieczeniowe/ ubezpieczyciela, która umożliwia wypłatę odszkodowań osobom ubezpieczonym.

Czytaj więcej
actio directa
2018.09.26
Czym jest zasada actio directa ( roszczenie bezpośrednie) ?

Actio directa (z łac. roszczenie bezpośrednie) jest zasadą opartą na przepisach kodeksu cywilnego i stosowana jest przede wszystkim w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Art. 822 par. 4 kodeksu cywilnego mówi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Czytaj więcej
flexa ubezpieczenie nieruchomości
2018.09.24
FLEXA – ubezpieczenie nieruchomości – co oznacza termin?

FLEXA to zakres podstawowy ubezpieczenia nieruchomości, obejmujący jedynie szkody powstałe w wyniku niżej wymienionych zdarzeń losowych.

Czytaj więcej
Klauzule abuzwyne
2018.09.24
Klauzule abuzywne: co to są klauzule niedozwolone?

Każdy z nas nie raz w swoim życiu podpisywał różnego rodzaju umowy. Niekiedy mamy wpływ na ich kształt i możemy negocjować warunki, jednak zazwyczaj albo musimy zaakceptować ich zapisy w całości, albo w całości je odrzucić. To pierwsze rodzi niebezpieczeństwo, że w umowie znajdą się tak zwane klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone. Czym konkretnie są klauzule abuzywne i jak sobie z nimi radzić?

Czytaj więcej
ubezpieczenie utraty zysku
2018.09.24
Business interruption – asekuracja / ubezpieczenie utraty zysku

Definicja business interruption, to w tłumaczeniu na polski asekuracja utraty zysku. Jest to specjalny rodzaj polisy, która chroni przedsiębiorcę przed skutkami zdarzeń losowych. Jest ona powiązana z ubezpieczeniem mienia firmowego – stanowi jego uzupełnienie i rozwinięcie.

Czytaj więcej
komisarz awaryjny
2018.09.24
Komisarz awaryjny

Komisarz awaryjny to osoba fizyczna, prawna lub instytucja, której zadaniem jest zastąpienie ubezpieczyciela na terytorium państwa obcego w sytuacji zaistnienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Czytaj więcej