Odszkodowanie z AC

Ubezpieczenie AC odszkodowanie – dział bazy wiedzy mfind.pl

Czy mogę dostać odszkodowanie z AC, ale nie naprawiać samochodu?

Wszystko zależy od tego, w jakim wariancie wykupiłeś polisę autocasco (AC). Jeśli masz AC w wariancie kosztorysowym, możliwe jest otrzymanie odszkodowania bez udokumentowania naprawy. W takim przypadku rzeczoznawca wycenia naprawę, dostajesz pieniądze i sam decydujesz o tym, czy, kiedy i w jaki sposób naprawiać samochód. Pamiętaj jednak, że jeśli nie usuniesz uszkodzeń, przy kolejnej stłuczce w […]

Czy warsztat może zatrzymać samochód do czasu aż ubezpieczyciel zapłaci za naprawę?

Czasami zdarza się tak, że decydujemy się na naprawę bezgotówkową samochodu po kolizji, wstawiamy auto do warsztatu, ale warsztat nie może porozumieć się z ubezpieczycielem co do kosztów naprawy – w rezultacie naprawa się przedłuża. Umowa o naprawę samochodu zawsze jest zawierana pomiędzy Tobą (klientem) a warsztatem – nawet w przypadku naprawy bezgotówkowej, gdy to ubezpieczyciel […]

Szkoda całkowita z AC. Czy ubezpieczyciel musi odkupić wrak?

W przypadku szkody całkowitej z ubezpieczenia AC niestety nie ma żadnych przepisów, które mówiłyby o tym, że ubezpieczyciel musi odkupić wrak (pozostałości pojazdu). Zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przejęcia wraku ani udzielenia pomocy w jego sprzedaży. Niektórzy ubezpieczyciele oferują pomoc w zbyciu uszkodzonego pojazdu, jednak nie jest to standardem. Czytaj także: Szkoda całkowita z AC. Kiedy […]

Brak ważnego badania technicznego. Czy dostanę odszkodowanie z AC?

Jeśli nie masz ważnego badania technicznego, a przytrafiła Ci się szkoda, którą chciałbyś likwidować z ubezpieczenia AC, wszystko będzie zależało od tego, na ile stan techniczny Twojego samochodu przyczynił się do powstania lub zwiększenia się rozmiarów szkody. Brak ważnego badania technicznego nie oznacza więc, że z automatu nie dostaniesz odszkodowania. Ubezpieczyciel przeanalizuje Twój przypadek i […]

Kto może dostać odszkodowanie z AC?

Odszkodowanie z AC otrzymuje zawsze właściciel (właściciele) pojazdu. Składkę za AC może płacić inna osoba (będzie ona na polisie wpisana jako ubezpieczający), ale odszkodowanie będzie przysługiwało właścicielowi. Jeśli właścicielem lub współwłaścicielem w dowodzie rejestracyjnym jest bank lub firma leasingowa, to użytkownik samochodu  (klient) będzie mógł dostać pieniądze na naprawę auta wyłącznie wtedy jeśli uzyska od banku lub leasingodawcy […]

Szkoda całkowita z AC. Kiedy ubezpieczyciel może ją stwierdzić?

Szkoda całkowita z AC to sytuacja, kiedy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości. W takim przypadku otrzymasz od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości, czyli tzw. wraku pojazdu. Ubezpieczyciel może również wskazać Ci nabywcę, który kupi od Ciebie uszkodzone auto za taką cenę, jaką podano w decyzji. Niestety ubezpieczyciele nagminnie […]

Nie zgłosiłem szkody z AC w terminie. Czy dostanę odszkodowanie?

Nawet jeśli spóźniłeś się ze zgłoszeniem szkody z AC, ubezpieczyciel nie będzie miał prawa do całkowitej odmowy odszkodowania ze względu na nieterminowe zgłoszenie. Będzie mógł obniżyć odszkodowanie, ale przy tym musi wykazać, że nieterminowe zgłoszenie utrudniło mu likwidację szkody. Podstawa prawna: art. 818 § 3 kodeksu cywilnego: W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków […]

Kiedy dostanę odszkodowanie z AC?

Odszkodowanie z AC co do zasady powinieneś dostać w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeśli w tym terminie nie udałoby się określić wszystkich jej okoliczności, a tym samym wypłacić pełnego odszkodowania, to na wypłatę ubezpieczyciel będzie miał 14 dni, licząc od dnia, w którym należycie spełniono obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących zdarzenia. Zwróć uwagę […]

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody z AC?

Termin na zgłoszenie szkody z AC jest określony w ogólnych warunkach Twojego ubezpieczenia (OWU). Każda firma ubezpieczeniowa określa własne terminy, dlatego nie ma tu jednej zasady. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć, ile czasu masz na zgłoszenie szkody, zajrzyj do OWU lub zadzwoń na infolinię Twojego ubezpieczyciela. Firmy ubezpieczeniowe wyznaczają najczęściej krótsze terminy na zgłaszanie kradzieży, a […]

W porównywarce ubezpieczeń mfind.pl porównasz nawet 76 ofert OC/AC najtańszych ubezpieczycieli i kupisz polisę online.
Porównaj ubezpieczenia OC i AC