Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego - jak dostać? Przeczytaj, co robić krok po kroku

Aktualizacja:
Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego – jak dostać? Przeczytaj, co robić krok po kroku

Wakacje są po to, żeby przywozić z nich miłe wspomnienia. Niestety może się tak zdarzyć, że przywieziemy niechcianą pamiątkę - pokwitowanie za zgubiony bagaż albo gips na złamanej nodze. Żeby oprócz tego nie przywieźć pokaźnego rachunku za usługi medyczne, potrzebne są jeszcze przynajmniej dwie rzeczy: po pierwsze polisa turystyczna, po drugie wiedza, co ona obejmuje i jak uzyskać z niej niej odszkodowanie.

Od czego zacząć?

Najlepiej od początku, zgodnie z zasadą, że przezorny zawsze ubezpieczony. Czyli najpierw kupujesz polisę. Potem już jadąc na urlop, spakuj polisę do walizki albo przynajmniej spisz jej numer i schowaj do portfela. Koniecznie znajdź też numer całodobowego centrum alarmowego towarzystwa, w którym wykupiłeś ubezpieczenie i wpisz go na przykład do telefonu komórkowego. Znajdź też chwilę na przeczytanie OWU czyli warunków ubezpieczenia, bo powinieneś mieć świadomość, jakich sytuacji Twoja polisa nie obejmuje. Wiedz, że jeśli na przykład wpadniesz w poślizg na basenie, będąc pod wpływem alkoholu, to nie masz co liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego.

Stało się: wypadek, złamanie nogi itp. Nie trać głowy – dzwoń!

W przypadku wystąpienia szkody, którą obejmuje Twoje ubezpieczenie, w pierwszej kolejności, o ile to tylko możliwe, skontaktuj się niezwłocznie z ubezpieczycielem, żeby uzyskać wskazówki odnośnie do dalszego postępowania. Działanie na własną rękę może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania. Pracownicy centrum alarmowego wyjaśnią Ci między innymi, na co możesz liczyć w ramach polisy, zajmą się organizacją wizyty u lekarza lub wskazaniem najbliższej placówki medycznej, organizacją innej niezbędnej pomocy, ewentualnym transportem do kraju oraz pokryciem kosztów leczenia lub wyjaśnią, jak powinieneś udokumentować te koszty, które sam ponosisz.

Gotówkowa czy bezgotówkowa polisa turystyczna?

No właśnie, w tym momencie wiele zależy od tego, czy masz gotówkową czy bezgotówkową obsługę polisy turystycznej. Jeśli masz bezgotówkową, to sprawa jest dość prosta – dzwonisz do  centrum alarmowego, ono organizuje pomoc i rozlicza się z niej z usługodawcą, z którym ma podpisaną umowę. No chyba, że towarzystwo wyznaczyło pewien limit wydatków, które mimo wszystko musisz ponieść na miejscu sam.

Natomiast, jeśli na przykład zachorowałeś za granicą, a obsługę polisy masz gotówkową, to z pewnością będziesz musiał najpierw sięgnąć do swoich zasobów właśnie gotówkowych. Chcąc skorzystać z pomocy lekarskiej, regulujesz należność z własnej kieszeni i dopiero po powrocie dostaniesz odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego. Dlatego ważny jest tu kolejny punkt:

Zbieraj dowody

Bardzo istotne jest, byś gromadził skrupulatnie wszelkie rachunki i faktury, które pomogą udokumentować koszty, byś mógł przedstawić je ubezpieczycielowi. Po powrocie do kraju załączasz je do odpowiedniego wniosku (druku szkody – formularze dostępne są w oddziałach ubezpieczyciela lub na jego stronie internetowej) i on na tej podstawie zwraca Ci należne kwoty (po kilku dniach lub tygodniach).

Dowody poniesionych kosztów będą potrzebne bez względu na rodzaj szkody. Jeśli mowa o chorobie czy uszkodzeniu ciała, wymagana może być dokumentacja medyczna obejmująca proces leczenia (np. dokumentacja z wypadku, przebiegu leczenia, karty informacyjne, historia choroby). W takich i innych przypadkach wskazane mogą być również dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia (notatka urzędowa bądź oświadczenie sprawcy) lub kontakt do świadków.

Negocjuj z ubezpieczycielem

Pamiętaj o tym, że negocjacje nie są wykluczone, a mogą być konieczne. Może się bowiem tak zdarzyć, że towarzystwo – by obniżyć swoje koszty – będzie chciało w razie Twojej choroby, jak najszybciej ściągnąć Cię do Polski (tu leczenie jest o wiele tańsze). Jeżeli jednak miejscowy lekarz zabroni transportu, nie musisz godzić się z zaleceniami ubezpieczyciela. W każdym razie nie zdziw się, jeśli dojdzie do nieporozumienia na tle praw zapisanych w warunkach ubezpieczenia i ich interpretacji. Bądź gotów na ewentualną dyskusję oraz udowodnienie swoich racji. Zdarzały się już przypadki, gdy towarzystwo odmawiało wypłaty odszkodowania za operacje czy zabiegi, tłumacząc że nie były bezwzględnie konieczne dla życia i nie zostały odpowiednio udokumentowane zaświadczeniami lekarskimi i opiniami specjalistów.

Czytaj także: Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

A co w razie kradzieży lub innych kłopotów?

Do tej pory nasze wskazówki dotyczyły głównie sytuacji, w których na wakacjach dopadły Cię problemy zdrowotne. A co, jeśli dopadnie Cię lepka ręka złodzieja, albo przytrafi się jeszcze inne nieszczęście?

Po kradzieży z włamaniem lub rabunku:

 • Powinieneś natychmiast powiadomić policję oraz obsługę miejsca w którym dokonano kradzieży (np. hotelu, autokaru, parkingu czy przechowalni bagażu).

 • Od każdego z tych podmiotów powinieneś uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia (protokół), wraz z listą utraconych przedmiotów i przekazać je ubezpieczycielowi. Może się okazać, np. w przypadku kradzieży nart, że potrzebny będzie też dowód ich zakupu.

 • W razie kradzieży dokumentów (np. paszportu) skontaktuj się też bezzwłocznie z centrum alarmowym ubezpieczyciela

W razie zaginięcia w trakcie przewozu:

 • Zgłoś się do przewoźnika (np. obsługi lotniska, kierownika pociągu, pilota autokaru) aby uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia (z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów).

W razie uszkodzenia sprzętu:

 • Zachowaj uszkodzone przedmioty, po to  by móc przedstawić je do oględzin przedstawicielowi ubezpieczyciela.

 • Odszkodowanie jest zwykle ustalane na podstawie wyceny towarzystwa, odpowiada wartości naprawy i nie może przekroczyć wartości przedmiotu ubezpieczenia.

W razie rezygnacji z wykupionego wyjazdu lub wcześniejszego powrotu:

 • Skontaktuj się z ubezpieczycielem.

 • Uzasadnij swą nagłą zmianę planów (przyczyny powinny być zgodne z tymi przewidzianymi w polisie).

 • Wysokość odszkodowania uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy i jest równa wysokości potrąceń dokonanych przez biuro podróży z tego tytułu.

W razie wypadku autokaru

 • Za szkody pasażerów w pierwszej kolejności odpowiada przewoźnik, a nie organizator przejazdu (biuro podróży).

 • Odszkodowania można dochodzić na podstawie umowy przewozu (zawierasz ją  przy zakupie biletu a także przez samo wejście do pojazdu).

 • Zgodnie z prawem przewoźnik odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. opóźnienie przyjazdu, przedwczesny odjazd), natomiast za uszkodzenia mienia pasażerów odpowiada tylko, jeśli wypadek nastąpił z jego winy.

 • Odpowiada też za szkody osobowe, chyba że doszło do nich w wyniku działania siły wyższej, wyłącznej winy jakiejś osoby trzeciej lub wyłącznej winy poszkodowanego.

Kiedy nie należy się odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne i to ubezpieczyciel ustala zasady swojej odpowiedzialności. Dlatego nie oczekuj, że dostaniesz odszkodowanie w każdym przypadku. Z ochrony wyłączone są zdarzenia, które wystąpiły na przykład:

 • w stanie po spożyciu alkoholu,

 • w związku z działaniami wbrew miejscowemu prawu,

 • na skutek rażącego niedbalstwa,

 • wskutek umyślnego działania ubezpieczonego,

 • na terenach objętych działaniami wojennymi.

Jeśli chodzi o koszty pomocy medycznej lub assistance też występuje szereg wyłączeń m.in:

 • koszty poniesione przez ubezpieczonego bez wcześniejszego skontaktowania się z centrum alarmowym,

 • koszty leczenia przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do kraju,

 • leczenie chorób przewlekłych,

 • koszty leczenia dentystycznego niezwiązanego z koniecznością natychmiastowej pomocy.

Gdy chodzi o bagaż – za pewne przedmioty i rzeczy wartościowe nie otrzymasz zwrotu kosztów.  Są to m.in.:

 • pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, bony towarowe,

 • bilety, karty kredytowe,

 • biżuteria, zegarki,

 • instrumenty muzyczne,

 • sprzęt komputerowy, sportowy,

 • przenośny sprzęt audiowizualny, telefony komórkowe,

 • okulary, szkła kontaktowe.

Ubezpieczenie turystyczne

Podsumowanie

 • Jeśli wykupiłeś polisę, to ją miej - przy sobie na wakacjach!
 • Weź ze sobą numer centrum alarmowego ubezpieczyciela (wpisany np. do komórki).
 • Dzwoń do centrum alarmowego ubezpieczyciela w razie wypadku, kradzieży czy innych zdarzeń losowych.
 • Zbieraj dokumenty, które będą podstawą do wypłaty odszkodowania.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments