Punkta

W związku z przeniesieniem działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. wszystkie umowy ubezpieczenia, polisy oraz cały portfel produktowy Liberty Ubezpieczenia zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia. Marka Liberty Ubezpieczenia oficjalnie zostaje wycofana z polskiego rynku z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Liberty – kiedy można?

Najlepszym momentem na wypowiedzenie OC jest zbliżający się koniec jego obowiązywania. Jeśli zapoznałeś się z tym, co ma do zaoferowania rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i decydujesz się na zakończenie współpracy z dotychczasowym ubezpieczycielem, wypowiedz umowę najpóźniej w przeddzień upłynięcia terminu ważności ochrony. W przeciwnym razie OC zostanie automatycznie przedłużone na kolejne 12 miesięcy. Nie znaczy to, że koniecznie musisz być przywiązany do ubezpieczyciela przed rok. Jeśli nie dokonałeś wypowiedzenia i wykupiłeś inną polisę, masz prawo zrezygnować z dotychczasowego OC. Jest to zasada stosowana w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia”. Takie rozwiązanie będzie wiązało się z poniesieniem kosztów ochrony trwającej od momentu przedłużenia do momentu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Liberty po poprzednim właścicielu

Kupując używane auto możesz skorzystać z polisy OC poprzedniego właściciela. Będzie ona ważna do końca umowy i nie zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres ubezpieczenia. Miałeś już wcześniej oko na ofertę komunikacyjną innego towarzystwa ubezpieczeń? Z OC po zbywcy możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Pamiętaj, żeby do wypowiedzenia dołączyć dowód zakupu pojazdu. Nie tylko polisa po poprzednim właścicielu auta nie przedłuża się automatycznie. Do wznowienia bez Twojej ingerencji nie dojdzie także, jeśli:

  • kończy się okres obowiązywania krótkoterminowej polisy OC
  • otrzymałeś pojazd w spadku lub w drodze darowizny
  • nie zapłaciłeś całej należnej składki za dotychczasowe ubezpieczenie

Wyrejestrowanie pojazdu z polisą Liberty

To najbardziej oczywista przyczyna wypowiedzenia OC. Wiadomo – jeśli nie ma już czego ubezpieczać, nie ma powodu kontynuowania umowy. Auto zostaje wyrejestrowane najczęściej ze względu na jego całkowitą utratę np. na skutek kradzieży. Do wypowiedzenia należy wtedy dołączyć dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu. Ta sama procedura będzie miała zastosowanie także, jeśli rejestrujesz auto za granicą.

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC Liberty?

Wzór wypowiedzenia umowy OC znajdziesz na stronie Akademii Punkta, dawniej mfind. Wystarczy, że wypełnisz puste pola swoimi danymi  i opatrzysz dokument własnoręcznym podpisem. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie, ale nie trzeba tego robić osobiście. Można je wysłać tradycyjną pocztą, mailem lub faksem. Jeśli zamierzasz przekazać dokument w formie elektronicznej, pamiętaj, że musi się na nim znaleźć Twój podpis. Po wypełnieniu i podpisaniu formularza zeskanuj go lub wykonaj czytelne zdjęcie. Skorzystaj z poniższych danych teleadresowych, żeby wypowiedzieć ubezpieczenie OC Liberty:

O terminowości wypowiedzenia umowy decyduje data stempla pocztowego (jeśli wysyłasz dokument Pocztą Polską) lub rzeczywisty czas wpłynięcia wniosku.

O czym warto pamiętać przed wypowiedzeniem ubezpieczenia OC Liberty?

Warto mieć zawsze z tyłu głowy datę ważności umowy OC. Nie tylko dlatego, żeby mieć szansę ją wypowiedzieć w terminie, jeśli nadarzy się lepsza oferta, ale także dlatego, że nie zawsze przedłuży się ona automatycznie. Muszą pamiętać o tym szczególnie osoby, które kupiły używany samochód lub te, które płacą OC w ratach. Ponad 70% opłat nałożonych za brak OC przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to właśnie kary dla zapominalskich, którym wygasła nieopłacona polisa lub polisa zbywcy.

Więcej o OC i AC Liberty przeczytasz w artykule: Ubezpieczenia OC i AC Liberty – poznaj ofertę i sprawdź jej ceny ubezpieczeń samochodu