Punkta

MyProperty -ubezpieczenie dla wynajmującego nieruchomość

Powszechnie wiadomo, że ubezpieczenie nieruchomości w Polsce nie jest obowiązkowe. Powoduje to, że zarówno najemcy, jak i właściciele mieszkań nie zawsze stawiają je na liście priorytetów, wręcz o nim zapominają. Powiedzenie „nie mój dom, nie moje szkody”  ukształtowało społeczne przekonanie, że wynajmujący mieszkania nie muszą się martwić o szkody powodowane eksploatacją mieszkania, tym samym przerzucając ten obowiązek oraz ich pokrywanie na właściciela. Czy oby na pewno powinien to być obowiązek jednej strony umowy najmu?

Niekiedy wina leży po stronie najemcy, ale niekiedy, tak jak w przypadku chociażby kradzieży mienia lub zdarzeń losowych nie ma winnych, a za naprawę szkód ktoś musi zapłacić. Jak przed taką sytuacji powinien zabezpieczyć się wynajmujący nieruchomość? Jak powinien chronić swoje interesy? 

Polisa mieszkaniowa czy kaucja- co jest lepsze?

W powszechnym standardzie przyjęło się zabezpieczanie lokum poprzez pobieranie kaucji od najemcy przy podpisywanej umowie. Kwota ta w wysokości np. miesięcznego lub kwartalnego czynszu, ma na celu pokrycie ewentualnych strat w razie niedotrzymania warunków umowy najmu czy zniszczeń dokonanych z winy lokatora. Jednakże w przypadku zdarzeń takich jak: dewastacja, zalanie, pożar czy włamanie, kaucja nie zawsze wystarcza na pokrycie szkód. W takim wypadku właściciel zdecydowanie powinien wybrać polisę, która obejmie zabezpieczenia nieruchomości w sposób kompleksowy.

Nowa polisa MyProperty Ubezpieczenia Europa to nic innego jak nowoczesne rozwiązanie ubezpieczeniowe dla obu stron umowy najmu. 

MyProperty TU Europa- przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia:

W tabeli przedstawione są wartości do jakich ubezpieczyciel odpowiada w ramach ochrony:

Przedmiot ubezpieczeniaMaksymalna suma ubezpieczenia
dom wraz ze stałymi elementami

1 500 000

mieszkanie wraz ze stałymi elementami

1 500 000

budynek gospodarczy (tylko w przypadku wynajmującego dom)

80 000

stałe elementy

250 000

ruchomości domowe

250 000 (zdarzenia losowe, powódź, dewastacja)

100 000 (kradzież z włamaniem, rabunek)

obiekty małej architektury (tylko w przypadku wynajmującego dom)

25 000

szklane przedmioty

5 000

Dodatkowe ryzyka
OC w życiu prywatnym oraz OC wynajmującego

100 000

Home Assistance

v

Strata  finansowa wynajmującego (utrata czynszu)

10 000

Asysta prawna – wariant MyProperty

Po zapłaceniu dodatkowej składki

 

Zakres ubezpieczenia MyProperty pokrywa długą listę zdarzeń losowych całkowicie niezależnych od woli lub działania ubezpieczonego lub najemcy, w tym zdarzenia przyszłe i niepewne, jak:

  • nawałnice i huragany, 
  • pożary i eksplozję, 
  • uderzenia pioruna i przepięcia, 
  • zalania i wszelkie jego następstwa włącznie z np. awarią urządzeń takich jak pralka lub zmywarka. 
  • ewentualne akcje ratownicze.

Dodatkowe ryzyka w polisie MyProperty- interpretacja

W ramach ubezpieczenia jest możliwe rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu najmowanym, na przykład w wyniku pożaru czy kradzieży. Najemca ma możliwość uzupełnić ubezpieczenie o dodatkowe ryzyka, przez co zakres ubezpieczenia wzrasta np. o dostępność do specjalistycznych usług w zakresie, np: 

  • Home Assistance- interwencje hydraulika, elektryka, ślusarza, dozór mienia wraz  z możliwością zakwaterowania ubezpieczonego i członków jego rodzinny, 
  • Strata finansowa- utrata czynszu w przypadku zajścia zdarzenia losowego objętego polisą, powodującego, że dom lub mieszkanie nie może być w dalszym ciągu zamieszkiwane,
  • Asysta prawna w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z jego życiem prywatnym.

Ponadto przy zakupie wariantu MyProperty ubezpieczenie OC wynajmującego w życiu prywatnym zostaje automatycznie rozszerzone o ubezpieczenie OC wynajmującego. Dotyczy ono posiadanych nieruchomościami np. domu lub mieszkania wskazanego w umowie ubezpieczenia, które będą przeznaczone pod wynajem przez osoby trzecie. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego i osób bliskich ubezpieczonego. W myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązani są oni do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej czynem niedozwolonym osobie trzeciej, w tym lokatorowi.

Jak to się robi?

Wniosek najprościej można wypełniać na stronie internetowej lub dzwoniąc na infolinię. Ocena wartości nieruchomości we wniosku należy do najemcy. Składka może być płacona jednorazowo lub w 12 ratach. Ubezpieczyciel deklaruje, że MyProperty można wykupić od 50 zł składki za rok ochrony, ale w praktyce jest to mało prawdopodobne.

Ile kosztuje MyProperty dla mieszkań o wartości 250 i 500 tys. złotych? Jak widać tanio nie jest.

myproperty Tu Europa

myproperty Tu Europa

 

my property tu europa

my property tu europa

MyProperty –  naszym zdaniem

Oferta towarzystwa jest dość ciekawa, ale trzeba uczciwie przyznać, że nie jest najtańsza. Warto rozważyć alternatywy i sprawdzić tradycyjne oferty ubezpieczenia nieruchomości, które można rozszerzać w sytuacji gdy wynajmujemy nieruchomość. Dla naszego bezpieczeństwa, dobrze także zadbać o naprawdę dobrą umowę najmu, która w razie problemów ochroni nas przed stratą.

nieruchomosci-inner