Nietypowe ubezpieczenia Polaków: o co można rozszerzyć polisę?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem właściciela każdego pojazdu i w określonym zakresie pokrywa szkody związane z ruchem auta, motoru, skutera czy quada. Niekiedy jednak warto je (jak i inne ubezpieczenia) poszerzyć o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. A że polisa NNW jest dobrowolna, to mając swobodę kształtowania jej warunków możemy objąć nią naprawdę nietypowe sytuacje. Jakie są najbardziej nietypowe ubezpieczenia Polaków?

Ubezpieczenia mogą być dobrowolne i obowiązkowe. Wśród tych pierwszych wyróżniamy ubezpieczenie NNW. Co najważniejsze – jego zakres możemy dowolnie kształtować tak, aby jak najlepiej dopasować go do własnych potrzeb. O jakie rozszerzenia można je wzbogacić? Jakie są najbardziej nietypowe ubezpieczenia Polaków?

Ubezpieczenie NNW: zakres polisy 

Nieszczęśliwy wypadek rozumiany jest w przepisach prawa jako gwałtowne i spowodowane czynnikami zewnętrznymi zdarzenie skutkujące uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub zgonem osoby ubezpieczonej. Polisa likwidująca szkody tych następstw może niekiedy objąć również skutki zawału serca czy udaru. Co ważne -zazwyczaj tylko wtedy, gdy występują one pierwszy raz, jest wskazana cezura wieku lub wystąpią inne obostrzenia. Szczegółów należy zawsze szukać w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW obejmie przede wszystkim takie świadczenia, jak pomoc medyczna, hospitalizacja, koszt leków czy rehabilitacja. Może też zawierać szereg świadczeń pomocniczych. Istotne są jednak okoliczności wystąpienia zdarzenia. Wśród tych znajdziemy zwykle wypadek komunikacyjny, uprawianie sportu, wypadek przy pracy, wypadek w drodze (np. do pracy czy szkoły), czasem też pogryzienie przez psa lub oparzenie i odmrożenie.

SPRAWDŹ: Ubezpieczenie NNW – komu ubezpieczenie NNW jest potrzebne?

Nietypowe ubezpieczenia NNW

Jak już zostało to wcześniej wspomniane, NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym o sporym zakresie możliwości wyznaczenia zakresu polisy. I choć większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje produkty o bardzo zbliżonym do siebie charakterze ochrony, to warto jest skorzystać z usług multiagencji internetowej w celu sprawdzenia polis różnych ubezpieczycieli. Możemy być zaskoczeni, jak nietypowe ubezpieczenia tam znajdziemy. Nieszczęśliwy wypadek może się bowiem przydarzyć ubezpieczonemu w tak rozmaitych okolicznościach, jak wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdu, jego załadunek i rozładunek, naprawa na poboczu drogi lub postój na parkingu, tankowanie i wymianę płynów eksploatacyjnych, a nawet pożar i eksplozja pojazdu. Polisę NNW można wreszcie wykupić od następstw zdarzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu, a nawet skutków ataku terrorystycznego! Dobrze jest sprawdzić warunki w różnych towarzystwach. Wówczas odnajdziemy to najbardziej korzystne dla siebie i dopasowane do własnych potrzeb. 

Ubezpieczenie NNW nie tylko dla siebie

Polisą objąć można nie tylko samego siebie, ale też zabezpieczyć nią członków rodziny, szczególnie małoletnich. Popularnym rozwiązaniem jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla dzieci wyjeżdżających na kolonie, obozy, zielone szkoły czy wycieczki jako zabezpieczenia uzupełniającego dla naszych podopiecznych objętych przecież obowiązkową polisą organizatora wyjazdu. Można rozszerzyć ją na wyjazd zagraniczny, gdzie ubezpieczenie organizatora zapewnia tylko najbardziej podstawową obsługę medyczną. Osobę małoletnią można objąć też polisą na co dzień, na czas podróży do i ze szkoły i samego pobytu w placówce. 

SPRAWDŹ: Dlaczego warto mieć ubezpieczenie NNW? 

Nietypowe ubezpieczenia: kalkulator ubezpieczenia roweru

NNW pokryje następstwa wypadków nie tylko dzieci, ale i studentów, ponadto osób aktywnie uprawiających sport (ze wskazaniem sportów o charakterze ekstremalnym) czy znajdujących się pod naszą opieką seniorów. Czytelnikom podpowiadamy zaś, żeby poszukali w internecie kalkulatora ubezpieczenia roweru, ubezpieczenie NNW bowiem obejmie także rowerzystów. Zakres jego zasięgu może być różny – od wypadków w trakcie jazdy i amatorskich zawodów, przez uprawianie sportów wysokiego ryzyka, aż po sporty ekstremalne. Według badań rowerem w Polsce jeździ aż 70% rodaków, z czego 23% regularnie przez cały rok. Podczas jazdy rekreacyjnej, dojazdu do pracy czy przy wskutek dbania o kondycję również może przydarzyć się nieszczęśliwy wypadek. Bezpieczeństwo rowerzystów w kraju to kwestia dyskusyjna. Kierowcy nierzadko traktują ich jako zbędnych użytkowników dróg, stąd warto jest zadbać o swój dobrostan i wykupić stosowną polisę. 

Zobacz także: