Łukasz Leus

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości zbadaliśmy sprawę i poprosiliśmy o oficjalne stanowisko Policję i Rzecznika Ubezpieczonych.

Ubezpieczenie OC przez internet – polisa online jest nieważna?

Po sieci krążą różne plotki, że polisa OC zakupiona przez internet i wydrukowana w domu jest nieważna. I tak przeglądając fora internetowe lub komentarze pod artykułami można natknąć się na przestrogi w stylu:

  • „OC kupowane przez internet jest nieważne, ponieważ nie ma żadnego potwierdzenia, że to prawdziwa umowa”
  • „Jeśli złapie Cię Policja i będziesz miał OC zakupione przez internet dostaniesz mandat za brak ubezpieczenia”
  • „Na polisie kupionej przez internet nie ma podpisu agenta, czyli nie działa w ogóle”

…i wiele innych zarzutów nie mających nic wspólnego z rzeczywistością.

Część z nich to wypowiedzi sprzed kilku lat. Wtedy faktycznie zdarzały się sytuacje, że bardziej konserwatywni policjanci uznawali, że polisa OC kupiona przez internet i wydrukowana w domu jest nieważna. Nie było wówczas także jasnych przepisów, które traktowałyby na równi polisy zakupione u agenta z tymi „wydrukowanymi z internetu”. Te czasy jednak przeminęły. Przepisy obowiązujące od 11 lutego 2012 roku jasno określają, że polisy zakupione przez internet/telefon zawierające podpis elektroniczny są tak samo ważne jak te zakupione u tradycyjnego pośrednika

Nie każdy musi być na bieżąco z przepisami…

Oczywiste jest, że zdecydowana większość kierowców nie interesuje się prawem ubezpieczeniowym, ponieważ nie ma ochoty ani potrzeby. Dlatego kluczową rolę informacyjną pełnią tutaj doradcy i agenci. Ich zadanie polega na rzetelnym przedstawieniu tego, co dzieje się w skomplikowanym ubezpieczeniowym świecie i przełożeniu tych informacji na „ludzki” język.

… jednak są tacy, którzy jawnie wprowadzają klientów w błąd

Niestety kilka dni temu natrafiliśmy na post opublikowany na profilu społecznościowym pewnej stacjonarnej multiagencji. Jego treść przepełniła czarę goryczy i w zasadzie była głównym powodem powstania tego artykułu. Na fanpage można było przeczytać taką oto „ostrzegawczą” wiadomość. Dane zostały zamazane, aby nie robić niezamierzonej reklamy tego profilu:

OC nieważne

Sam post stwarza pozory „newsa z ostatniej chwili” i może bardzo łatwo wprowadzić w błąd sugerując, że niedawno zmieniło się prawo i zakupując OC online jesteśmy bezpośrednio zagrożeni. Cel publikacji tego typu informacji pozostawimy bez komentarza.

Ubezpieczenie OC online jest ważne!

Skonfrontujmy zatem treść powyższego wpisu z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, a także opiniami Policji i Rzecznika Ubezpieczonych.

Zacznijmy od tego, jakie informacje według prawa powinny znaleźć się na polisie ubezpieczenia OC, aby była ona ważna. Kwestię tę porusza wyżej wspomniane Rozporządzenie Ministra Finansów:

rozporządzenie

Jeśli na dokumencie ubezpieczenia, który zabierasz zawsze ze sobą w drogę, są wszystkie wyżej wymienione informacje, to taki dokument jest ważny. Zatem zakup ubezpieczenia przez internet jest w 100% bezpieczny!

Podpis elektroniczny jest dopuszczalny

Jeśli chodzi natomiast o ważność podpisu elektronicznego ubezpieczyciela/agenta na polisie, uspokaja nas Krystyna Krawczyk, Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych:

„Oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie czy opłacenie umowy, opatrzony własnoręcznym podpisem i pieczątką bądź to przez pracownika zakładu ubezpieczeń lub pośrednika ubezpieczeniowego nie będzie budził zastrzeżeń kontrolującego. Odmiennie może przedstawiać się sytuacja, gdy dokumenty zostały przesłane drogą elektroniczną i zawierają ‘popis odwzorowany mechanicznie’. Czyli np. zeskanowany czy wydrukowany – mogą zaniepokoić niektórych kontrolujących. Dotyczy to zatem głównie dokumentów pozyskiwanych w sytuacji ubezpieczenia zawieranego w tzw. systemie direct czyli ubezpieczenia na odległość.

Na szczęście kwestie te reguluje treść ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. A konkretnie art. 26 ust. 1, który brzmi następująco: Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzone na informatycznych nośnikach danych, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. (…). Kolejny ustęp tego samego artykułu brzmi: Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie.

Krótko mówiąc, ubezpieczenie OC zakupione przez internet jest ważne, natomiast podpis elektroniczny/zeskanowany (określony w ustawie jako „odtworzony mechanicznie”) jest tak samo ważny jak odręczny podpis agenta w placówce.

Policja nie robi problemów posiadaczom OC z internetu

Nasze wątpliwości rozwiewa ostatecznie stanowisko Komendy Głównej Policji reprezentowanej przez Marię Balcerzak z Zespołu Prasowego.

 „Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC podczas kontroli drogowej może być dokument wygenerowany elektronicznie przez ubezpieczyciela – i wydrukowany przez jego klienta.”

Natomiast jeśli chodzi o kwestie domniemanego zatrzymywania dowodu rejestracyjnego i odholowaniem pojazdu w związku z brakiem „ważnej” polisy OC KGP odpowiada:

„Dowód rejestracyjny jest zatrzymywany w przypadku, gdy kierowca nie okaże policjantowi potwierdzenia zawarcia umowy OC na pojazd, który jest zarejestrowany w kraju nie będącym państwem członkowskim UE. Oznacza to, że nie ma podstaw do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub innym państwie członkowskim.”

Podsumowując: Jeśli spotkasz się z ostrzeżeniami w stylu „OC z internetu jest nieważne”, a dodatkowo są one napisane/wypowiedziane przez agenta lub innego pośrednika, jak najszybciej poszukaj kogoś innego, kto nie będzie próbował wykorzystać Twojej niewiedzy do sprzedaży własnej oferty. Jeśli natomiast do tej pory wahałeś się z zakupem OC przez internet, możesz to zrobić spokojnie. Kiedy tylko chcesz – np. za pomocą porównywarki ubezpieczeń Punkta, dawniej mfind. Oczywiście przez internet możesz zakupić nie tylko obowiązkowe OC. Ale także pakiet OC+AC, polisę mieszkaniową czy ubezpieczenie turystyczne.