Rafał Rodzeń

W praktyce OC może przybierać różne formy. Jedną z nich jest tzw. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Warto się nim zainteresować, bowiem w niektórych przypadkach taka polisa może uratować nam skórę (a w zasadzie zasobność naszego portfela).

Czym jest ubezpieczenie OC życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jak wskazuje sama nazwa, będziemy mieli z nim do czynienia w sytuacjach, w których staliśmy się sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda taka może przy tym obejmować mienie jak i zdrowie konkretnego człowieka. W praktyce będzie chodziło głównie o zalane mieszkanie sąsiada, uszkodzenie jego ogrodzenia, zniszczenie towarów w sklepie, wybicie szyby przez dziecko (w takiej sytuacji odpowiadają oczywiście rodzice malucha) czy nawet nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na skutek potrącenia pieszego podczas jazdy na rowerze – to wszystko mieści się w pojęciu odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.Przykłady można by mnożyć, jednak w każdej tego rodzaju sytuacji poszkodowany może żądać od nas albo zadośćuczynienia albo odszkodowania – w zależności czy szkoda dotyczyła jego osoby czy mienia. Z zadośćuczynieniem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy ktoś zażąda od nas zapłaty za wyrządzoną jej krzywdę (np. uszkodzenie ciała/ pogorszenie stanu zdrowia na skutek wypadku), z odszkodowaniem zaś, gdy zniszczymy takiej osobie mienie. Innymi słowy, zadośćuczynienie wiąże się wyłącznie z krzywdą na osobie, zaś odszkodowanie z uszkodzeniem materialnym jakiejkolwiek rzeczy.

Czytaj także: Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak walczyć o duże pieniądze po wypadku?

Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Najczęściej poszkodowani żądają od sprawców pieniędzy. Ubezpieczenie OC jest wtedy deską ratunkową, dzięki której uda uniknąć się nam nie tyle odpowiedzialności za czyn wywołujący szkodę, co wysokich wydatków. 

Gdzie mogę wykupić OC w życiu prywatnym?

W zasadzie każda firma ubezpieczeniowa w Polsce oferuje ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. To od Ciebie w dużej mierze będzie zależało jaką formę przybierze zawierana umowa. Pamiętaj, aby dokładnie przeanalizować sytuacje, w których może dojść do szkody – w praktyce może okazać się to jednak niewykonalne (takich zdarzeń jest po prostu za dużo). Zadbaj zatem o to, aby ubezpieczenie OC osoby fizycznej uwzględniało jak najwięcej nieszczęść, które mogą się przydarzyć w Twoim domu i jego okolicy albo w związku z wykonywaną przez Ciebie pracą, a za które wolałbyś nie płacić. Niech to zrobi ubezpieczyciel.

Ważną kwestią jest także ustalenie wszelkich okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność – może się okazać, że pomimo firma nie zechce wypłacić odszkodowania. Na przykład wtedy, gdy ustali, że zalanie mieszkania sąsiadowi nie wynika z Twojej winy. Gdyby zalanie było przez ciebie zawinione, poszkodowany dostałby odszkodowanie z Twojej polisy. Jeśli to zdarzenie było dziełem przypadku, może on nic nie dostać.

Czytaj także: Zalanie mieszkania? Nie zawsze dostaniesz odszkodowanie od sąsiada

Obecnie część firm ubezpieczeniowych przyjmuje odpowiedzialność za szkody zalaniowe w ramach OC w życiu prywatnym na zasadzie ryzyka, a zatem wypłaca odszkodowania także wtedy gdy do szkody dochodzi bez winy właściciela ubezpieczonego mieszkania. Nie jest to jednak standardem. Warto zatem, abyś już na wstępie, przy podpisywaniu umowy o ubezpieczenie OC osobiste, zadbał o swój własny interes i wyjaśnił z agentem wszelkie wątpliwości prawne.

Czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może być zawarte w pakiecie z innym rodzajem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC w codziennym życiu jest porządnym zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.  Ale czy polisa OC musi być zawierana jako odrębna umowa? Otóż nie, firmy ubezpieczeniowe oferują w tej chwili specjalne pakiety, dzięki którym ubezpieczając dom/mieszkanie lub kupując polisę turystyczną, możesz również dobrać sobie OC w życiu prywatnym. Taka polisa OC będzie dopasowana do podstawowej ochrony ubezpieczeniowej – zatem jeśli ubezpieczasz mieszkanie, OC obejmie wspomniane wyżej szkody zalaniowe i sytuacje, w których np. Twoje dziecko rozbije szybę w czyimś oknie. W przypadku polisy turystycznej będziesz chroniony np. gdy podetniesz innego narciarza na stoku i dozna on obrażeń. Oczywiście nie ma nic za darmo, jednak składki ubezpieczeniowe w takich przypadkach są z reguły dużo korzystniejsze, niż gdybyś chciał zawierać polisę OC oddzielnie.

Dokładnych stawek ubezpieczeniowych nie jestem w stanie podać – dlaczego? Z prostej przyczyny – to zależy wyłącznie od Ciebie, a w pewnej części także od ubezpieczyciela. Raz, że opłaty bardzo różnią się w zależności od towarzystwa (każdy preferuje inne stawki), dwa że każda umowa jest sporządzana pod klienta, czyli de facto pod Ciebie. Zgodnie z zasadą swobody umów (tak ona też obowiązuje w prawie ubezpieczeniowym), strony same mogą (a w zasadzie powinny) kształtować warunki powstającego zobowiązania – sam zatem powinieneś zadecydować w jakim zakresie chcesz być ubezpieczony, a co ważniejsze na jaką kwotę. Pamiętaj tylko, że niska składka nie oznacza, że wybrałeś najkorzystniejszą ofertę –  w praktyce suma gwarancyjna wypłacona przez ubezpieczyciela w przypadku powstania szkody może być niewystarczająca dla pokrycia roszczeń poszkodowanego. Ubezpieczenie OC na życie w takiej sytuacji nie uratuje Twojego portfela. Jakie jest na to rozwiązanie? Zdrowa kalkulacja i umiejętność przewidywania – w każdym przypadku odpowiedź będzie zatem inna.

Parę słów o procedurze odszkodowawczej

A jak wygląda procedura odszkodowawcza? Podobnie jak w przypadku OC kierowców. Będąc sprawcą szkody udostępniamy dane swojego ubezpieczyciela i numer polisy poszkodowanemu, który zgłosi całe zdarzenie naszemu ubezpieczycielowi. Ten z reguły zajmie się sprawą od początku do końca, tak abyś nie musiał martwić się formalnościami. Jest to niewątpliwe kolejny plus omawianego ubezpieczenia  – wygoda i brak nerwów w załatwianiu tego typu spraw.

Ubezpiecz się zatem od następstw swojego działania i śpij spokojnie, jeśli przypadkiem zdarzy Ci się spowodować nawet niewielką szkodę.

OC w życiu prywatnym – cena

No właśnie, ile kosztuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Na końcową cenę składa się bowiem wiele elementów składowych. Możemy jednak przyjąć, że ubezpieczenie OC osoby to w zależności od ubezpieczyciela, koszt około 100-150 zł rocznie. Zależy to jednak od szeregu czynników, jak np. wysokość sumy ubezpieczenia. W wariancie podstawowym wynosi ona z reguły około 100 tys. zł. Przed zakupem polisy dokładnie upewnij się, jakie są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU OC w życiu prywatnym).