Ubezpieczenie domu w budowie - na co zwracać uwagę przy jego wyborze?

Aktualizacja:
ubezpieczenie domu w budowie

„Spłodzić syna, posadzić drzewo i zbudować dom” – stara, ale wiecznie aktualna maksyma. Dziś podpowiadamy w zakresie jej trzeciej części. A dokładniej, gdzie wykupić ubezpieczenie domu w budowie i na co zwracać uwagę przyglądając się ofertom ubezpieczycieli.

Budowa własnych czterech ścian jest marzeniem wielu polskich rodzin. Stopniowa poprawa warunków ekonomicznych Polaków oraz trendy ucieczki na obrzeża miast powodują, że ludzie coraz częściej myślą o budowie domu. Już sam proces jego stawiania jest stresujący – po pracy pędzisz na plac budowy dopilnować, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Dodatkowo denerwujesz się widmem dodatkowych kosztów, gdy coś pójdzie nie tak albo tym, że Twój niedokończony dom nie zostanie okradziony. Żeby ograniczyć stres i ryzyko wydatku dodatkowych pieniędzy możesz wykupić ubezpieczenie domu w budowie.

Dom w budowie, czyli co?

Ilu ubezpieczycieli, tyle ofert związanych z ochroną domu. Warto więc pokrótce przyjrzeć się, jak dom w budowie definiują wybrani ubezpieczyciele.

PZU w warunkach ubezpieczenia PZU DOM Plus określa budynek mieszkalny w budowie jako nowo wznoszony, rozbudowywany lub nadbudowywany, przy czym można go tak traktować od momentu rozpoczęcia pracy przygotowawczych (m.in. wytyczenie geodezyjne w terenie) do pierwszego zamieszkania, rozpoczęcia użytkowania lub zakończenia prac.  Bardzo podobną definicję znajdziesz w OWU „ Dom i Rodzina” Generali oraz OWU Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ergo Hestia.  Z kolei Allianz definiuje budynek w budowie jako stan rzeczy od momentu gdy rozpoczęte zostały prace budowlane i nastąpił pierwszy wpis w dzienniku robót.

Definicje w ogólny warunkach są oczywiście bardziej rozbudowane i obejmują wyposażenie, które traktowane jest jako element budynku w budowie. Według Ergo Hestii są to m.in. ściany działowe, okna (z oszkleniem i zamknięciami), drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, parapety, tynki, elewacje czy wszelkie instalacje podtynkowe (elektryczne, gazowe itp.). Niestety trzeba dokładnie zapoznać się całymi warunkami ubezpieczenia (OWU), żeby znaleźć informacje o tym, jakie elementy domu w budowie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Czy można ubezpieczyć pozostałe obiekty budowane obok domu?

Ubezpieczyciele rozróżniają budynek mieszkalny w budowie od budynku gospodarczego w budowie. Ten drugi traktowany jest jako budowla, która ma inne przeznaczenie niż mieszkanie w niej. Może to być np. stodoła czy szopa ale i garaż, jeśli nie jest wbudowany.

PZU zalicza do budowli m.in. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, szopę, wiatę czy niewielkie elementy trwale związane z gruntem takie jak huśtawka czy oczko wodne. Oczywiście ubezpieczenie pozostałych budowli na działce także jest możliwe.

Jeśli zastanawiasz się więc na ubezpieczeniem domu w budowie, to przemyśl najpierw dokładnie, co chciałbyś ubezpieczyć – może się okazać, że wcale nie musisz opłacać wysokiej składki, bo ochrona niektórych elementów Twojej budowy wcale nie będzie Ci potrzebna. Ubezpieczenie mienia, a w szczególności domu w budowie, wymaga dużo Twojego zaangażowania. Co prawda multiagent lub broker na pewno pomogą Ci w dopasowaniu oferty, ale dobrze, jeśli sam będziesz miał rozeznanie co do kilku ubezpieczeń w różnych firmach. Wiąże się to oczywiście z przebrnięciem przez ogólne warunki ubezpieczeń (OWU), ale może przełożyć się na dobrze dobraną polisę.

Czytaj także: Ubezpieczenie domku letniskowego – 6 „haczyków”, na które musisz uważać

Ubezpieczenie domu w budowie – na co możesz liczyć w przypadku szkody?

Teraz pewnie zastanawiasz się „OK., to od czego mogę ubezpieczyć ten efekt mojej ciężkiej pracy?”

Podstawową ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. I tak w przypadku PZU będą to m.in. szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, powodzi, gradu, huraganu czy zalania, a także przepięcia i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną. Z kolei zdarzenia objęte ochroną w Generali zależą od wybranego wariantu polisy lub podwyższenia opłacanej składki. Wariant ubezpieczenia od ryzyk nazwanych w opcji podstawowej obejmuje m.in. wybuch, pożar, uderzenie pojazdu czy uderzenie pioruna (grupa tych ryzyk jest nazwana „ogień”). Inne kategorie – „naturalne zdarzenia”, „zalanie” czy „kradzież” (w każdej z nich jest kilka ryzyk) mogą być objęte ochroną za opłatą dodatkowej składki. Jeśli jednak chciałbyś ubezpieczyć kompleksowo swój powstający dom, to możesz skorzystać z opcji All Risks, co prawdopodobnie będzie wiązało się z wyższą składką. 

W opcji All Risks dom ubezpieczony jest od wszystkich zdarzeń, które nie są zawarte w katalogu wyłączeń odpowiedzialności. Możliwości dostania odszkodowania jest więc więcej niż w przypadku klasycznej ochrony od ryzyk nazwanych. Wybierając opcję koniecznie zapoznaj się z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności zawartym w OWU, bo tam będzie napisane, za co odszkodowanie Ci nie przysługuje.

Pamiętaj, że ubezpieczenie domu w budowie jest dobrowolne, dlatego firmy ubezpieczeniowe mają bardzo dużo swobody jeśli chodzi o ustalanie warunków ubezpieczeń. To, że jeden ubezpieczyciel będzie traktował przepięcie jako podstawowy element ochrony ubezpieczeniowej, nie oznacza, że tak samo będzie w przypadku innych ofert. Przykładowo,w Proamie domu lub mieszkania w budowie nie można ubezpieczyć się od przepięcia czy zalania, ponieważ wariant Proama Dom nie obejmuje tych zdarzeń. 

Warto więc wiedzieć, czego szukasz. Jeśli teren, na którym stawiasz swój dom, ze względu na swoje położenie jest narażony na pewne ryzyka (np. jest blisko rzeki, co grozi uszkodzeniem w wyniku powodzi lub podtopienia) to szukaj takiego ubezpieczenia, które w swoim podstawowym zakresie będzie chroniło Twoje mienie przed tymi zdarzeniami. Pamiętaj, że ubezpieczyciele często nie chcą w ogóle obejmować ochroną nieruchomości położonych na terenach podwyższonego zagrożenia lub naliczają wyższe składki. 

Uważaj na wyłączenia odpowiedzialności – może ich być naprawdę dużo

Tak, jak długa może być lista zdarzeń, od których możesz ubezpieczyć dom w budowie, tak samo długa będzie lista wypadków, których ubezpieczyciel nie obejmie swoją ochroną. Te zdarzenia wymienione są w dziale „Wyłączenia odpowiedzialności” ogólnych warunków ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności to w większości ofert kilkanaście punktów. Przykładowo PZU nie odpowiada za szkody powstałe m.in. w wyniku:

  • błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub wykonawstwa
  • prowadzenia prac budowlanych bez ich zgłoszenia
  • zalania wskutek opadu, jeśli niezabezpieczone lub niezamknięte były drzwi, okna lub inne otwory 

Ergo Hestia nie obejmuje zaś m.in. szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Standardowym zapisem wyłączającym odpowiedzialność ubezpieczycieli są również zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroryzmu, działań wojennych czy niepokojów społecznych. Oprócz zdarzeń, które nie będą objęte ochroną, przyjrzyj się, czy w zapisach umowy są przedmioty, których polisa nie chroni (np. stałe elementy stanowiące samodzielny przedmiot ubezpieczenia jak meble, kominki czy antresole).

Ubezpieczaj dom świadomie – dopasowanie oferty pozwoli spać spokojnie

Ubezpieczając dom lub mieszkanie (w budowie lub nie), zwróć uwagę na franszyzę integralną i udział własny.

Franszyza integralna oznacza, że do określonej w warunkach umowy kwoty ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody (przykładowo w Allianz będzie to 100 złotych).

Udział własny oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o konkretną wartość wyrażoną jako procent odszkodowania lub konkretną kwotę (Allianz – 200 złotych w podstawowym zakresie).

Ze znalezieniem dobrego ubezpieczenia domu w budowie jest trochę tak jak z jego budową – większość jest na Twojej głowie. O takiej polisie warto pomyśleć już przy okazji podjęcia decyzji o budowie. Wtedy będzie Ci łatwiej określić przedmiot ubezpieczenia (sam dom, razem z pomieszczeniami gospodarczymi czy wszystkie budowle). Dodatkowo w miarę rozbudowy konstrukcji będziesz mógł rozszerzać zakres ubezpieczenia o kolejne elementy i od kolejnych ryzyk, jeśli będzie taka potrzeba. Składka będzie oczywiście rosła, ale po pierwsze samo mienie będzie warte coraz więcej, po drugie długi okres ubezpieczenia może pozytywnie wpłynąć na wynegocjowanie zniżek na kolejnej polisie w tej samej firmie, o czym nie byłoby mowy w przypadku ubezpieczenia od razu gotowego domu.

Problem może stanowić brak czasu i skomplikowanie ofert tego typu ubezpieczeń. Niestety, ubezpieczenia mienia nie są tak popularne jak ubezpieczenia komunikacyjne, dlatego próżno szukać dobrze rozwiniętych porównywarek internetowych tego typu produktów. Jeśli czujesz, że nie masz głowy do ślęczenia nad warunkami ofert poszczególnych ubezpieczycieli, to zapoznaj się z najważniejszymi zapisami, o których pisaliśmy wyżej, a następnie skorzystaj z pomocy multiagenta lub brokera. Pośrednik porówna dla Ciebie oferty kilku towarzystw i pomoże wybrać najlepszą. Kompetentny doradca ubezpieczeniowy powinien pokazać Ci największe zalety i wady danej oferty. Na koniec pamiętaj, żeby nie kierować się tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ubezpieczenia.

Czytaj także: Ubezpieczenia antywłamaniowe – niższa składka z ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie domu w budowie - online i przez telefon

Podsumowanie

  • Ubezpieczenie domu w budowie możesz wykupić np. w PZU, Ergo Hestii, Allianz czy Generali.
  • Zazwyczaj taka polisa obejmuje nieruchomość od momentu rozpoczęcia prac budowlanych do rozpoczęcia użytkowania lub zakończenia prac.
  • Możliwe jest również ubezpieczenie innych budowli na posesji takich jak ogrodzenie, garaż czy pomieszczenie gospodarcze.
  • Zakres ubezpieczenia jest różny w różnych towarzystwach. Podstawowe warianty obejmują takie zdarzenia jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch czy huragan. Za dodatkowe ryzyka, takie jak kradzież, często trzeba dopłacić.
  • Przed wybraniem konkretnego ubezpieczenia zapoznaj się z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności zawartym w OWU - dowiesz się, kiedy nie dostaniesz odszkodowania.
  • Zwróć uwagę w OWU na franszyzę integralną i udział własny.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej
2024.07.10
Wybierasz się do słonecznej Italii? Sprawdź, ile zapłacisz za autostradę!

Włochy są znane na całym świecie nie tylko ze swojej bogatej historii, kultury i zapierającej dech w piersiach przyrody, ale również z doskonale rozwiniętej sieci autostrad. Ten śródziemnomorski kraj może się poszczycić ponad 7 000 kilometrami dróg szybkiego ruchu, które umożliwiają sprawne przemieszczanie się między najbardziej odległymi regionami.

Czytaj więcej
2024.07.04  •  Samochód
Winiety w Bułgarii 2024 – przewodnik dla kierowców

Planowanie podróży samochodem do Bułgarii wymaga starannego przygotowania, w tym zapoznania się z systemem opłat drogowych obowiązującym w tym kraju. Od 2019 roku Bułgaria wprowadziła całkowicie zdigitalizowany system poboru opłat za przejazd, zastępując tradycyjne naklejki elektronicznymi winietami.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej