Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Aktualizacja:
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad to tzw. gwarancja ubezpieczeniowa łączona. Jest ona zabezpieczeniem przed skutkami niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez wykonawcę zobowiązań, które wynikają z zawartej umowy. Gwarancja ta składa się z dwóch części: zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zobowiązania polegającego na usunięciu wad. Co warto o niej wiedzieć?

Zlecasz budowę domu. Jedną z największych obaw, jakie Ci towarzyszą są potencjalne problemy z wykonawcą. Nie wywiązanie się na czas z kolejnych etapów budowy, wszelkiego rodzaju usterki i wady, które ujrzą światło dzienne już po odbiorze technicznym domu. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad zabezpiecza zarówno interesy Twoje, jako zleceniodawcy oraz interesy wykonawcy robót. Wyjaśniamy na czym ona polega!

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania: co to jest?

Gwarancja należytego wykonania umowy, nazywana także gwarancją dobrego wykonania umowy, to zabezpieczenie zarówno interesów inwestora jak i wykonawcy. Obejmuje ona wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Gwarancja ta jest zobowiązaniem tzw. gwaranta, czyli w tym przypadku ubezpieczyciela, do zapłacenia określonej kwoty w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wywiązania się wykonawcy z umowy. Gwarancje tego typu stosowane są najczęściej w przypadku realizacji inwestycji budowlanych.

Stronami gwarancji są:

  • zleceniodawca wykonania robót.
  • wykonawca robót,
  • ubezpieczyciel, jako podmiot zobowiązany do uregulowania roszczenia.

Wysokość tego zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do całkowitej ceny inwestycji. Gwarancja dobrego wykonania umowy ustalana jest zazwyczaj w wysokości od 2 do 10%. Okres obowiązywania gwarancji jest ustalany indywidualnie i określony w umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek: co obejmuje?

Gwarancja usunięcia wad jest drugą formą zabezpieczenia, która będzie wymagana od wykonawcy już po zrealizowaniu przez niego zobowiązań wskazanych w umowie. Jest to zabezpieczenie dla inwestora, który już po zakończeniu umowy dopatrzył się pewnych wad i usterek, a nie zostały one usunięte przez wykonawcę. Tutaj warto jednak wspomnieć, że gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad jest także przydatna w momencie, gdy wykonawca przestanie istnieć. Może zdarzyć się, że firma, która realizowała nasze zlecenie, nie funkcjonuje już na rynku. W takiej sytuacji to właśnie ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad.

W kwestii okresu obowiązywania gwarancji, tutaj podobnie jak w poprzednim przypadku, czas ten określony zostaje w umowie. Najczęściej jednak okres gwarancji nie przekracza 5 lat. Z kolei, co do sumy gwarancyjnej, ta nie powinna przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia z tytuły dobrego wykonania umowy.

Gwarancja łączona: czy to jest opłacalne?

W praktyce bardzo często możemy spotkać się z gwarancją łączoną, której zakres łączy zabezpieczenia wynikające zarówno z gwarancji usunięcia wad i usterek, jak i gwarancji należytego wykonania umowy. W ramach gwarancji łączonej możemy zatem oczekiwać zarówno terminowego wykonania kontraktu i dobrego jakościowo, a także pokrycia kosztów usunięcia wad w ramach udzielonej przez wykonawcę rękojmi. W przypadku tej umowy suma gwarancyjna siłą rzeczy podzielona będzie na dwie części: w zakresie dobrego wykonania kontraktu ( od 2 do 10% wartości inwestycji) oraz w zakresie usunięcia wad (wspomniane wcześniej 30% zabezpieczenia dobrego wykonania umowy).

Podsumowanie

  1. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad to tzw. gwarancja ubezpieczeniowa łączona.
  2. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy obejmuje wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych w umowie parametrów jakościowych.
  3. Poprzez gwarancję należytego wykonania ubezpieczyciel deklaruje zapłatę określonej kwoty na rzecz inwestora, w przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się z umowy.
  4. Gwarancja ta udzielana jest na zlecenie wykonawcy lub podwykonawcy. Podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest osoba zlecająca wykonanie robót.
  5. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia na wypadek, gdyby odmówił on lub nie był wstanie usunąć wad w okresie gwarancyjnym.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments