Punkta

Wszyscy posiadacze statków morskich muszą się liczyć z koniecznością i obowiązkiem posiadania ubezpieczenia swoich jednostek wodnych. Warto wspomnieć, iż umowa ubezpieczenia morskiego jest również uregulowana w Kodesie morskim, czyli polskiej ustawie regulującej stosunki prawne dotyczące żeglugi morskiej. Mimo wszystko ubezpieczenia żeglugi można analizować na wielu płaszczyznach. Jednak do najczęściej stosowanego zaliczany jest podział ze względu na:

  • rodzaj chronionego interesu majątkowego armatora – ubezpieczenie statków (dodatkowe polisy: casco jednostek morskich, OC armatora, ubezpieczenie strat finansowych, odpowiedzialność awarii wspólnej),
  • rodzaj przewożonego na nim ładunku – ubezpieczenie ładunkowe.

Ubezpieczenie statku, statków morskich – co to jest?

Ubezpieczenie statków morskich (marine insurance) jest przeznaczone dla armatorów jednostek floty handlowej, ratowniczej, jak również rybackiej. Zapewnia przede wszystkim ochronę na wypadek szkód powstałych z różnych powodów, które na morzu zdarzają się niestety bardzo często. Każda działalność związana z obcowaniem na głębokich i nieprzewidywalnych wodach jest obarczona dużym ryzykiem, a co za tym idzie niezbędne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie statku morskiego – co obejmuje?

Ubezpieczenie statków obejmuje szkody, które są spowodowane m.in. przez: wypadki przeładunkowe, wybuchy, piractwo, ogień, działania siły wyższej czy też błędy załogi ubezpieczonej jednostki. Dodatkowe ubezpieczenia mogą obejmować także koszty związane z akcją ratowniczą, jak również te związane z awaryjnym holowaniem czy też transportem jednostki z miejsca wypadku.

Żegluga – oferty ubezpieczenia morskiego

Na rynku znajduje się bardzo wiele ofert ubezpieczeń, których cena zależna jest od wartości statku, jego załadunku czy też wariantu ubezpieczenia. Takie ubezpieczenia oferują m.in.: PZU i Warta. Obie oferty są dosyć podobne, jednakże PZU oferuje również rozszerzenie ubezpieczenia, które polega na ochronie w razie wojny i strajków. Rozszerzenie skierowane jest dla: armatorów, którzy kierują statkami w miejscach objętymi działaniami wojennymi stoczni. Oferta, którą proponuje Warta jest bardzo podobna do tej proponowanej przez PZU, jednak posiada ona około 90 procent udziału na rynku ubezpieczeń morskich i oferuje całą gamę ofert ubezpieczeń. Przy dopieraniu oferty dla siebie warto spotkać się w placówce i uszczegółowić warunki ubezpieczenia, do czego Warta najbardziej zachęca. Niemniej jednak warto jest nie szczędzić na takiej polisie, ponieważ w przypadku żeglugi nigdy nie wiadomo jakie niebezpieczeństwa mogą nas spotkać i w którym momencie być może będziemy potrzebowali pomocy.