Terminem szkoda osobowa określamy wszystkie straty powstałe wskutek rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub nawet śmierci czy utraconych korzyści, które poszkodowana osoba mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Podstawowy podział szkód osobowych to rzeczowe (np. częściowa utrata zdrowia), a także psychiczne (nazywane inaczej poczuciem krzywdy). Inne określenia na szkody osobowe to podział na majątkowe i niemajątkowe. O ile szkody rzeczowe da się wycenić metodą rachunkową, o tyle krzywdy niemajątkowe są niemierzalne, stąd trudno oszacować wysokość należnego odszkodowania za ten typ szkody.

W przypadku szkód osobowych, wypłacane świadczenia najczęściej mają postać jednorazowych zadośćuczynień finansowych, zwrotu wszystkich poniesionych kosztów leczenia lub rehabilitacji czy renty uzupełniającej.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments