Punkta

Wariant serwisowy – rodzaj rozliczenia szkody likwidowanej z polisy AC zwany bezgotówkowym lub tzw. „warsztatem”. W tym wariancie auto naprawiane jest bez Twojego udziału. Wstawiasz uszkodzony pojazd od warsztatu,  a on rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem i to jemu wystawia faktury. W tym wariancie amortyzacja nie jest potrącana. Przed rozpoczęciem naprawy powinieneś jednak uzgodnić z ubezpieczycielem koszty i sposób naprawy. Wycena naprawy opiera się zwykle na takich samych czynnikach, jak w wariancie kosztorysowym (czas naprawy, koszt robocizny i części).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie zawsze pozwalają wybierać między wariantami wyceny. Jeśli masz taką możliwość, zwykle zdecydowanie bardziej opłacalny jest właśnie wariant serwisowy. W przypadku wariantu kosztorysowego ubezpieczyciele często zaniżają wycenę i w efekcie możesz być zmuszony naprawiać auto w kiepskim warsztacie, przy użyciu tanich części. Natomiast w przypadku wariantu serwisowego ubezpieczyciel musi uregulować wszelkie spawy finansowe z warsztatem, którego pracownicy znają swoją cenę i nie pozwolą sobie na zapłatę niższą, niż oczekują.