Punkta

Ubezpieczony – osoba, na którą zawarta została umowa ubezpieczenia, czyli osoba objęta ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczony może być imiennie wskazany w umowie.

W przypadku ubezpieczeń grupowych ubezpieczeni nie muszą być wymieni w polisie z imienia i nazwiska.

W ubezpieczeniu na życie ubezpieczony może w każdym momencie wskazać uposażonego, czyli osobę, która dostanie środki z polisy w razie jego śmierci.