Punkta

Historia Signal Iduna

 • 1906 – powstanie w Hamburgu firmy Iduna Nova jako inicjatywy niezależnych rzemieślników i przedsiębiorców, którzy utworzyli fundusz świadczeń zdrowotnych i na wypadek śmierci

 • 1907 – analogiczna inicjatywa rodzi się w Dortmundzie pod nazwą Signal

 • 1999 – utworzenie grupy Signal Iduna w wyniku połączenia niemieckich firm

 • 2001-  utworzenie w Polsce spółek Signal Iduna Polska TU S.A. i Signal Iduna Życie Polska TU S.A

 Signal Iduna dziś

Dzisiaj Signal Iduna kieruje swoją ofertę zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Jej podstawę stanowią ubezpieczenia zdrowotne i turystyczne, chociaż w ofercie znaleźć można także ubezpieczenia na życie. Polisę możesz wykupić od pośrednika, przez internet lub w pakiecie ze sprzedawaną usługą (np. wycieczką zagraniczną).

Oferta Signal Iduna ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

Ubezpieczenia Zdrowotne

 • Pełnia Zdrowia Direct – jest to podstawowy program opieki medycznej oferowany przez Signal Iduna we współpracy z 400 placówkami medycznymi w całej Polsce. Istnieje możliwość wykupu dwóch rodzajów pakietów: rodzinnego i indywidualnego, które różnią się od siebie jedynie ceną. W zakres programu PZD wchodzą konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne i pielęgniarskie, assistance medyczny.

 • Pełnia Zdrowia Start+ – jest to rozszerzony program opieki medycznej W zakres programu PZS+ wchodzą konsultacje lekarzy specjalistów, diagnostyka obrazowa, specjalistyczne badania kontrolne, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi szpitalne, szczepienia przeciwko grypie, wizyty domowe.

 • Pełnia Zdrowia Polmed – rozszerzony program opieki realizowany przez Signal Iduna we współpracy z Centrami Medycznymi Polmed.

 • Pełnia Zdrowia (ambulatorium i szpital) – program opieki medycznej gwarantowanej przez Signal Iduna w placówkach należących do sieci współpracującej z towarzystwem jak i placówkami spoza niej (zwrot kosztów). Podobnie jak w innych programach tak i tutaj możesz dopasować pakiet do swoich potrzeb wybierając indywidualny, rodzinny bądź szpitalny. W pakiecie SI gwarantuje specjalistyczną opiekę medyczną w Polsce, wizyty domowe, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne lekarskie i pielęgniarskie, szczepienia przeciwko grypie, rehabilitację ambulatoryjną, leczenie szpitalne, komfortowe warunki pobytu w szpitalu np. pokój o podwyższonym standardzie czy bezpłatne znieczulenie w przypadku porodu.

KUP UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE!

Ubezpieczenia Turystyczne

 • Bezpieczne podróże – jest to ubezpieczenie dla osób wybierających się w podróż zagraniczną w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i zawodowych. W zakres podstawowej ochrony wchodzą: pokrycie kosztów leczenia i assistance, NNW, pomocy i ochrony prawnej. Dodatkowo można do umowy podstawowej możesz dokupić: ubezpieczenie bagażu podróżnego, OC, rezygnację z imprezy turystycznej, przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowanie biletu (lotniczy, autokarowy, promowy).

 • SKI – ubezpieczenie dedykowane dla amatorów sportów zimowych w kraju i za granicą, np. narciarstwo i snowboard, oraz letnich np. windsurfing lub narciarstwo wodne. Produkt uwzględnia także ryzyka OC oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego. Ubezpieczenie można wykupić w opcji RP obowiązującej tylko w Polsce.

 • Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej – jest to produkt chroniący przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej zakupionej w biurze podróży. Ubezpieczenie obejmuje: rezygnację i przerwanie uczestnictwa w imprezie, przerwanie imprezy turystycznej, anulowanie biletu (lotniczego, autokarowego, promowego) z przyczyn niezależnych od Ciebie. Ubezpieczenie możesz wykupić w wariantach: Rezygnacja, rezygnacja plus niewykorzystane świadczenia, FLY rezygnacje.

 • NNW – ubezpieczenie obejmuje wypłatę świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku powstałych na terenie Polski. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej ochrony w następujących zakresach: uprawianie sportów wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, uprawianie sportów ekstremalnych.

 • Signal Iduna Card – jest to ubezpieczenie dedykowane dla ludzi w wieku od 5 do 30 lat i zawierane jest na jeden rok.  W jego zakres wchodzi NNW i OC obejmując amatorskie uprawianie sportów. Kartę ubezpieczenia można wykupić w wariantach: Signal Iduna Card Polska, Signal Iduna Card World, Signal Iduna Card World Sport, Signal Iduna Card World Sport Plus. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie rozszerzamy o koszty hospitalizacji, ubezpieczenie przy uprawianiu sportów zimowych i wysokiego ryzyka czy też uprawianie sportu wyczynowego.

Ubezpieczenia na życie

 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie – podstawowe ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia, od której zależna jest wysokość składki. Ochronę podstawową możesz rozszerzyć o wystąpienie ciężkiej choroby, pobyt w szpitalu, operację chirurgiczną, wystąpienie trwałego kalectwa spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem, śmierć wskutek NW oraz brak możliwości opłacania składki na skutek trwałej niezdolności do pracy.

 • UBR/UBTR – ubezpieczenie na życie i dożycie z elementami ubezpieczenia NNW.

 • Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od następstw Nieszczęśliwych Wypadków – produkt ten chroni na wypadek śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego w skutek NW, trwałego kalectwa ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego spowodowanego NW. Ubezpieczenie można rozszerzyć o powypadkowe leczenie szpitalne i assistance medyczny.

 • Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci ze świadczeniem z tytułu trwałego kalectwa uposażonego – jest to typowe ubezpieczenie posagowe mające na celu zebranie kapitału na przyszłość dla Twojego dziecka. Dodatkowo w przypadku śmierci ubezpieczonego dziecko otrzyma rentę w wysokości 6% sumy ubezpieczenia.

Czym  oferta Signal Iduna wyróżnia się spośród innych?

 • Signal Iduna dysponuje siecią ponad 600 placówek ambulatoryjnych oraz ponad 80 szpitali. Ubezpieczyciel gwarantuje, że niezależnie od tego gdzie mieszkasz, będziesz w stanie dotrzeć do najbliższej placówki Signal Iduna w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

 • Ceny ubezpieczeń zdrowotnych Pełnia Zdrowia Direct i Pełnia Zdrowia Start+ są stałe i jednakowe dla wszystkich klientów. Pakiet indywidualny Pełnia Zdrowia Direct kosztuje 41 zł/mies, a pakiet indywidualny Pełnia Zdrowia Start+ – 99 zł/mies.

 • Firma ma bogate doświadczenie w ubezpieczeniach turystycznych poparte współpracą z wieloma biurami podróży.

 • W ubezpieczeniu bagażu w ramach polisy Bezpieczne Podróże ochronie podlega sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Ciekawostki o Signal Iduna

 • Towarzystwo wykupiło w 2005 roku nazwę stadionu Borusii Dortmund za ok 120 mln Euro, co skutkowało jej zmianą na Signal Iduna Park.

 • W 2013 roku redakcja magazynu ekonomicznego „Home&Market” przyznała wyróżnienie dla ubezpieczenia na życie „Twój Multipakiet” z oferty Signal Iduna jako jednego z najlepszych produktów w kategorii „Ubezpieczenia dla firm”

 • Signal Iduna prowadzi na Facebooku fanpage „Bezpieczne podróże”, promujący wiedzę z zakresu bezpiecznych wyjazdów i ubezpieczeń turystycznych.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie zdrowotne