Punkta

Signal Iduna Bezpieczne Podróże zapewnia ochronę osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną w celach nie tylko wypoczynkowych, ale także edukacyjnych i biznesowych. Dla tych pierwszych dedykowany jest wariant Bezpieczne Podróże Travel, natomiast polisa Bezpieczne Podróże Business przeznaczona jest dla film wysyłających swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe.

Signal Iduna Bezpieczne Podróże – kogo i co można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna Bezpieczne Podróże zapewnia nam ochronę podczas wyjazdów zagranicznych, w ramach jednej z wybranych stref geograficznych:

  • Strefa I – kraje znajdujące się w Europie oraz w obrębie Morza Śródziemnego,
  • Strefa II – wszystkie kraje świata.

Decydując się na wariant Travel, do wyboru mamy zakres Standard obejmujący:

  • koszty leczenia i pomoc assistance,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • pomoc i ochronę prawną,

oraz zakres Super, którego rozszerzenie obejmuje:

  • bagaż podróżny,
  • odpowiedzialność cywilną.

Z kolei wybierając wariant Business, otrzymujemy rozszerzony pakiet assistance, długoterminowy okres ubezpieczenia oraz możliwość zawarcia umowy bezimiennej.

Niezależnie jaki wariant wybierzemy, możemy rozszerzyć go o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych i ekstremalnych, a także o ryzyka związane z pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

UWAGA:

Signal Iduna oferuje także ochronę ubezpieczeniową cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami Polski. Ubezpieczenie Signal Iduna Cudzoziemcy obejmuje koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną.

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia?

Koszty leczenia objęte są podstawowym wariantem każdego ubezpieczenia. Docenimy je w momencie nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku, wymagającego natychmiastowego poddania się leczeniu. Na wypłatę świadczenia możemy liczyć w przypadku wydatków poniesionych za leczenie poza granicami Polski czy poza miejscem stałego zamieszkania.

Standardowy pakiet ubezpieczenia Bezpieczne Podróże obejmuje badania i zabiegi lekarskie, wizyty u lekarza wraz z dojazdem do placówek medycznych czy miejsca naszego zakwaterowania. W szczególnych przypadkach, ubezpieczenie obejmuje także koszty transportu do Polski. Ponadto, jeśli okres hospitalizacji trwa co najmniej 7 dni, a nie towarzyszy nam żadna osoba pełnoletnia, ubezpieczeniem objęte są także koszty wizyty osoby przez nas wskazanej. W ramach ochrony zagwarantowane są koszty transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub za granicą, z wyłączeniem jednak miejsca stałego zamieszkania. Warto zaznaczyć, że wariant standardowy obejmuje także koszty wyżywienia i zakwaterowania w ramach rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, w których przysługuje nam równowartość 100 EUR na dzień.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia różni się w zależności od wybranego wariantu, a także strefy obowiązywania. Przy wyjazdach do Europy i basenu Morza Śródziemnego, może ona wynosić od 10 do 20 tys. EUR, a w przypadku wyjazdów do wszystkich innych państw świata – od 30 do 50 tys. EUR.

UWAGA:

Przy wyjazdach do USA, Kanady, Japonii, Australii i na Wyspy Kanaryjskie, suma ubezpieczenia kosztów leczenia nie może przekroczyć 2 tys. EUR.

Wykupując wariant Super, oprócz kosztów objętych wariantem podstawowym, otrzymujemy także gwarancję opieki nad członkami rodziny, opiekę nad małoletnimi dziećmi, pomoc w przypadku przerwania podróży z powodu nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania czy śmierci osoby bliskiej na terenie Polski, a także pokrycie kosztów w przypadku opóźnienia lotu, jeśli to wynosi dłużej niż 5 godzin.

UWAGA:

Ubezpieczeniem nie są objęte loty czarterowe.

Przy wyborze ubezpieczenia, jednym z ważniejszych punktów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, są kwestie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dokładne zapoznanie się z listą zdarzeń, za które nie otrzymamy świadczenia, pozwoli na uniknięcie niemiłego rozczarowania w przypadku nieprzewidzianej sytuacji. Tutaj, podobnie jak u innych ubezpieczycieli, Signal Iduna nie obejmuje kosztów leczenia, kosztów powrotu do Polski czy kosztów transportu zwłok w momencie, kiedy szkody powstały w przypadku usiłowania popełnienia przestępstwa, zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, czy też są wynikiem bójek, zamieszek lub powstały podczas stanu wyjątkowego.

CZYTAJ TAKŻE

Jak wybrać ubezpieczenie podróżne? Gdzie tanio i szybko kupić polisę?

8 pytań o ubezpieczenie podróżne – zadaj je, zanim wybierzesz!

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:  na jakie świadczenia możemy liczyć?

Wypadki, które wydarzyły się podczas trwania umowy ubezpieczenia objęte są ochroną, która gwarantuje wypłatę świadczeń w wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź też na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia w takim przypadku ustalana jest indywidualnie i może wynosić od 7 tys. zł do 16 tys. zł. Jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia, także i w tym wariancie, istnieje szereg zdarzeń, które podlegają wyłączeniu odpowiedzialności.

Na wypłatę świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie możemy liczyć w momencie, jeśli powstały one w przypadku zaburzeń świadomości, depresji, chorób przewlekłych (o ile nie zostało wykupione rozszerzenie je obejmujące), czy popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa czy samobójstwa. Swoich roszczeń nie możemy także wnosić w przypadku szkód powstałych w wyniku niewłaściwego leczenia czy niewłaściwie wykonanych zabiegów medycznych.

Ubezpieczenie pomocy i ochrony prawnej: co to oznacza?

Ostatnią kwestią objętą wariantem ubezpieczenia Travel jest pomoc i ochrona prawna. Na jakie świadczenia możemy liczyć z tytułu tego ubezpieczenia? W przypadku potrzeby wynajęcia adwokata podczas podróży zagranicznej, możemy liczyć na pokrycie kosztów ochrony prawnej do wysokości 2 tys. EUR. Ubezpieczenie to nie obejmuje jednak grzywien, podatków czy innych kar pieniężnych.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego: co obejmuje ochrona?

Często podróżujesz i za każdym razem wypatrując swojej walizki na taśmie bagażowej wstrzymujesz oddech? Czekasz niecierpliwie do ostatniego bagażu, który i tak okazuje się nie Twój? Oddajesz bagaż za pokwitowaniem do poczekalni, wierząc, że to bezpieczne miejsce, a po powrocie okazuje się, że zostało Ci po nim jedynie pokwitowanie? Co robić? W takich sytuacjach możesz liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości 800 zł lub 1800 zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że ochronie nie podlegają pieniądze w gotówce, karty kredytowe, biżuteria, instrumenty muzyczne, a także wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży zagranicznej

Kolejnym rozszerzeniem jakie możemy zakupić w ramach ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Kwestia OC w przypadku podróży zagranicznej, dla wielu z nas brzmi dość tajemniczo. Nie chodzi tutaj jednak o nic innego, jak o wyrządzenie przez nas szkody osobie trzeciej. Ubezpieczyciel zastrzega jednak, że nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom bliskim, czyny popełnione świadomie, czy też pod wpływem alkoholu, a  także za zdarzenia, do których doszło na terenie Polski.

Karencja: od kiedy obowiązuje ochrona?

Zanim podpiszesz umowę, zwróć uwagę na okres, w czasie którego ochrona jest ograniczona. Każdy ubezpieczyciel indywidualnie ustala okres karencji, który często uzależniony jest od czasu i sytuacji, w której podpisujemy umowę. Ochrona ubezpieczeniowa Signal Iduna Bezpieczne Podróże rozpoczyna się nie wcześniej niż w godzinie, w której wystawiono dokument potwierdzający opłacenie składki. W przypadku ubezpieczenia NNW, bagażu czy sprzętu sportowego, ochrona rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia podróży, a konkretnie od momentu opuszczenia przez nas mieszkania – wówczas ochrona na terenie kraju obejmuje tylko pierwsze 24 godziny podróży. Umowę ubezpieczenia możesz podpisać także podczas zagranicznego wyjazdu. Warto jednak wiedzieć, że w takim przypadku ochrona zacznie działać dopiero po 5 dniach.

Zgłoszenie szkody: w jaki sposób uzyskać odszkodowanie?

W przypadku zdarzenia, które objęte jest wybranym przez nas wariantem ubezpieczenia, należy niezwłocznie – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o zaistniałej sytuacji naszego ubezpieczyciela. W takim przypadku musimy jednak pamiętać, że koniecznie będzie przedstawienie dowodów na zaistnienie szkody. Przechowujmy wszelkie rachunki, karty z historią choroby, kopie recept, a także rachunki za zakupione lekarstwa. Zgłoszenie szkody z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku należy złożyć po całkowitym zakończeniu leczenia.

Bezpieczne Rezerwacje: co obejmuje ochrona?

Jedną z opcji dodatkowych, jakie możemy dokupić za dodatkową składką, jest wariant Bezpieczne Rezerwacje, który uchroni nas przed finansowymi konsekwencjami odwołania naszego uczestnictwa w podróży. Bezpiecznym Rezerwacjom podlega rezygnacja z wyjazdu, anulowanie biletu, a także anulowanie rezerwacji noclegów. W OWU wyszczególnione zostały powody, dla których można zrezygnować z imprezy turystycznej.