Punkta

The Week podaje, że w najbliższych dniach minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Theresa May ma ogłosić zmiany, które zaostrzą prawo dyktujące zasady walki z terroryzmem. Już teraz wiadomo, że nowelizacja ustawy powstrzyma przepływ pieniędzy na okup od prywatnych przedsiębiorców, przerwie strumień rekrutów do dżihadu, a także zobowiąże dostawców internetu do udostępniania adresów IP podejrzanych użytkowników sieci.

Rząd Wielkiej Brytanii od zawsze odmawiał zapłaty okupów w przekonaniu, że dostosowanie się do roszczeń terrorystów prowokuje do kolejnych porwań. Dotychczas jednak nie podejmowano działań prawnych przeciwko prywatnym organizacjom, które decydowały się na zapłatę w zamian za uwolnienie zakładników. Ta sytuacja ma się zmienić w obliczu nowych przepisów – ubezpieczyciele dostaną zakaz wypłaty świadczenia przeznaczonego na okup dla terrorysty.

Wraz z nowymi przepisami wystartuje akcja mająca na celu przygotowanie obywateli na ataki terrorystyczne. Użytkownicy szkół, uniwersytetów, centrów handlowych, lotnisk i farm wezmą udział w szkoleniu, które podpowie, jak zapobiegać atakom i jak zachować się w obliczu zagrożenia. Zgodnie z nowelizacją ustawy podobne działania zapobiegawcze będą obowiązkowe dla publicznych placówek.

Foto: by Elliott Brown [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)], via Flickr