Punkta

Każdego dnia roboczego trafia do Rzecznika Finansowego około 16 skarg na OC komunikacyjne. Szacunkowo, w każdym roku skarg jest około 4 tysięcy. Najczęstszym powodem wystąpienia ze skargą do Rzecznika, jest odmowa wypłacenia odszkodowania albo sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zaniża jego wartość. Co zrobić jeszcze ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? Pisz odwołanie

Jeśli firma ubezpieczeniowa odmawia Ci wypłaty odszkodowania, pamiętaj, że zawsze masz prawo się odwołać. W zasadzie w każdej sytuacji, kiedy wydaje Ci się, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma racji. Nie bój się, nie grożą Ci żadne kary, nikt źle o Tobie nie pomyśli, nie wzbudzisz podejrzeń, nie spowodujesz, że przez Twoje odwołanie ubezpieczyciel zabierze Ci to, co już wypłacił. Nie masz nic do stracenia, możesz jedynie zyskać! Warto się odwoływać, ponieważ spora część spraw kończy się przyznaniem racji klientowi. W grę wchodzą spore pieniądze. Jeden z naszych klientów, właściciel auta marki BMW z 2016 roku zyskał na odwołaniu prawie 10 tys złotych. To kwota, która z pewnością jest warta świeczki! 

Ile czasu masz na odwołanie od stanowiska ubezpieczyciela?

Na napisanie odwołania masz sporo czasu. W większości przypadków będą to trzy lata od czasu, kiedy dostaniesz od ubezpieczyciela pismo ze stanowiskiem w swojej sprawie. Ale lepiej nie odkładaj tego, tylko działaj od razu. Opisz co się stało, z czym się nie zgadzasz i co chcesz uzyskać od firmy ubezpieczeniowej. Powołaj się na konkretne przepisy. Będzie to dużym atutem. Odwołanie formalnie nazywa się reklamacją.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na odpowiedź?

Towarzystwo ma 30 dni na odpowiedź. W skomplikowanych sytuacjach czas może przedłużyć się do 60 dni. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na reklamację w tym terminie, możesz uznać, że wniosek został rozpatrzony na Twoją korzyść. Pamiętaj oczywiście, że wszystko w granicach rozsądku. To znaczy, że jeśli na przykład naprawa Twojego samochodu będzie kosztowała 2 tys., Ty w odwołaniu napiszesz, że chcesz 5 tys., a ubezpieczyciel nie odpowie Ci na pismo w obowiązującym terminie, nie będzie to oznaczało, że 5 tys. Ci się należy. Należy Ci się tyle, ile rzeczywiście była warta naprawa samochodu.

Kto może pomóc, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

A co w sytuacji, gdy towarzystwo odpowie na Twoją reklamację, ale w dalszym ciągu nie będzie chciało wypłacić Ci wszystkich pieniędzy? Wtedy możesz poprosić Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w Twojej sprawie. Rzecznik może działać jedynie w sytuacji, gdy wykorzystałeś drogę postępowania reklamacyjnego, dlatego nie zapomnij dołączyć do wniosku kopii odwołania. Najlepiej będzie, jeśli prześlesz Rzecznikowi kopię całej korespondencji z ubezpieczycielem.

Postępowanie pozasądowe i sądowe – kiedy iść do sądu, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty?

Możesz też poprosić Rzecznika o rozwiązanie sporu na drodze pozasądowej, czyli złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Rzecznik Finansowy jako mediator nie opowiada się ani za Tobą, ani za ubezpieczycielem. Jest neutralny i dąży do tego, żebyś porozumiał się z firmą i żeby warunki porozumienia były jak najbardziej korzystne dla obydwu stron. Aby postępowanie ruszyło, trzeba wpłacić na konto Rzecznika 50 zł.

Ostatnia możliwość, to droga sądowa. Jeśli nie stać Cię na prawnika, możesz zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Możesz również skorzystać z pomocy Federacji Konsumentów.

Nie bój się walczyć o swoje. W razie pytań zawsze możesz się z nami skontaktować, podpowiemy, co i jak.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym  (Dz.U. 2015 poz. 1348)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny  (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)