Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - rzeczy, o których musisz pamiętać!

Aktualizacja:
odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-wzor

"Ile? Przecież to nie wystarczy nawet na połowę części!" – to z reguły pierwsza myśl po otrzymaniu wyceny szkody od ubezpieczyciela. Weź głęboki oddech i odstaw nerwy na bok. Nawet jeśli spotkasz się z odmową wypłaty odszkodowania, nie musisz spotykać się od razu z prawnikiem. Wystarczy, że napiszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Podpowiadamy, jak postąpić w takiej sytuacji!

Czym jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Z pozoru niewielka stłuczka nie z Twojej winy może skończyć się kasacją samochodu. Co w takiej sytuacji? Oczekujesz na odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czekasz na kwotę, która pozwoli Ci kupić kolejne auto. Gdy w końcu otrzymujesz informacje o sumie odszkodowania, okazuje się, że jest ona znacznie poniżej Twoich oczekiwań. Co w takiej sytuacji zrobić? Prosić o pomoc prawnika, a może samodzielnie składać pismo do sądu? Nie! W pierwszej kolejności napisz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Oczywiście, możesz wystąpić na drogę sądową od razu, jednak nie jest ona łatwą. Wymaga wielu żmudnych formalności, a i sama sprawa często ciągnie się bardzo długo. Na odwołanie od decyzji ubezpieczyciel ma maksymalnie 60 dni – zdecydowanie szybciej, prawda?

Jeśli firma proponuje wypłatę odszkodowania, które nie wystarczy na naprawę pojazdu, zawsze masz prawo to zakwestionować. Każdy chce, ażeby rozwiązanie sprawy było korzystne dla jego strony, co nie zawsze pokrywa się z interesami drugiej. W takiej sytuacji wystarczy, że sporządzisz odpowiednie pismo odwołujące się od decyzji i skierujesz je do zarządu.

Pamiętajmy, że nawet odmowa wypłaty odszkodowania, nie jest decyzją ostateczną, pod warunkiem że napiszemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Czy warto składać odwołanie? O opinię zapytaliśmy naszą ekspertkę dyrektor regionalną Punkty – Agnieszkę Małysz:

Odwoływać się zawsze warto, jeśli tylko jest to w naszym interesie. Niemniej do takiego odwołania lepiej się przygotować: przeanalizować zakres swojej polisy i OWU, aby uzbroić się w argumenty oraz wnioski i nie strzelać przysłowiową kulą w płot. Jeśli nie masz takich umiejętności, warto poprosić kogoś kto się na tym zna, np. Twój doradca ubezpieczeniowy.

Kiedy mogę odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Odpowiedź jest prosta: zawsze. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek poinformować Cię o możliwości sądowego dochodzenia swoich praw, ponieważ obligują ich do tego odpowiednie przepisy. Nie oznacza to jednak, że od razu musisz wchodzić na drogę sądową. Najpierw zacznij od procesu reklamacyjnego w postaci odwołania.

Ile mam czasu na napisanie odwołania?

Termin na napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela w większości przypadków wynosi do 3 lata zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego od otrzymania pisemnego stanowiska firmy ubezpieczeniowej w zgłaszanej przez Ciebie sprawie. Jest to też termin przedawnienia roszczeń. Po jego upływie nie będziesz mógł żądać naprawienia szkody.

Mimo że czasu jest sporo, nie zwlekaj z wysłaniem odwołania od odszkodowania do ostatniej chwili. Im więcej czasu upłynie od zdarzenia, tym trudniej będzie zbadać sprawę. Wydłuży to także czas oczekiwania na zadośćuczynienie. Jeśli kwota Cię nie satysfakcjonuje, działaj od razu! Pisz odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego!

kradzież - autocasco - punkta

Wyjątkowe sytuacje, które wydłużają okres odwołania

Wyjątek stanowią tutaj sprawy dotyczące roszczeń z umowy OC, które co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat, chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy okres przedawnienia wynosi aż 20 lat. Przypadki te zostały określone w art. 442[1] kodeksu cywilnego.

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Pojęcia, które pomogą Ci dochodzić swoich praw

Czyn niedozwolony to każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Np. jeśli ktoś przez nieuwagę nie wyhamuje na światłach wjedzie Ci w tył samochodu uszkadzając zderzak, popełni czyn niedozwolony.

Zbrodnia i występek są to przestępstwa. Ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowani odnieśli obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni, kwalifikowane są najczęściej jako występki.

Wzór na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Szukasz jednego uniwersalnego wzoru pisma na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Niestety, nie jest to tak łatwe, jak w przypadku np. wypowiedzenia OC. Każdy dokument powinien zostać przygotowany indywidualnie, ponieważ każda sprawa jest zupełnie inna. Zbierz wszystkie materiały, które udało Ci się uzyskać do tej pory: cenniki, rachunki, wyceny szkód – posłużą one do napisania pisma. Sprawdź poniżej, jak napisać własny wzór na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jeśli zdarzyło Ci się mieć problemy z firmą ubezpieczeniową, pamiętaj, że jest wiele ofert na rynku. Punkta pomoże Ci znaleźć odpowiednie TU, które zaproponuje równie atrakcyjną, jeśli nie tańszą ofertę OC!

Sprawdź oferty dla Ciebie!

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Przede wszystkim uzasadnij swoje racje argumentami. Niestety, nie możesz oprzeć się na samym przekonaniu, że wycena jest za niska lub odmowa wypłaty odszkodowania nieuzasadniona. Nie spodziewaj się pozytywnego rozpatrzenia, gdy napiszesz „wycena jest za niska, domagam się dopłaty„.

Na wstępie wyjaśnij, czy Twoje odwołanie dotyczy zbyt niskiej wyceny, czy nieuwzględnionych kosztów np. auta zastępczego.

Formując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, koniecznie powołaj się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Fakt, że znasz podstawę prawną tego działa na Twoją korzyść.

Jakie dane zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Aby prawidłowo napisać odwołanie od decyzji, należy wskazać w nim przede wszystkim:

 • dane pokrzywdzonego – imię, nazwisko, dane adresowe,
 • dane ubezpieczyciela – nazwa, adres,
 • szczegóły dotyczące umowy ubezpieczenia – numer polisy, numer decyzji.

Podaj również numer szkody i opisz w skrócie decyzję, od której chcesz się odwołać. Dołącz ją również w formie kserokopii lub skanu do swojego pisma.

Jeśli piszesz w sprawie zbyt niskiej wyceny, udowodnij, że wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa. Podaj np. linki do aukcji lub komisów internetowych. Możesz też spróbować wystawić swój samochód na sprzedaż i wskazać ubezpieczycielowi, że dostałeś znacznie wyższą kwotę niż ten proponuje w ramach odszkodowania.

Zanim wyślesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, dołącz do niego np. faktury za elementy uszkodzone podczas stłuczki, a których nie ujęto w wycenie. Jeśli zaniżono koszty części zamiennych, dołącz do odwołania również cennik takich elementów z Autoryzowanej Stacji Obsługi. Każda dodatkowa informacja potwierdzająca Twoje racje może zadziałać na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

CZYTAJ TAKŻE

Możesz skorzystać z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. Wyceni poniesione przez Ciebie straty i przygotuje cały kosztorys naprawy. Pamiętaj jednak, że taka usługa jest odpłatna, a jej koszt nie zawsze jest zwracany przez ubezpieczyciela. W takiej sytuacji należy udać się do sądu, aby dochodzić ewentualnego zwrotu za poniesione koszty. Co więcej, opinia rzeczoznawcy nie jest wiążąca dla firmy ubezpieczeniowej i na jej podstawie nie musi zmieniać swojego stanowiska. Będzie jednak stanowić istotny dokument w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Jak dostarczyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Pismo odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć:

 • pisemnie – osobiście w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego lub listownie,
 • ustnie – telefonicznie albo w oddziale ubezpieczyciela,
 • za pomocą poczty elektronicznej – na wskazany przez ubezpieczyciela adres e-mail.

My radzimy jednak, aby wysłać takie pismo tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób masz pewność, że przesyłka trafiła do zakładu ubezpieczeń.

Choć swoje pismo kierujesz do zarządu firmy ubezpieczeniowej, to oczywiście nie trafi ono na biurko prezesa, lecz do działu reklamacji. Każda sprawa rozpatrywana jest tam indywidualnie. Postaraj się, aby Twoje pismo wyróżniała kultura i opanowanie. Pisz rzeczowo i unikaj emocjonalnych sformułowań.

Oblicz składkę swojego OC!

Ile powinienem czekać na odpowiedź ubezpieczyciela?

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie listownej. Wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej może zostać udzielona jedynie wtedy, gdy się na to wcześniej zgodzisz.

Gdy w tym czasie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi ze strony firmy ubezpieczeniowej, co do zasady jest to równoznaczne z akceptacją Twoich roszczeń. Wymienione w niej żądania muszą zostać zaspokojone.

Jeśli jednak sprawa podjęta w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela okaże się skomplikowana, firma musi Cię powiadomić o tym fakcie. Uprzedza jednocześnie, że na podjęcie ostatecznej decyzji potrzebuje łącznie 60 dni.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela a uszczerbek na zdrowiu. Jak odwołać się od decyzji PZU?

Zaniżony uszczerbek na zdrowiu to jeden z częstszych powodów, dla których składane jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela np. PZU. W niektórych przypadkach spotkać Cię może nawet odmowa wypłaty odszkodowania. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Czy warto odwoływać się w takiej sytuacji? O komentarz poprosiliśmy naszego eksperta Pawła Frąckowskiego, prezesa zarządu Asis Partner Sp. z o.o. i koordynatora produktów FitLinia:

W każdym przypadku, kiedy nie zgadzamy się z decycją o wyokości odszkodowania, możemy odwołać się od decyzji w spawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. W przypadku PZU, podobnie jak i w innych TU, odwołanie powinno opierać się na konkretnym wzorze.

Otrzymałeś odszkodowanie, ale zbyt niskie?

Zdecydowanie częściej uszczerbek na zdrowiu zostaje umniejszany, a towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca jedynie kwotę bezsporną. Obejmuje ona tzw. „uszczerbek bezsporny”, czyli najniższy, jaki może zostać uznany na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów. Są nimi w tym przypadku badania oraz orzeczenie przygotowane przez lekarza.

Przepisy nie mówią tutaj jasno, jaką kwotę odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić za dany uszczerbek na zdrowiu. Ta kwestia pozostaje uznaniowa.

Co należy zawrzeć w odwołaniu?

Jak przygotować odwołanie w sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu został umniejszony? Paweł Frąckowski wskazuje dokładnie, co powinno się w nim znaleźć:

– Powinno zawierzeć się w nim informacja, kto się do odwołuje i do jakiego TU. Najważniejszym elementem pisma jest uzasadnienie, które w tym przypadku będzie wnioskiem o ponowne przeprowadzenie badań przez komisję lekarską. W odwołaniu wystarczy informacja, że ustalony przez ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu prawdopodobnie jest zbyt niski i ponownie zawnioskować o jego przeliczenie podczas komisji lekarskiej. Takie zgłoszenie gwarantuje ponowną analizę. Należy pamiętać, że komisja może oświadczyć niższy procent uszczerbku, niż wynika to z tabeli uszczrbków PZU, a decyzja lekarska jest w większości przypadków ostateczna.

Jeśli jednak stwierdzisz, że suma za uszczerbek na zdrowiu została przez ubezpieczyciela zaniżona, możesz złożyć w tym przypadku także odwołanie. Należy w nim wskazać:

 • dodatkową dokumentację medyczną oraz dotyczącą rehabilitacji,
 • przebyty proces leczenia i rehabilitacji,
 • wniosek o wykonanie dodatkowego badania przez lekarza biegłego,
 • jak uszczerbek na zdrowiu negatywnie wpłynął na Twoje dotychczasowe życie (np. konieczność rezygnacji z pracy, korzystanie na co dzień z pomocy osób trzecich),
 • rokowania odnośnie poprawy stanu zdrowia.

Nie rezygnuj ze złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Pamiętaj, że powinno ono uwzględniać poniesiony przez Ciebie rozmiar cierpień.

Dostałem odpowiedź, ale odmowną

Nawet jeśli wszystko zrobiłeś podręcznikowo, zakład ubezpieczeń nie musi zgadzać się na Twoje żądania. W piśmie odmownym firma musi jednak wskazać prawne i faktyczne uzasadnienie swojej decyzji.

Ale to nie powód do składania broni! Wciąż masz jeszcze możliwości walki o wyższe odszkodowanie. W tym celu zwróć się do Rzecznika Finansowego (RF) z wnioskiem o interwencję (bezpłatnie) lub pozasądowe rozwiązanie sporu (jednorazowa opłata 50 zł).

W pierwszej sytuacji RF zbierze argumenty przemawiające na korzyść wnioskującego i wystąpi w Twoim imieniu do ubezpieczyciela w ten sposób rozpocznie się postępowanie skargowe. Wszelka korespondencja w sprawie będzie przekazywana do Ciebie. Z kolei w drugiej sytuacji RF występuje w roli mediatora. Zapozna firmę ubezpieczeniową z Twoimi roszczeniami i przedstawi obu stronom propozycję rozwiązania sporu.

Pamiętaj, że do RF możesz zgłosić się tylko w sytuacji, gdy wyczerpiesz drogę postępowania reklamacyjnego. W przeciwnym wypadku Rzecznik odmówi podjęcia działań. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a nie zgłaszać się od razu do RF po otrzymaniu pierwszej propozycji.

Jeśli działania RF również nie przyniosą żadnych rezultatów, dokumenty zebrane w toku postępowania będą pomocne podczas rozprawy w sądzie powszechnym. To właśnie sąd zadecyduje ostatecznie, kto ma rację.

Jakie są najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania podawane przez ubezpieczycieli?

Na drodze zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele znacznie częściej odmawiają wypłaty odszkodowania lub zaniżają jego wartość. Warto wiedzieć o nich zawczasu, aby przygotować się odpowiednio przed złożeniem dokumentów. Zapytaliśmy naszego eksperta Punkta, a jednocześnie prezesa zarządu agencji ubezpieczeniowej Asis Partner Sp. Z o.o. Pawła Frąckowskiego, o zdarzenia, z którymi najczęściej się spotykał:

–Najczęstszymi powodami odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych z polisy OC są sytuacje, gdy:

 • z opisanego przebiegu zdarzeń nie mogło dojść do kolizji, czyli zgłoszone uszkodzenia nie są adekwatne do zaistniałej szkody,
 • w wyniku kolizji uszkodzeniu uległ tylko jeden pojazd w sytuacji, kiedy kierowca próbował uniknąć kolizji z drugim, wypadając z drogi i uderzając w przeszkodę.

W lepszej sytuacji są kierowcy, którzy oczekują wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Autocasco. Tutaj jasno są określone warunki, za które wsparcie finansowe przysługuje lub nie. Jeśli poszkodowany zaniecha środków ostrożności lub np. prowadzi pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy.

–Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku odmowy wypłaty z polisy AC, gdzie OWU reguluje TU. Takimi przykładami są: prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, świadome lub celowe uszkodzenie auta, ucieczka z miejsca zdarzenia, brak aktualnych badań technicznych lub uprawnień do kierowania pojazdem, a w przypadku kradzieży pozostawienie kluczyków w aucie lub ogólnodostępnym – tłumaczy Paweł Frąckowski.

Pytania i odpowiedzi

Ile mam czasu na napisanie odwołania?
Jak dostarczyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?
Jakie dane zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?
Jak mogę wyegzekwować swoje roszczenia, po upływie 30 dni od odwołania i braku odpowiedzi ze strony ubezpieczyciela?
Czy po podpisaniu ugody można nadal odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?
Czy Rzecznik Finansowy może pomóc w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Podsumowanie

 1. Jeśli nie zgadzasz się z wyceną szkody przez ubezpieczyciela, zawsze przysługuje Ci prawo odwołania się.
 2. Na zgłoszenie roszczeń z tytułu umowy OC masz 3 lata. Wyjątek stanowią szkody na skutek przestępstwa – wtedy czas na odwołanie może zwiększyć się nawet do 20 lat!
 3. Przygotowując wycenę, wykorzystuj argumenty – możesz także powołać się na opinię niezależnego rzeczoznawcy.
 4. Ubezpieczyciel ma 30 lub 60 dni na odpowiedź.
 5. Jeśli reklamacja nie przyniosła efektów, skorzystaj z pomocy Rzecznika Finansowego.
 6. W ostateczności spór może rozwiązać sąd powszechny.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
310 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w sierpniu 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z sierpnia 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Jak przeprowadzić rozliczenie kilometrówki w 2023 roku?

Jeśli używasz prywatnego samochodu do celów służbowych, prawdopodobnie przysługuje ci kilometrówka. Rozwiązanie pozwala zwrócić pracownikowi wydatki związane z użyciem w pracy swojego auta. Kilometrówkę oblicza się na podstawie stawki za kilometr. Od 17 stycznia 2023 roku doszło do jej podwyższenia. Dowiedz się, jak przebiega rozliczenie kilometrówki samochodu prywatnego w 2023 roku.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Formalności po zakupie samochodu – o czym nie możesz zapomnieć?

Zakup samochodu to powód do radości. Po sfinalizowaniu transakcji nie można jednak zapomnieć o formalnościach, które czekają na nowego właściciela. Niedopełnienie obowiązków może się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Sprawdź, jakie formalności przy kupnie samochodu są niezbędne.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Parkowanie w strefie zamieszkania – co mówią na ten temat przepisy?

Strefa zamieszkania to miejsce, które z założenia ma być obszarem bezpiecznym, gdzie panuje ogólny ład i porządek umożliwiające komfortowe życie mieszkańców okolicznych budynków. Z tych względów obowiązują tam określone przepisy. Sprawdź, czy parkowanie w strefie zamieszkania jest dozwolone.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Kolizja na drodze - jak napisać oświadczenie wzór
2018.03.28  •  Podróże
Stłuczka? Pobierz oświadczenie sprawcy kolizji drogowej i nie martw się więcej! [WZÓR PDF]

Korek. Cenny czas ucieka, a samochody nie jadą. Jedni zmieniają pas ruchu, na siłę wciskając się między auta, drudzy próbują ominąć zator poboczem lub chodnikiem. W takich nerwowych sytuacjach łatwo o stłuczkę, która dodatkowo zablokuje spieszących się kierowców. Ale co dalej? Czy wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji, czy lepiej wezwać drogówkę? Odpowiadamy!

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w sierpniu 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z sierpnia 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
Kobieta na motocyklu robi prawo jazdy kat. A
2020.05.22  •  Motocykl
Prawo jazdy kategorii A na motocykl. Ile kosztuje, od ilu lat, jakie wymagania?

Myślisz o zdobyciu prawa jazdy na motocykl? Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na temat kat. A. Krok po kroku podpowiadamy, co zrobić i ile to kosztuje, aby móc poruszać się motocyklem po drogach publicznych.

Czytaj więcej