Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - rzeczy, o których musisz pamiętać!

Aktualizacja:
odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-wzor

"Ile? Przecież to nie wystarczy nawet na połowę części!" – to z reguły pierwsza myśl po otrzymaniu wyceny szkody od ubezpieczyciela. Weź głęboki oddech i odstaw nerwy na bok. Nawet jeśli spotkasz się z odmową wypłaty odszkodowania, nie musisz spotykać się od razu z prawnikiem. Wystarczy, że napiszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Podpowiadamy, jak postąpić w takiej sytuacji!

Czym jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Z pozoru niewielka stłuczka nie z Twojej winy może skończyć się kasacją samochodu. Co w takiej sytuacji? Oczekujesz na odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czekasz na kwotę, która pozwoli Ci kupić kolejne auto. Gdy w końcu otrzymujesz informacje o sumie odszkodowania, okazuje się, że jest ona znacznie poniżej Twoich oczekiwań. Co w takiej sytuacji zrobić? Prosić o pomoc prawnika, a może samodzielnie składać pismo do sądu? Nie! W pierwszej kolejności napisz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Oczywiście, możesz wystąpić na drogę sądową od razu, jednak nie jest ona łatwą. Wymaga wielu żmudnych formalności, a i sama sprawa często ciągnie się bardzo długo. Na odwołanie od decyzji ubezpieczyciel ma maksymalnie 60 dni – zdecydowanie szybciej, prawda?

Jeśli firma proponuje wypłatę odszkodowania, które nie wystarczy na naprawę pojazdu, zawsze masz prawo to zakwestionować. Każdy chce, ażeby rozwiązanie sprawy było korzystne dla jego strony, co nie zawsze pokrywa się z interesami drugiej. W takiej sytuacji wystarczy, że sporządzisz odpowiednie pismo odwołujące się od decyzji i skierujesz je do zarządu.

Pamiętajmy, że nawet odmowa wypłaty odszkodowania, nie jest decyzją ostateczną, pod warunkiem że napiszemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Czy warto składać odwołanie? O opinię zapytaliśmy naszą ekspertkę dyrektor regionalną Punkty – Agnieszkę Małysz:

Odwoływać się zawsze warto, jeśli tylko jest to w naszym interesie. Niemniej do takiego odwołania lepiej się przygotować: przeanalizować zakres swojej polisy i OWU, aby uzbroić się w argumenty oraz wnioski i nie strzelać przysłowiową kulą w płot. Jeśli nie masz takich umiejętności, warto poprosić kogoś kto się na tym zna, np. Twój doradca ubezpieczeniowy.

Kiedy mogę odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Odpowiedź jest prosta: zawsze. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek poinformować Cię o możliwości sądowego dochodzenia swoich praw, ponieważ obligują ich do tego odpowiednie przepisy. Nie oznacza to jednak, że od razu musisz wchodzić na drogę sądową. Najpierw zacznij od procesu reklamacyjnego w postaci odwołania.

Ile mam czasu na napisanie odwołania?

Termin na napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela w większości przypadków wynosi do 3 lata zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego od otrzymania pisemnego stanowiska firmy ubezpieczeniowej w zgłaszanej przez Ciebie sprawie. Jest to też termin przedawnienia roszczeń. Po jego upływie nie będziesz mógł żądać naprawienia szkody.

Mimo że czasu jest sporo, nie zwlekaj z wysłaniem odwołania od odszkodowania do ostatniej chwili. Im więcej czasu upłynie od zdarzenia, tym trudniej będzie zbadać sprawę. Wydłuży to także czas oczekiwania na zadośćuczynienie. Jeśli kwota Cię nie satysfakcjonuje, działaj od razu! Pisz odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego!

kradzież - autocasco - punkta

Wyjątkowe sytuacje, które wydłużają okres odwołania

Wyjątek stanowią tutaj sprawy dotyczące roszczeń z umowy OC, które co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat, chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy okres przedawnienia wynosi aż 20 lat. Przypadki te zostały określone w art. 442[1] kodeksu cywilnego.

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Pojęcia, które pomogą Ci dochodzić swoich praw

Czyn niedozwolony to każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Np. jeśli ktoś przez nieuwagę nie wyhamuje na światłach wjedzie Ci w tył samochodu uszkadzając zderzak, popełni czyn niedozwolony.

Zbrodnia i występek są to przestępstwa. Ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowani odnieśli obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni, kwalifikowane są najczęściej jako występki.

Wzór na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Szukasz jednego uniwersalnego wzoru pisma na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Niestety, nie jest to tak łatwe, jak w przypadku np. wypowiedzenia OC. Każdy dokument powinien zostać przygotowany indywidualnie, ponieważ każda sprawa jest zupełnie inna. Zbierz wszystkie materiały, które udało Ci się uzyskać do tej pory: cenniki, rachunki, wyceny szkód – posłużą one do napisania pisma. Sprawdź poniżej, jak napisać własny wzór na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jeśli zdarzyło Ci się mieć problemy z firmą ubezpieczeniową, pamiętaj, że jest wiele ofert na rynku. Punkta pomoże Ci znaleźć odpowiednie TU, które zaproponuje równie atrakcyjną, jeśli nie tańszą ofertę OC!

Sprawdź oferty dla Ciebie!

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Przede wszystkim uzasadnij swoje racje argumentami. Niestety, nie możesz oprzeć się na samym przekonaniu, że wycena jest za niska lub odmowa wypłaty odszkodowania nieuzasadniona. Nie spodziewaj się pozytywnego rozpatrzenia, gdy napiszesz „wycena jest za niska, domagam się dopłaty„.

Na wstępie wyjaśnij, czy Twoje odwołanie dotyczy zbyt niskiej wyceny, czy nieuwzględnionych kosztów np. auta zastępczego.

Formując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, koniecznie powołaj się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Fakt, że znasz podstawę prawną tego działa na Twoją korzyść.

Jakie dane zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Aby prawidłowo napisać odwołanie od decyzji, należy wskazać w nim przede wszystkim:

 • dane pokrzywdzonego – imię, nazwisko, dane adresowe,
 • dane ubezpieczyciela – nazwa, adres,
 • szczegóły dotyczące umowy ubezpieczenia – numer polisy, numer decyzji.

Podaj również numer szkody i opisz w skrócie decyzję, od której chcesz się odwołać. Dołącz ją również w formie kserokopii lub skanu do swojego pisma.

Jeśli piszesz w sprawie zbyt niskiej wyceny, udowodnij, że wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa. Podaj np. linki do aukcji lub komisów internetowych. Możesz też spróbować wystawić swój samochód na sprzedaż i wskazać ubezpieczycielowi, że dostałeś znacznie wyższą kwotę niż ten proponuje w ramach odszkodowania.

Zanim wyślesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, dołącz do niego np. faktury za elementy uszkodzone podczas stłuczki, a których nie ujęto w wycenie. Jeśli zaniżono koszty części zamiennych, dołącz do odwołania również cennik takich elementów z Autoryzowanej Stacji Obsługi. Każda dodatkowa informacja potwierdzająca Twoje racje może zadziałać na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

CZYTAJ TAKŻE

Możesz skorzystać z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. Wyceni poniesione przez Ciebie straty i przygotuje cały kosztorys naprawy. Pamiętaj jednak, że taka usługa jest odpłatna, a jej koszt nie zawsze jest zwracany przez ubezpieczyciela. W takiej sytuacji należy udać się do sądu, aby dochodzić ewentualnego zwrotu za poniesione koszty. Co więcej, opinia rzeczoznawcy nie jest wiążąca dla firmy ubezpieczeniowej i na jej podstawie nie musi zmieniać swojego stanowiska. Będzie jednak stanowić istotny dokument w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Jak dostarczyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Pismo odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć:

 • pisemnie – osobiście w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego lub listownie,
 • ustnie – telefonicznie albo w oddziale ubezpieczyciela,
 • za pomocą poczty elektronicznej – na wskazany przez ubezpieczyciela adres e-mail.

My radzimy jednak, aby wysłać takie pismo tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób masz pewność, że przesyłka trafiła do zakładu ubezpieczeń.

Choć swoje pismo kierujesz do zarządu firmy ubezpieczeniowej, to oczywiście nie trafi ono na biurko prezesa, lecz do działu reklamacji. Każda sprawa rozpatrywana jest tam indywidualnie. Postaraj się, aby Twoje pismo wyróżniała kultura i opanowanie. Pisz rzeczowo i unikaj emocjonalnych sformułowań.

Oblicz składkę swojego OC!

Ile powinienem czekać na odpowiedź ubezpieczyciela?

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie listownej. Wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej może zostać udzielona jedynie wtedy, gdy się na to wcześniej zgodzisz.

Gdy w tym czasie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi ze strony firmy ubezpieczeniowej, co do zasady jest to równoznaczne z akceptacją Twoich roszczeń. Wymienione w niej żądania muszą zostać zaspokojone.

Jeśli jednak sprawa podjęta w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela okaże się skomplikowana, firma musi Cię powiadomić o tym fakcie. Uprzedza jednocześnie, że na podjęcie ostatecznej decyzji potrzebuje łącznie 60 dni.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela a uszczerbek na zdrowiu. Jak odwołać się od decyzji PZU?

Zaniżony uszczerbek na zdrowiu to jeden z częstszych powodów, dla których składane jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela np. PZU. W niektórych przypadkach spotkać Cię może nawet odmowa wypłaty odszkodowania. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Czy warto odwoływać się w takiej sytuacji? O komentarz poprosiliśmy naszego eksperta Pawła Frąckowskiego, prezesa zarządu Asis Partner Sp. z o.o. i koordynatora produktów FitLinia:

W każdym przypadku, kiedy nie zgadzamy się z decycją o wyokości odszkodowania, możemy odwołać się od decyzji w spawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. W przypadku PZU, podobnie jak i w innych TU, odwołanie powinno opierać się na konkretnym wzorze.

Otrzymałeś odszkodowanie, ale zbyt niskie?

Zdecydowanie częściej uszczerbek na zdrowiu zostaje umniejszany, a towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca jedynie kwotę bezsporną. Obejmuje ona tzw. „uszczerbek bezsporny”, czyli najniższy, jaki może zostać uznany na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów. Są nimi w tym przypadku badania oraz orzeczenie przygotowane przez lekarza.

Przepisy nie mówią tutaj jasno, jaką kwotę odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić za dany uszczerbek na zdrowiu. Ta kwestia pozostaje uznaniowa.

Co należy zawrzeć w odwołaniu?

Jak przygotować odwołanie w sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu został umniejszony? Paweł Frąckowski wskazuje dokładnie, co powinno się w nim znaleźć:

– Powinno zawierzeć się w nim informacja, kto się do odwołuje i do jakiego TU. Najważniejszym elementem pisma jest uzasadnienie, które w tym przypadku będzie wnioskiem o ponowne przeprowadzenie badań przez komisję lekarską. W odwołaniu wystarczy informacja, że ustalony przez ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu prawdopodobnie jest zbyt niski i ponownie zawnioskować o jego przeliczenie podczas komisji lekarskiej. Takie zgłoszenie gwarantuje ponowną analizę. Należy pamiętać, że komisja może oświadczyć niższy procent uszczerbku, niż wynika to z tabeli uszczrbków PZU, a decyzja lekarska jest w większości przypadków ostateczna.

Jeśli jednak stwierdzisz, że suma za uszczerbek na zdrowiu została przez ubezpieczyciela zaniżona, możesz złożyć w tym przypadku także odwołanie. Należy w nim wskazać:

 • dodatkową dokumentację medyczną oraz dotyczącą rehabilitacji,
 • przebyty proces leczenia i rehabilitacji,
 • wniosek o wykonanie dodatkowego badania przez lekarza biegłego,
 • jak uszczerbek na zdrowiu negatywnie wpłynął na Twoje dotychczasowe życie (np. konieczność rezygnacji z pracy, korzystanie na co dzień z pomocy osób trzecich),
 • rokowania odnośnie poprawy stanu zdrowia.

Nie rezygnuj ze złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Pamiętaj, że powinno ono uwzględniać poniesiony przez Ciebie rozmiar cierpień.

Oblicz składkę ubezpieczenia OC/AC

Dostałem odpowiedź, ale odmowną

Nawet jeśli wszystko zrobiłeś podręcznikowo, zakład ubezpieczeń nie musi zgadzać się na Twoje żądania. W piśmie odmownym firma musi jednak wskazać prawne i faktyczne uzasadnienie swojej decyzji.

Ale to nie powód do składania broni! Wciąż masz jeszcze możliwości walki o wyższe odszkodowanie. W tym celu zwróć się do Rzecznika Finansowego (RF) z wnioskiem o interwencję (bezpłatnie) lub pozasądowe rozwiązanie sporu (jednorazowa opłata 50 zł).

W pierwszej sytuacji RF zbierze argumenty przemawiające na korzyść wnioskującego i wystąpi w Twoim imieniu do ubezpieczyciela w ten sposób rozpocznie się postępowanie skargowe. Wszelka korespondencja w sprawie będzie przekazywana do Ciebie. Z kolei w drugiej sytuacji RF występuje w roli mediatora. Zapozna firmę ubezpieczeniową z Twoimi roszczeniami i przedstawi obu stronom propozycję rozwiązania sporu.

Pamiętaj, że do RF możesz zgłosić się tylko w sytuacji, gdy wyczerpiesz drogę postępowania reklamacyjnego. W przeciwnym wypadku Rzecznik odmówi podjęcia działań. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a nie zgłaszać się od razu do RF po otrzymaniu pierwszej propozycji.

Jeśli działania RF również nie przyniosą żadnych rezultatów, dokumenty zebrane w toku postępowania będą pomocne podczas rozprawy w sądzie powszechnym. To właśnie sąd zadecyduje ostatecznie, kto ma rację.

Jakie są najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania podawane przez ubezpieczycieli?

Na drodze zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele znacznie częściej odmawiają wypłaty odszkodowania lub zaniżają jego wartość. Warto wiedzieć o nich zawczasu, aby przygotować się odpowiednio przed złożeniem dokumentów. Zapytaliśmy naszego eksperta Punkta, a jednocześnie prezesa zarządu agencji ubezpieczeniowej Asis Partner Sp. Z o.o. Pawła Frąckowskiego, o zdarzenia, z którymi najczęściej się spotykał:

–Najczęstszymi powodami odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych z polisy OC są sytuacje, gdy:

 • z opisanego przebiegu zdarzeń nie mogło dojść do kolizji, czyli zgłoszone uszkodzenia nie są adekwatne do zaistniałej szkody,
 • w wyniku kolizji uszkodzeniu uległ tylko jeden pojazd w sytuacji, kiedy kierowca próbował uniknąć kolizji z drugim, wypadając z drogi i uderzając w przeszkodę.

W lepszej sytuacji są kierowcy, którzy oczekują wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Autocasco. Tutaj jasno są określone warunki, za które wsparcie finansowe przysługuje lub nie. Jeśli poszkodowany zaniecha środków ostrożności lub np. prowadzi pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy.

–Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku odmowy wypłaty z polisy AC, gdzie OWU reguluje TU. Takimi przykładami są: prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, świadome lub celowe uszkodzenie auta, ucieczka z miejsca zdarzenia, brak aktualnych badań technicznych lub uprawnień do kierowania pojazdem, a w przypadku kradzieży pozostawienie kluczyków w aucie lub ogólnodostępnym – tłumaczy Paweł Frąckowski.

Pytania i odpowiedzi

Ile mam czasu na napisanie odwołania?
Jak dostarczyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?
Jakie dane zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?
Jak mogę wyegzekwować swoje roszczenia, po upływie 30 dni od odwołania i braku odpowiedzi ze strony ubezpieczyciela?
Czy po podpisaniu ugody można nadal odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?
Czy Rzecznik Finansowy może pomóc w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Podsumowanie

 1. Jeśli nie zgadzasz się z wyceną szkody przez ubezpieczyciela, zawsze przysługuje Ci prawo odwołania się.
 2. Na zgłoszenie roszczeń z tytułu umowy OC masz 3 lata. Wyjątek stanowią szkody na skutek przestępstwa – wtedy czas na odwołanie może zwiększyć się nawet do 20 lat!
 3. Przygotowując wycenę, wykorzystuj argumenty – możesz także powołać się na opinię niezależnego rzeczoznawcy.
 4. Ubezpieczyciel ma 30 lub 60 dni na odpowiedź.
 5. Jeśli reklamacja nie przyniosła efektów, skorzystaj z pomocy Rzecznika Finansowego.
 6. W ostateczności spór może rozwiązać sąd powszechny.

Lidia Krasnopolska
Ekspert ds. ubezpieczeń

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń. Od 8 lat w grupie Punkta, gdzie pracuje jako Główna Specjalistka ds. Ubezpieczeń. Pytajcie ją o dowolne tematy dotyczące ubezpieczeń, ale nie o to czy lepsze jest morze czy góry, bo wiadomo, że morze!

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
310 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kiedy o nie wnioskować?

Poruszając się po polskich drogach, mogłeś zwrócić uwagę na pojazdy z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi, które różnią się od standardowych tablic. Czy wiesz, co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kto może z nich korzystać? Przygotowaliśmy krótki przewodnik dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać z tym zagadnieniem.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Parkowanie równoległe krok po kroku

Parkowanie to jedna z podstawowych czynności, które każdy kierowca musi opanować. Wśród różnych technik parkowania, parkowanie równoległe, często nazywane kopertą, uchodzi za jeden z najtrudniejszych manewrów do wykonania. Wymaga precyzyjnego cofania bardzo blisko innych zaparkowanych pojazdów. Jednak dzięki regularnej praktyce i opanowaniu odpowiedniej techniki, parkowanie równoległe będzie znaczenie łatwiejsze.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Motocykl
Czy można kupić dobry motocykl turystyczny do 10 tys. zł?

Marzysz o długich, emocjonujących podróżach motocyklowych, ale niepokoi Cię ograniczony budżet? Nie martw się, na rynku jest wiele wartych polecenia jednośladów, które możesz nabyć za mniej niż 10 tys. zł. W tym artykule znajdziesz sześć wybranych przez nas propozycji, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia z jazdy przy zachowaniu rozsądnych kosztów zakupu i ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej