Ubezpieczenie na narty: ranking polis narciarskich

Aktualizacja:
ubezpieczenie-na-narty

Wyruszasz na podbój białych tras na snowboardzie lub nartach? Nie zapomnij się ubezpieczyć, inaczej słono zapłacisz za pomoc na stoku i u lekarza! Jakie dokumenty musisz posiadać obowiązkowo wyjeżdżając za granicę? Co powinieneś wykupić dodatkowo? Prześwietlamy ubezpieczenie na narty w różnych towarzystwach! Sprawdź nasz ranking polis narciarskich!

baner w treści – stały - 1

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie nie tylko polisy podróżne, ale również ubezpieczenia dla osób, które wyjeżdżają uprawiać sporty zimowe. Co i na jakich warunkach oferują ubezpieczyciele? Jakie przepisy obowiązują polskich turystów? Kiedy trzeba zapłacić za leczenie? Sprawdziliśmy, przeczytaj koniecznie!

Ubezpieczenie na narty: przegląd polis dla amatorów sportów zimowych

Przede wszystkim należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na urlop w okresie letnim czy zimowym, powinniśmy zadbać o to, aby wyrobić sobie kartę EKUZ. Taki dokument służy do tego, by potwierdzać, że jego właściciel jest osobą ubezpieczoną w Polsce. Status taki niesie za sobą szereg konsekwencji na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Księstwa Liechtensteinu. Oznacza on, że turysta ma prawo korzystać z państwowej służby zdrowia danego kraju tak, jak osoby w nim zamieszkujące. W wielu przypadkach będzie to oznaczało, że za niektóre czynności medyczne oraz na przykład pobyt w szpitalu, trzeba będzie dopłacić. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż może nieść ze sobą szereg skutków w postaci wysokich rachunków, dlatego też wiele firm ubezpieczeniowych przygotowało specjalne pakiety dla osób podróżujących, które chciałyby zabezpieczyć się przed potencjalnymi wydatkami na przykład z powodu zapalenia płuc czy złamanej nogi na stoku. Przejdźmy zatem do konkretów i przyjrzyjmy się kilku popularnym polisom dostępnym na polskim rynku. 

Sprawdziliśmy, ile kosztowałoby ubezpieczenie na tygodniowy wyjazd narciarski dla kobiety w wieku 36 lat, rozpoczynającej podróż z terytorium Polski. Urlop odbywałby się na terenie Europy (Włochy).

Signal Iduna 

Signal Iduna to powszechnie znane towarzystwo ubezpieczeniowe, które cieszy się dużym zaufaniem ze strony konsumentów. Firma ta oferuje kilka polis, które mogą obejmować swoim zakresem wyjazd na zimowe szaleństwo. 

Bezpieczne podróże

Ten wariant ubezpieczenia jest dość tani, ponieważ kosztuje około 50 zł za tygodniową polisę.

 

element polisy informacje o ubezpieczeniu uwagi
długość wyjazdu 8 dni  
koszt polisy ok. 50 zł  
suma ubezpieczenia Koszty leczenia i assistance – 20 000 euro

 

OC – 60 000 euro (szkody na mieniu i osobie)

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – 15 000 zł

Ubezpieczenie dla aktywnych – OC sportowe 30 000 euro 

Ratownictwo medyczne jedynie do 6 000 euro; stomatolog 250 euro

 

Sporty objęte polisą : amatorsko uprawiane na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscypliny sportowe: narciarstwo, snowboard, biathlon, bobsleje, saneczkarstwo, kite snowboarding, kite skiing.

świadczenia Koszty leczenia i ratownictwa oraz assistance w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu, pomoc prawna: wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie prawnika w sprawach OC, pożyczka na kaucję,  bagaż podróżny w tym: sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video oraz telefony komórkowe, sprzęt sportowy, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym podczas podróży.  
wykluczenia Zaostrzenie choroby przewlekłej, uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych,  wyczynowe uprawianie sportów, wykonywanie pracy fizycznej. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia mające związek miedzy innymi z: umyślnym działaniem ubezpieczonego, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających, zaburzeniami psychicznym, leczeniem we własnym zakresie lub leczeniem przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego.
dodatkowe opcje Zwrot za opóźniony lot o 5 h – 250 euro  
formy kontaktu Przez przedstawicieli, stronę www, telefonicznie lub mailowo  
dostępność informacji na www Wszystkie informacje na stronie www wraz z niezbędnymi dokumentami możliwością zakupu online  
przejrzystość oferty na www Poradnik w postaci Q&A  

Uwagi: Ubezpieczenie to jest typowym produktem dla osób podróżujących, opcja dla narciarzy i snowboardzistów jest co prawda przewidziana, jednakże zakres ochrony na przykład w sytuacji, gdy będziemy zmuszeni skorzystać z ratownictwa medycznego, może okazać się niewystarczający. Oznacza to, że może się zdarzyć tak, że turysta mimo posiadanej polisy będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty. Kwoty, na które opiewają rachunki za transport medyczny na terenach górskich są niezwykle wysokie i należy to mieć na uwadze w momencie wyboru polisy. Jednocześnie warto zaznaczyć, że ubezpieczyciel przewidział jedynie korzystanie z wyznaczonych tras narciarskich.

Do zalet tej polisy z pewnością należy niewielki koszt, a także brak karencji. Pamiętajmy, że w ramach tego ubezpieczenia towarzystwo chroni turystę polisą jedynie od i do granic terytorium państwa polskiego. W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i sprzętu sportowego ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży tj. z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez ubezpieczonego, zaś koniec ochrony następuje w momencie powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. Natomiast w przypadku osób rozpoczynających podróż z kraju innego niż Polska, ochrona ubezpieczeniowa, w przypadku wszystkich rodzajów ubezpieczeń, rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy kraju wyjazdu i kończy się w momencie przekroczenia tejże granicy przy powrocie.

Ocena: 2/5

W ramach tego ubezpieczenia możemy również zwiększyć kwoty przeznaczone na poszczególne wypadki przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W takim wypadku za polisę zapłacimy około 85 zł.

element polisy informacje o ubezpieczeniu uwagi
długość wyjazdu 8 dni  
koszt polisy ok. 85 zł  
suma ubezpieczenia Koszty leczenia i assistance – 60 000 euro

 

OC – 100 000 euro (szkody na mieniu i osobie)

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – 30 000 zł

Ubezpieczenie dla aktywnych – OC sportowe 50 000 euro 

Ratownictwo medyczne jedynie do 6 000 euro, stomatolog 250 euro

 

Sporty objęte polisą : amatorsko uprawiane na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscypliny sportowe: narciarstwo, snowboard, biathlon, bobsleje, saneczkarstwo, kite snowboarding, kite skiing.

świadczenia Koszty leczenia i ratownictwa oraz assistance w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu, pomoc prawna: wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie prawnika w sprawach OC, pożyczka na kaucję,  bagaż podróżny w tym: sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video oraz telefony komórkowe, sprzęt sportowy, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym podczas podróży.  
wykluczenia Zaostrzenie choroby przewlekłej, uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych,  wyczynowe uprawianie sportów, wykonywanie pracy fizycznej. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia mające związek miedzy innymi z: umyślnym działaniem ubezpieczonego, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających, zaburzeniami psychicznym, leczeniem we własnym zakresie lub leczeniem przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego.
dodatkowe opcje Zwrot za opóźniony lot o 5 h – 250 euro  
formy kontaktu Przez przedstawicieli, stronę www, telefonicznie lub mailowo  
Dostępność informacji na www Wszystkie informacje na stronie www wraz z niezbędnymi dokumentami możliwością zakupu online  
Przejrzystość oferty na www Poradnik w postaci Q&A  

Uwagi:

Generalnie możemy zauważyć, że ubezpieczyciel podniósł kwoty OC, NNW oraz leczenia i assistance, a zakres świadczeń został poszerzony o ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego. Minusem tego typu rozwiązania pozostaje niska kwota przeznaczona na ratownictwo, tak istotne w przypadku sportów górskich. 

Ocena: 3/5

Ubezpieczenie Multitrip 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Signal Iduna przewiduje specjalny rodzaj ubezpieczeń dla osób, które często podróżują za granicę i w związku z tym postanawiają ubezpieczyć się w trybie półroczny lub rocznym. W ramach tego typu rozwiązań firma przewidziała opcję polis imiennych oraz bezimiennych. Może to być wyjątkowo wygodne rozwiązanie dla turystów często udających się w podróże zagraniczne. 

AXA
Najtańszą polisę na tygodniowy wyjazd narciarski do Włoch możemy znaleźć w towarzystwie ubezpieczeniowym AXA, bo już w kwocie około 44 zł za tydzień.

element polisy informacje o ubezpieczeniu uwagi
długość wyjazdu 8 dni  
koszt polisy ok. 44 zł  
suma ubezpieczenia suma ubezpieczenia – 200 000 zł

 

Ratownictwo – 200 000 zł

NNW Suma ubezpieczenia – 20 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu – 20 000 zł

Śmierć – 10 000 zł

Stomatolog – 900 zł

 

Sporty objęte polisą:
aerobik, jazda na rowerze, hokej, jazda: konna, na łyżwach, na nartach/snowboardzie, skuterach wodnych i śnieżnych, na quadzie, kajakarstwo i rafting do stopnia trudności WW2, koszykówka, snorkeling, trekking bez użycia sprzętu specjalistycznego i do wysokości 3 500 m n.p.m, via ferrata stopnia trudności A, windsurfing, żeglarstwo do 12 mil morskich od brzegu.

świadczenia Koszty hospitalizacji, leczenie ambulatoryjne, transport medyczny do Polski, transport zwłok.

 

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie może obejmować:  koszty leczenia i assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków,  bagaż, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, ubezpieczenie pozostawionego mienia. Dodatkowo, ochrona może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe:  rezygnacja z/przerwanie podróży, moto assistance, kontynuacja leczenia w Polsce.

Brak OC, brak OC sportowego.
wykluczenia W szczególności ubezpieczenie nie obejmuje:  zdarzeń, które powstały, gdy Ubezpieczony przebywa na terenie o wysokości powyżej 6 500 m n.p.m., na Antarktydzie lub Arktyce;  bez rozszerzenia ochrony: zdarzeń mających związek z uprawieniem sportów wysokiego ryzyka, chorobami przewlekłymi, pracą fizyczną, pozostawaniem ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości,  zdarzeń, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia, leczenia planowanego oraz przekraczającego zakres niezbędny do ustabilizowania stanu zdrowia ubezpieczonego do tego stopnia, aby był on w stanie kontynuować leczenie w kraju miejsca zamieszkania.  Główne wyłączenia odpowiedzialności to zdarzenia powstałe w związku z: działaniem wbrew zaleceniom lekarza, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego, działaniem umyślnym ubezpieczonego, podróżą rozpoczętą po opublikowaniu przez MSZ komunikatu dotyczącego danego kraju o najwyższym stopniu, zaburzeniami psychicznymi, pozostawaniem przez ubezpieczonego pod wpływem substancji psychotropowych. 
dodatkowe opcje zwrot za opóźniony lot o 6h – 200 zł  
formy kontaktu Przez przedstawicieli, stronę www, telefonicznie lub mailowo  
dostępność informacji na www Wszystkie informacje na stronie www wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne na pierwszej stronie produktu;
zakupu online
 
przejrzystość oferty na www średnia  

Uwagi: 

Bardzo korzystnym rozwiązaniem w przypadku tego ubezpieczenia jest możliwość rozpoczęcia ochrony polisą już po 3 godzinach od jej podpisania i opłacenia. Niewątpliwą zaletą jest również bardzo niska cena. Korzystnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia określono kwotę przewidzianą na ratownictwo medyczne. Suma przeznaczona na leczenie stomatologiczne jest również wyższa niż dotychczasowych wyliczeniach. Warto jednak zwrócić uwagę, że polisa nie obejmuje swoim zakresem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, jak również ubezpieczenia OC sportowego.

Ocena: 3/5

Ciekawostka!

Co się zmieni, gdy w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym zdecydujemy się na dodatkowe ubezpieczenie OC, OC sportowego, ubezpieczenie od sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka? 

Naturalnie wzrośnie składka, a także sumy, którymi chroni nas zakład ubezpieczeniowy podczas wyjazdu. W takim wypadku zapłacimy około 270 zł za tygodniowy wyjazd. Jednakże przechodząc przez formularz znajdujący się na stronie ubezpieczyciela, aby przejrzeć dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia, musimy wrócić na stronę pierwszą, ponieważ nie mamy dostępu do dokumentów podczas uzupełnienia wniosku. Jest to istotne, ponieważ to właśnie tam musimy dokonać wyboru oferty, która nas interesuje. Na stronie AXA znajdziemy również informację, że ratownictwo medyczne, w niektórych pakietach, refundowane jest do kwoty 5000 €. O ile ten rodzaj ubezpieczenia łatwo jest kupić online, o tyle odnalezienie wszystkich warunków zakresu ubezpieczeń na stronie internetowej nie jest intuicyjne. Ten zakład ubezpieczeń przewiduje w ramach dodatkowej opcji możliwość ubezpieczenia się przed działaniami, których dokonamy pod wpływem alkoholu (za dodatkową opłatą). 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva 

W Avivie (obecnie Allianz) całkiem rozsądny produkt otrzymamy już w kwocie 130 zł za tydzień wyjazdu na narty do Włoch. 

element polisy informacje o ubezpieczeniu uwagi
długość wyjazdu 8 dni  
koszt polisy ok. 130 zł  
suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia – 300 000 zł
Ratownictwo – 60 000 złOC:

 

Suma ubezpieczenia – 200 000 zł
Szkody osobowe – 200 000 zł
Szkody w mieniu – 200 000 zł

NNW:

Suma ubezpieczenia –
60 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu – 60 000 zł Śmierć – 60 000 zł

OC sportowe – 200 000 zł

 
świadczenia Koszty hospitalizacji, leczenie ambulatoryjne, transport medyczny do Polski, transport zwłok. Stomatolog

 

150 euro

Sporty objęte ubezpieczeniem: narciarstwo, snowboard

wykluczenia Aviva (obecnie Allianz) nie pokryje kosztów poniesionych na:  leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót Ubezpieczonemu albo transport do Polski lub kraju rezydencji,  leczenie lub kontynuację leczenia w Polsce lub w kraju rezydencji, leczenie, którego koszty nie przekraczają równowartości 25 euro. Ochroną nie są objęte szkody powstałe w wyniku: wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, uczestniczenia w rajdach lub wyścigach samochodowych. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rachunek osoby, która w momencie jej zawierania nie ukończyła 70 lat, początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać później niż 60 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na swój rachunek lub rachunek osoby ubezpieczonej, a w trakcie składania wniosku o zawarcie tej umowy przebywają poza granicami Polski lub kraju rezydencji, początek okresu ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia złożenia wniosku,  okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 2 dni i dłuższy niż 29 dni,.
dodatkowe opcje Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:  rekreacyjne nurkowanie; wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej.   
formy kontaktu Przez przedstawicieli, stronę www, telefonicznie lub mailowo.  
dostępność informacji na www Wszystkie informacje na stronie www wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne w zakładce “dowiedz się więcej” na stronie produktu;
zakupu online.
 
przejrzystość oferty na www Wysoka, ale brak intuicyjnego dostępu do niezbędnych dokumentów np.OWU.  

Uwagi:

Ubezpieczenie turystyczna w Avivie (obecnie Allianz) jest opisane bardzo szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia w sposób niezwykle przystępny i jasny, precyzyjnie określający, które świadczenia wchodzą zakres ubezpieczenia, a które nie. Bardzo ułatwia to zweryfikowanie, które czynności są po stronie sprzedawcy polisy, a które po stronie kupującego. Sumy ubezpieczenia są wysokie, a zakres wykluczeń niezbyt szeroki. Możliwość rozszerzenia zakupionej polisy jest również czynnikiem podwyższający jej atrakcyjność. Jednym z minusów zakupu u tego ubezpieczyciela poprzez jego stronę www jest nieintuicyjne osadzenie dokumentów na stronie produktu. Plusem oferty ubezpieczeń w tej firmie jest możliwość uzyskania dodatkowego rabatu około 20%, jeżeli skorzystamy z opcji logowania się na stronie Aviva (obecnie Allianz).

Ocena:  4/5

Tu Europa

Kolejne towarzystwo przewiduje ubezpieczenie turystyczne w trzech wariantach cenowych. Różnią się one między sobą zakresem ubezpieczenia, a także kwotą, którą musi zapłacić wyjeżdżający na urlop turysta. Każda z tych opcji przewiduje możliwość uprawiania amatorskiego narciarstwa. Dla wygody przyjmujemy wariant cenowy pośredni, nazywany przez ubezpieczyciela Comfort. 

element polisy informacje o ubezpieczeniu uwagi
długość wyjazdu 8 dni  
koszt polisy ok. 52 zł  
suma ubezpieczenia Koszty leczenia, ratownictwa i transportu – 300 000 zł

 

NNW – 25 000 zł

Assistance 24h –  300 000 zł

OC – 100 000 zł (w tym amatorskie uprawianie sportu)

Obejmuje choroby przewlekłe

 

Bagaż podróżny/sprzęt sportowy – 2000 zł

świadczenia    
wykluczenia Czego nie obejmuje ubezpieczenie? Zdarzeń powstałych po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych itd. Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? koszty leczenia ambulatoryjnego na terytorium USA, Kanady, Japonii i Australii pokrywane są do kwot wskazanych w konkretnym OWU.

 

Leczenie stomatologiczne pokrywane jest do 300 EUR, koszty podróży osoby towarzyszącej pokrywane są do 1 000 EUR, koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej pokrywane są do 100 EUR dziennie i maksymalnie 7 dni, koszty wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia pokrywane są do 2 000 EUR,  dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji pokrywane są do 100 EUR dziennie i maksymalnie 7 dni, koszty transportu po zakończeniu leczenia pokrywane są do 500 EUR.

dodatkowe opcje Ubezpieczenie podróży samolotem – 400 zł  
formy kontaktu Przez przedstawicieli, stronę www, telefonicznie lub mailowo  
dostępność informacji na www Wszystkie informacje na stronie www wraz z niezbędnymi dokumentami możliwością zakupu online.  
przejrzystość oferty na www Bardzo klarowne przedstawienie oferty.  

Uwagi: 

Strona internetowa firmy jest bardzo przejrzysta, wytyczne dotyczące wykluczeń opisane są bardzo szeroko i w jasny sposób. Dzięki temu klient rozumie proponowaną ofertę, widzi różnicę pomiędzy zakresami trzech potencjalnych pakietów. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenia te obejmują jedynie amatorskie uprawianie sportu na wyznaczonych trasach narciarskich. Samowolna jazda po białym puchu nie zostanie objęta ochroną przez ubezpieczyciela. Należy przyjrzeć się również sumom przeznaczonym na pokrycie poszczególnych kosztów leczenia czy zakwaterowania osoby towarzyszącej. W zależności od regionu mogą się one okazać niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków.

Ocena: 4/5

Ubezpieczenie – Generali, z myślą o podróży

W przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego Generali mamy do wybory trzy podstawowe taryfy, a każdą z nich możemy rozszerzyć o dodatkowe opcje. Pozwala to na samodzielne konstruowanie oferty i dostosowanie jej do potrzeb osoby wyjeżdżającej na narty za granicę.

element polisy informacje o ubezpieczeniu uwagi
długość wyjazdu 8 dni  
koszt polisy ok. 126 zł  
suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia – 500 000 zł

 

Ratownictwo – 500 000 zł

OC:

Suma ubezpieczenia – 250 000 zł

Szkody osobowe – 250 000 zł

Szkody w mieniu – 250 000 zł

NNW:

Suma ubezpieczenia – 50 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu – 50 000 zł

Śmierć – 50 000 zł

OC sportowe: 250 000 zł

Sporty objęte ubezpieczeniem:

 

narciarstwo i snowboard na oznakowanych trasach

Obejmuje zdarzenia pod wpływem alkoholu.

świadczenia pokrycie kosztów leczenia zarówno w prywatnych, jak i państwowych placówkach medycznych; pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, organizacja i pokrycie kosztów leczenia do 1 200 000 zł, w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku, organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej oraz z transportem zwłok do Polski – bez wpływu na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia, bardzo szeroki zakres usług assistance. Bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą, wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci z powodu nieszczęśliwego wypadku, pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pokrycie kosztów pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i transportu do najbliższego punktu opieki medycznej, wypłata odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu i surfingu, rowery, specjalistyczny sprzęt do nurkowania wraz z podstawowym sprzętem i ekwipunkiem).  
wykluczenia Wyłączenia odpowiedzialności kosztów leczenia i usług assistance: powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych, których wartość przekracza 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia związane z ciążą i wszelkimi jej konsekwencjami wynikające z uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ubezpieczenie bagażu jest objęte franszyzą integralną.

 

Zakres odpowiedzialności Generali nie obejmuje kosztów leczenia i usług assistance powstałych w następstwie zdarzeń związanych z np.:
wykonywaniem pracy fizycznej;  uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.

dodatkowe opcje o 6h – 100 euro  
formy kontaktu Przez przedstawicieli, stronę  www, telefonicznie lub mailowo  
dostępność informacji na www Wszystkie informacje na stronie www wraz z niezbędnymi dokumentami możliwością zakupu online  
przejrzystość oferty na www Znalezienie OWU na stronie ubezpieczyciela nie jest intuicyjne  


Uwagi: 

Wykluczenia w Generali przedstawione są w OWU w oddzielnych rozdziałach dotyczących na przykład NNW czy ubezpieczenia bagażu. Zrozumienie oferty wymaga wnikliwej analizy. Dużym plusem jest włączenie w ofertę pokrycia kosztów ratownictwa, konsultacje z lekarzem w języku polskim, pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w placówkach prywatnych i państwowych. Bardzo wygodnym dla turysty rozwiązaniem jest bezkosztowa likwidacja szkód.


Ocena: 4/5

Ubezpieczenie narciarskie

Ubezpieczenie na narty: jak wybrać najlepszą polisę narciarską?

Na co zatem zwrócić szczególną uwagę, gdy decydujesz się wykupić ubezpieczenie na wyjazd narciarski lub snowboardowy?

Kluczową informacją jest oczywiście suma ubezpieczenia. Jest to kwota, którą ubezpieczyciel może przeznaczyć na świadczenia ujęte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Powyżej tej sumy będziemy zobowiązani do uiszczenia opłat we własnym zakresie. Z tego właśnie powodu turyści wybierający się na wyjazd narciarski za granicę, powinni szukać towarzystwa ubezpieczeniowego, które zaoferuje najwyższą kwotę ubezpieczenia w najbardziej przystępnej cenie.

Równie istotne jest zwrócenie uwagi na sumy przeznaczone na interwencję w rejonach górskich przez odpowiednie służby. Za granicą tego typu działania często są odpłatne, a ich koszt jest wyjątkowo wysoki. Przelot helikopterem, interwencja ratowników górskich lub inne nieprzewidziane podczas urlopu wydarzenia, mogą zrujnować domowy budżet.

Niektóre z firm wystawiających polisy ograniczają w umowach wydatki na poszczególne czynności do konkretnych kwot. Może się zatem okazać, że mimo bardzo wysokiej sumy ubezpieczenia, na świadczenia dentystyczne nie wydamy więcej niż 900 zł, a wszystkie niezbędne naprawy stomatologiczne będziemy pokrywać z własnego budżetu. Takie ograniczenia mogą również dotyczyć interwencji ratowników w górach.

Inne zakłady ubezpieczeniowe w ramach polis podróżniczych lub narciarskich oferują szereg dodatkowych zabezpieczeń na przykład: ubezpieczenie bagażu, przelot osoby bliskiej do ofiary wypadku, zakwaterowanie, pomoc w opiece nad osobami nieletnimi. O ile w przypadku gdy szacujemy po polskich stokach takie zabezpieczenia, oczywiście dodatkowo płatne, mogą nie być niezbędne, o tyle gdy trafimy do szpitala we Francji czy Szwajcarii, mogą okazać się kluczowe. 

SPRAWDŹ: Gdzie na narty – Włochy. Stoki, skipassy i porady dla narciarzy

Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które ubezpieczenie narciarskie kupić. Wszystko zależy od tego, gdzie jedziemy, jakie są nasze umiejętności, czy będziemy zjeżdżać wyłącznie po wyznaczonych trasach, czy preferujemy raczej sporty ekstremalne oraz ile chcemy przeznaczyć na ubezpieczenie. Przy wyborze oferty najlepiej jest wyobrazić sobie tak zwany “czarny scenariusz” urlopu i spisać na kartce ewentualne sytuacje, w których możemy potrzebować wsparcia. Na ich podstawie można stworzyć listę działań, w których oczekujemy pomocy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętajmy, że nie zawsze najniższa cena to najlepsze rozwiązanie. Warto wyniknie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a także wykluczeniami, które ubezpieczyciel przewidział w umowie. 

Aviva i Allianz razem od 2 lipca!
Ubezpieczalnie łączą się w Polsce pod jedną marką!
Masz ubezpieczenie w Aviva? Od 2 lipca 2022 r. Aviva i Allianz łączą się pod wspólną nazwą – Allianz. Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Co to oznacza dla klientów? Twoje ubezpieczenie jest nadal ważne, a wszystkie podpisane umowy obowiązują jak dotychczas!

Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Samochód
Jak zmiany przepisów w 2024 roku wpłyną na pracę taksówkarzy?

Od 17 czerwca 2024 roku, wszyscy kierowcy taksówek oraz innych firm realizujących usługi przewozowe oparte na aplikacjach mobilnych będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Ta nowa regulacja, wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, ale jednocześnie wzbudza obawy wśród ekspertów i samych przewoźników.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Podróże
Paszport tymczasowy – Twoje awaryjne wyjście, jeśli nie masz stałego dokumentu

Co zrobić, gdy orientujesz się tuż przed wyjazdem, że Twój paszport stracił ważność? Czy w takiej sytuacji możesz liczyć na szybkie wyrobienie paszportu tymczasowego? Paszport tymczasowy to dokument, który może uratować Twoją podróż w ostatniej chwili. Choć nie zawiera danych biometrycznych i ma krótszy termin ważności, to uprawnia do przekraczania granic.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
wichura
2022.02.24
Ubezpieczenie od wichur, huraganów i trąb powietrznych

Przerwy w dostawach prądu, tysiące zerwanych dachów, a nawet całkowicie zniszczonych domów. To skutki orkanów, które coraz częściej przetaczają się przez Polskę, zostawiając za sobą potężne straty. Naprawa szkód będzie mniej dotkliwa, jeśli otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości na wypadek wichur. Ile kosztuje i jak działa ubezpieczenie na wypadek silnego wiatru, huraganu i trąby powietrznej?

Czytaj więcej