Odszkodowanie z OC sprawcy czy zadośćuczynienie

Aktualizacja:

Zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie stanowią finansową rekompensatę, dlatego wiele osób używa tych pojęć zamiennie. To błąd. Czym się różnią? Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy, a kiedy liczyć na zadośćuczynienie?

Odszkodowanie z OC sprawcy a zadośćuczynienie: różnice

Odszkodowanie dotyczy tylko szkód majątkowych, czyli takich, które łatwo wycenić. Podanie kosztów naprawy uszkodzonego auta nie jest trudne, tak samo jak zsumowanie kwot podanych na paragonach za leki czy zabiegi medyczne. 

Zadośćuczynienie ma z kolei wynagrodzić krzywdę niematerialną: fizyczną i psychiczną taką jak: ból, uszczerbek na zdrowiu, cierpienie czy konieczność zmiany planów. 

Pokrzywdzony w wypadku samochodowym może ubiegać się także o szereg innych środków. Należą do nich między innymi: zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych zarobków, świadczenie umożliwiające przekwalifikowanie się czy renta wyrównawcza. 

Ustawodawca przyznał również prawo do otrzymania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, członkom rodziny, którzy w wypadku stracili najbliższą osobę. W przypadku śmierci z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji, pokryte powinny zostać także koszty pogrzebu. 

Jak otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Bezpośredni kontakt z ubezpieczycielem sprawcy jest korzystniejszym rozwiązaniem dla poszkodowanego. Dlatego najważniejszą kwestią powinno być uzyskanie od kierowcy, który doprowadził do wypadku następujących informacji: nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupił polisę oraz jej numer. 

Kolejnym krokiem jest zanotowanie danych wszystkich uczestników oraz zebranie ich podpisów pod opisem okoliczności zdarzenia. Jeżeli pojawiają się rozbieżności w ocenie sytuacji, niezbędnym będzie wezwanie funkcjonariuszy policji. Potem należy przejść do gromadzenia wszelkich dokumentów potwierdzających wysokość roszczenia. Zdaniem specjalistów, już na miejscu wypadku, poszkodowany powinien zacząć kompletować materiał dowodowy. Jest to ważne, gdyż to on występując do firmy, w której sprawca wykupił ubezpieczenie OC, będzie zobowiązany do przedstawienia podstaw swoich żądań. 

W podsumowaniu poniesionych strat, uwzględnić można nie tylko koszty naprawy auta, ale chociażby realnej szkody finansowej jaką jest utrata wynagrodzenia z powodu nieobecności w pracy, o ile będzie to dobrze udokumentowane. Gdyby przesłana przez ubezpieczyciela decyzja, nie spełniała oczekiwać poszkodowanego, można się od niej odwołać. 

Zadośćuczynienie z OC sprawcy: jak się o nie ubiegać?

Tak jak w przypadku starań o odszkodowanie, poszkodowany musi poznać personalia sprawcy i numer jego polisy. Następnie zgłosić szkodę osobową ubezpieczycielowi. Na dokonanie zgłoszenia przysługuje 3-letni termin, liczony och chwili zdarzenia. W wyjątkowych sytuacjach roszczenia przedawniają się po 20 latach. 

W chwili zgłoszenia żądań, należy wskazać konkretne kategorie roszczeń i oczekiwane kwoty. Wycena doznanych krzywd jest zazwyczaj najtrudniejszym zadaniem. Poza tym ubezpieczyciel może odmówić przyznania zadośćuczynienia w wskazanej wysokości. Od jego rozstrzygnięcia można składać odwołanie, skargę do Rzecznika Finansowego lub dochodzić sprawiedliwości w sądzie. 

Co zrobić, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Jeżeli nie udało się znaleźć świadków zdarzenia, a sprawca uciekł, poszkodowany nie musi załamywać rąk. Gdy ustalenie personaliów sprawcy jest niemożliwe, można otrzymać pieniądze z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak to zrobić? Więcej na ten temat przeczytasz tutaj -> Ucieczka z miejsca kolizji – co robić, kiedy nie ma sprawcy? 

 

Podsumowanie

Skutki drogowej kolizji mogą być różnorodne. Naprawy może wymagać nie tylko twoje auto, ale i zdrowie. W zależności od tego czy powstałe szkody mają charakter majątkowy czy niemajątkowy, możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy albo zadośćuczynienie. Dopuszczalne jest również jednoczesne wnioskowanie o jedno i drugie.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments