Padłeś ofiarą wypadku samochodowego? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku

Aktualizacja:
odszkodowanie-po-wypadku-samochodowym

Statystyki dotyczące polskich dróg mrożą krew w żyłach. Według danych przygotowanych przez polską policję tylko w I półroczu 2022 roku prawie 12 tys. osób doznało obrażeń w wyniku zdarzenia drogowego. Jesteś jedną z nich? Zobacz, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym!

Wypadki komunikacyjne to prawdziwa plaga. Codziennie na drogach dochodzi do kilkudziesięciu przypadków. Tylko w pierwszym półroczu 2022 roku w 10142 zdarzeniach zginęło aż 887 osób, a 11763 zostało rannych – wynika z danych szacunkowych przygotowanych przez Wydział Drogowy Komendy Stołecznej Policji. Musisz pamiętać, że w takich sytuacjach ofiarom należy się odszkodowanie po wypadku samochodowym. Zobacz, co zrobić, żeby uzyskać zadośćuczynienie, i na jaką kwotę możesz liczyć w 2022 roku.

Znaj swoje prawa! Zobacz, co przysługuje ofierze wypadku

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku drogowego spowodowanego przez innego kierowcę, wiedz, że możesz domagać się zadośćuczynienia. Kwota ma zrekompensować ból i rozstrój zdrowia, czyli obrażenia ciała, do których doszło na skutek zdarzenia, wliczając w to również urazy psychiczne powstałe po wypadku.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku obejmuje zwrot kosztów leczenia, dochodów utraconych z powodu braku możliwości wykonywania pracy, zwrot kosztów dojazdów czy zniszczenia mienia. Jeśli następstwa są bardzo poważne i w sposób trwały wykluczyły Cię z kariery zawodowej, możesz domagać się renty.

Należy pamiętać, że zadośćuczynienie to nie odszkodowanie. Wiele osób używa tych terminów zamienne, chociaż dotyczą różnych świadczeń. Odszkodowanie dotyczy szkód majątkowych, natomiast zadośćuczynienie wypłacane jest za utratę zdrowia, ból czy jako zwrot za leczenie psychologiczne.

Więcej przeczytasz w artykule: Odszkodowanie z OC sprawcy czy zadośćuczynienie?

Ranny po wypadku? Zapisz dane sprawcy!

Najważniejsze w takiej sytuacji jest zdrowie. Nie musisz obawiać się, jeżeli nie dopilnujesz formalności, wtedy policja ma obowiązek zabezpieczyć informacje o winowajcy. Jeśli jednak masz możliwość pozyskania danych – zrób to. Zanotuj imię i nazwisko sprawcy, numer jego polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), PESEL, a także numer rejestracyjny, markę i model jego pojazdu. Policję warto wezwać także, gdy sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wymienionych dokumentów.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia ? Sprawdź co zrobić w przypadku braku danych sprawcy wypadku.

Jak postępować w razie wypadku? Zapamiętaj te kroki!

 1. Dokładnie spisz dane sprawcy, w tym numer polisy OC.
 2. Skrupulatnie zbieraj wszystkie dokumenty związane z okolicznościami wypadku.
 3. Zapisuj wizyty u lekarzy, w szpitalach i na rehabilitacji, kompletuj diagnozy.
 4. Miej świadomość, że przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 5. Żądaj zaliczek na poczet odszkodowania, jeśli nie jesteś w stanie na bieżąco opłacać na przykład kosztów leczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku od ubezpieczyciela?

Mając dane sprawcy, możesz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i rozpocząć proces odszkodowania po wypadku. Wniosek o wypłatę składasz do tego TU, w którym sprawca wykupił ubezpieczenie OC. Innymi słowy, likwidacja szkody przebiega z OC sprawcy wypadku.

Jeśli nie wiesz, w jakim zakładzie jest ubezpieczony sprawca, możesz sprawdzić to na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu osoby odpowiedzialnej za kolizję. Zobacz, jak sprawdzić ważność OC.

Pamiętaj! Pokrycie kosztów związanych z obrażeniami ciała, leczenia po wypadku, dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacji nie ma w zakresie polisy autocasco (AC).

ubezpieczenie-oc-tanio

Mission imposible? Nie! Otrzymanie odszkodowania to standardowa procedura

Jak wspominaliśmy, odszkodowanie a zadośćuczynienie to dwa różne świadczenia. Jeśli zamierzasz ubiegać się o obydwa, zanim zgłosisz szkodę, przemyśl, jakiej kwoty zażądasz w ramach zadośćuczynienia. Ofiara wypadku na złożenie wniosku ma aż 20 lat, więc nie musisz obawiać się, że sprawa zostanie uznana za przedawnioną.

Skrupulatnie zbieraj wszystkie dowody, które wykażą, jakie straty poniosłeś w związku z wypadkiem. Faktury, rachunki z zakupu leków, paragony, bilety, potwierdzenia wizyt u lekarzy czy pobytu w szpitalu, diagnozy oraz orzeczenia lekarskie – to wszystko będzie bardzo ważne podczas rozpatrywania Twojego wniosku przez towarzystwo ubezpieczeniowe.  Dobrze określ i uzasadnij swoje oczekiwania finansowe. Przedstaw szczegółowo okoliczności zdarzenia. Na miejsce została wezwana policja? Dołącz do dokumentacji opinię służb mundurowych.

Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów ubezpieczyciel przeprowadzi postępowanie sprawdzające zasadność wniosku oraz rozpocznie proces wypłacania odszkodowania po wypadku.

Czytaj także: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą trzech kroków

Co zrobić, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Prawo stoi po stronie osób poszkodowanych. Nawet gdy sprawca nie ma OC lub uciekł i nie ustalono jego tożsamości, należy Ci się odszkodowanie po wypadku samochodowym. W takiej sytuacji szkodę zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dokonasz tego  za pośrednictwem dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w swojej ofercie OC. Dla ułatwienia może być to firma, w której masz wykupioną polisę. Zachowaj spokój, odpowiednia rekompensata zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawdź ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Wysokość odszkodowania a oczekiwania ofiary wypadku

Zalecamy nie zakładać kwoty odszkodowania, które zostanie przyznane. To skomplikowana sprawa, ale coraz więcej osób przekonuje się w Polsce, że odszkodowania i zadośćuczynienia są wypłacane. Kwota jest uzależniona od trwałych następstw wypadku. Jako ofiara wypadku samochodowego komisja lekarska podda Cię badaniom i wystawi odpowiednie zaświadczenia. Może odbyć się to także zaocznie, na podstawie dostarczonych jej wcześniej informacji. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne kompletowanie wszystkich dokumentów związanych z wypadkiem. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować Ci także ugodę, jednak w takim przypadku dwa razy się zastanów i skonsultuj z ekspertem – najczęściej bowiem ugody te nie są korzystne dla poszkodowanych w wypadkach.

Ile wynosi odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Przepisy jasno określają, ile wynosi maksymalne odszkodowanie po wypadku samochodowym. W sytuacji, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, kwota ta może wynosić nawet 5.210.000 euro, natomiast max. suma przy szkodach majątkowych nie może przekroczyć 1.050.000 euro. Jednak są to kwoty wypłacane w sytuacjach ekstremalnych. W większości przypadków jest ona znacznie mniejsza.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia orzecznicy posiłkują się m.in. tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku. Jednak każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosując swoje wewnętrzne ustalenia. W teorii kwota odszkodowania nie może być symboliczna i powinna stanowić odczuwalny zastrzyk finansowy dla poszkodowanego.

Niewątpliwie odszkodowanie po wypadku powinno wyrównać Twoje straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Nie ma jednak przepisów, które szczegółowo i konkretnie by to regulowały. Wpływ na wysokość odszkodowania ma rodzaj doznanych w zdarzeniu obrażeń; czas trwania leczenia i rehabilitacji, wpływ na Twoje życie prywatne oraz czy w długotrwały sposób przeszkodził w pracy zawodowej.

Porównaj ceny ubezpieczenia Autocasco (AC)

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Standardowo powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, okres ten może zostać wydłużony do 90 dni. Niestety, bywa że na pieniądze z OC będziesz czekać znacznie dłużej. Zwłaszcza kiedy proponowana przez zakład ubezpieczeń suma znacząco różni się od Twoich oczekiwań i nie rekompensuje poniesionej szkody lub pozostajesz w sporze ze sprawcą wypadku.

Co zrobić w takiej sytuacji? Zawsze doradzam negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym. Jeśli posiadasz przekonujące dowody na dochodzenie swoich racji, prawdopodobieństwo zmiany decyzji staje się znacznie większe. W przeciwnym razie skieruj sprawę na drogę sądową. Sąd, w postępowaniu cywilnym, może przyznać Ci kwotę wyższą, niż towarzystwo ubezpieczeń. Ze względu na fakt zmiany sposobu rozstrzygania kwestii rekompensaty, musisz liczyć się z wielomiesięcznym czekaniem na ostateczny werdykt. Na wokandzie masz prawo dochodzić finansowego zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę. Możesz wziąć także udział – jako strona, bądź świadek – w postępowaniu karnym wytoczonym przeciwko sprawcy wypadku. To wtedy możesz domagać się, aby sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę lub o zadośćuczynieniu.

Gdy fundusze potrzebne są natychmiast

Wszystko to jednak trwa, a Ty jako ofiara wypadku potrzebujesz pieniędzy na leczenie. Co wtedy? Już w trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia i postępowania prowadzonego przez zakład ubezpieczeń pojawia się możliwość uzyskania pieniędzy z OC w formie zaliczki. Przyznawane są na poczet bieżących kosztów leczenia i rehabilitacji oraz spłaty kosztów, które już poniosłeś. Zaliczki mogą okazać się szczególnie ważne, gdy korzystasz z usług prywatnych zakładów opieki lub utracisz możliwości wykonywania obowiązków służbowych.

Renta ubezpieczeniowa z OC sprawcy

Jeśli wypadek poważnie wpłynął na Twoje życie, pozostaje rozwiązanie, jakim jest ubieganie się o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Kiedy przysługuje ofiarom wypadków? Bez wątpienia, gdy w następstwie zdarzenia straciłeś, całkowicie lub częściowo, zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Kolejny przypadek, to gdy zwiększyły się Twoje potrzeby, co wiąże się chociażby z długim i kosztownym specjalistycznym leczeniem. Pokrzyżowane plany na przyszłość także stanowią powód do wniesienia o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy.

Nie trać wiary w swoje prawa

Pamiętaj o tym, co jest wyjątkowo ważne w Twojej sytuacji: jeśli jesteś ofiarą wypadku, należy Ci się wszelka pomoc w powrocie do zdrowia. Nie ma żadnego powodu, żebyś pokrywał jakiekolwiek koszty z własnej kieszeni. Jako poszkodowany masz prawo domagać się pomocy w powrocie do zdrowia i zadośćuczynienia za to, czego zawodowo nie udało Ci się (lub już nigdy nie uda) dokonać przez wypadek.

Pytania i odpowiedzi

Jak dostać odszkodowanie po wypadku samochodowym?
Jakie odszkodowanie przysługuje po wypadku komunikacyjnym?
Ile wynosi odszkodowanie po wypadku samochodowym?
Kto płaci odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego?
Czy po wypadku samochodowym należy się odszkodowanie z ZUS?
Co zrobić, gdy odszkodowanie po wypadku nie pokrywa kosztów leczenia?
Czy będąc sprawca kolizji wskutek śliskiej nawierzchni i mając AC, mogę ubiegać się o odszkodowanie?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie po stłuczce?
Czy po uzyskaniu odszkodowania za wypadek, które nie pokryło w pełni kosztów leczenia mogę ubiegać się o dodatkowe świadczenia?

Podsumowanie

 1. Ofiarom wypadku przysługuje odszkodowanie za straty materialne oraz zadośćuczynienie z OC sprawcy za straty niematerialne.
 2. Zadośćuczynienie może zostać wypłacone także na poczet leczenia psychiatrycznego czy terapii psychologicznej.
 3. W przypadku braku ubezpieczenia OC lub ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia, koszty pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 4. O odszkodowanie po wypadku samochodowym możesz ubiegać się do 20 lat po zdarzeniu.
 5. Towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie ustalić wysokość procentową uszczerbku na zdrowiu.
 6. Odszkodowanie po wypadku wypłacane jest na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz orzeczeń lekarskich i rzeczoznawców wyznaczonych przez firmę ubezpieczeniową.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
124 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Motocykl
Czy można kupić dobry motocykl turystyczny do 10 tys. zł?

Marzysz o długich, emocjonujących podróżach motocyklowych, ale niepokoi Cię ograniczony budżet? Nie martw się, na rynku jest wiele wartych polecenia jednośladów, które możesz nabyć za mniej niż 10 tys. zł. W tym artykule znajdziesz sześć wybranych przez nas propozycji, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia z jazdy przy zachowaniu rozsądnych kosztów zakupu i ubezpieczenia.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Podróże
Czy warto wykupić ubezpieczenie od podróży samolotem?

Podczas podróży samolotem mogą pojawić się niespodziewane komplikacje, m.in. opóźnienia, odwołane loty czy zagubiony bagaż. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które może pokryć wiele nieprzewidzianych sytuacji, od zagubienia bagażu po koszty leczenia za granicą. Sprawdź, dlaczego warto rozważyć ubezpieczenie od podróży samolotem, co ono obejmuje i na co zwrócić uwagę.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej