Punkta

Jak widać w powyższych definicjach, dewastacja może być traktowana różnie przez każdego ubezpieczyciela. Dlatego tak ważne jest, aby przed zakupem wybranej polisy, zasięgnąć wiedzy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU).

W pierwszym przypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie za uszkodzone mienie jedynie, jeśli faktycznie dojdzie do włamania lub jego próby. Z kolei w drugim przypadku, ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenie nawet wtedy, gdy dewastacja będzie miała miejsce bez choćby próby rabunku.