Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) od A do Z. Wszystko, co musisz wiedzieć!

Aktualizacja:
ogolne-warunki-ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – to bardzo ważny element każdej umowy ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z zapisami OWU, ponieważ regulują one obowiązki stron umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczającego, ubezpieczonego i ubezpieczyciela. OWU precyzują między innymi, co jest przedmiotem ubezpieczenia, jaka jest jego suma i zakres, jakie są wyłączenia odpowiedzialności.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia – skrót ten jest tak powszechnie stosowany, że większość z nas nie zawraca sobie głowy jego rozszyfrowaniem. Nie każdy też fatyguje się, by OWU przeczytać. A czytać warto! W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarte są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące polisy, jaką chcemy zawrzeć. Co więcej, owe OWU akceptujemy, podpisując umowę ubezpieczenia.

Z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”, wynika że tylko 40% Polaków dokładnie czyta umowy przed jej podpisaniem. To błąd. W przypadku ubezpieczeń dokumentem, który często traktujemy „po macoszemu” jest OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Nieznajomość regulacji zawartych w tym dokumencie może sprawić, że dane ubezpieczenie po prostu nie spełni swojej roli, bo nie do końca dotyczy tego, na czym nam zależało. Z czego składa się OWU? Dlaczego warto je czytać i na co trzeba zwrócić uwagę?

OWU: co to jest?

Z terminem OWU spotkamy się przy okazji wszelkiego rodzaju ubezpieczeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej polisy. W OWU znajdziemy przede wszystkim nasze prawa i obowiązki, ale także obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego. Dowiemy się, w jakich sytuacjach ubezpieczenie będzie miało rację bytu, a kiedy okaże się po prostu bezwartościowe. Co najważniejsze, dokument OWU jest podstawą do uzasadnienia i wypłaty świadczenia bądź też odrzucenia roszczenia, a my podpisując umowę ubezpieczenia, podpisujemy zazwyczaj oświadczenie, że zapoznaliśmy się z zawartością OWU i je akceptujemy.

Kto ustala Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

OWU to pewnego rodzaju kontrakt pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą ubezpieczoną, czyli Tobą. Każda ze stron ma konkretne prawa i obowiązki. W przypadku ubezpieczyciela do obowiązków należy m.in. spisanie zasad świadczenia usług, czyli właśnie OWU.

To, że dokument powstaje przy udziale osób zatrudnionych w danym towarzystwie, nie daje mu nieuczciwej przewagi. Wszystko musi odbywać się bowiem zgodnie z przepisami narzuconymi przez prawo, a te są bardzo szczegółowe i rygorystyczne, zwłaszcza w odniesieniu do OC. Tutaj ubezpieczyciel ma niewiele do powiedzenia, bo Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych precyzuje wszystkie kluczowe aspekty, m.in. sumy gwarancyjne, zasady wypowiedzenia umowy, czy automatyczne odnawianie polisy.

Jeśli chodzi o AC koncept wygląda podobnie. Nieobligatoryjny charakter tego ubezpieczenia przesądza jednak o tym, że ubezpieczyciele mogą dopasować OWU do polityki wewnętrznej firmy. Dzięki temu dokumenty u innych towarzystw różnią się m.in. rodzajami dostępnych pakietów czy wyłączeniami odpowiedzialności.

Co zawiera dokument?

Standardowy dokument OWU zawiera kilka punktów, które powtarzają się niezależnie od rodzaju polisy, jaką kupujesz. Przyjrzyj im się szczególnie dokładnie, zanim zdecydujesz się podpisać dokumenty.

Definicje pojęć ubezpieczeniowych

Paragraf ten wyjaśnia znaczenie wszystkich pojęć, jakie zostały użyte w OWU. Warto zatrzymać się przy nim na chwilę i dokładnie zapoznać z jego treścią. Dla przykładu: w polisie zdrowotnej znajdziemy wyjaśnienie pojęć takich jak: choroba przewlekła czy leczenie ambulatoryjne. W przypadku ubezpieczenia turystycznego dowiemy się, jak ubezpieczyciel definiuje sporty rekreacyjne, a jakie uznaje za sporty wysokiego ryzyka; w przypadku ubezpieczenia nieruchomości znajdziemy wyjaśnienie pojęć takich jak stałe elementy wyposażenia czy mienie ruchome,

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia definiuje podmiot, który może zostać objęty ubezpieczeniem. Ten punkt wskazuje, jakie szkody zostaną pokryte przez ubezpieczenie. Przedmiotem ubezpieczenia może być np. samochód, dom, firma lub zdrowie. Zakres ubezpieczenia określa, jakie zagrożenia są objęte ochroną np. kradzież, pożar, zalanie czy szkody osobowe.

Zakres terytorialny

Zasięg ochrony ubezpieczeniowej. Może być to tylko Polska, Europa lub cały świat. UWAGA: Często możemy spotkać się z zapisem, że zakres terytorialny obejmuje Europę, ale z wyłączeniem niektórych państw,

Obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela

To ogólne informacje dotyczące m.in. opłacenia składki, zgłoszenia szkody czy zasad wypłaty świadczenia,

Wyłączenia odpowiedzialności

Sedno polisy i to, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. W punkcie tym znajdziemy listę sytuacji, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. Może więc zdarzyć się, że choć ubezpieczenie obejmuje dane zdarzenia, nie zadziała ono w konkretnym przypadku, ponieważ niektóre z warunków nie zostały dotrzymane. Dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji co do wyboru ubezpieczenia, sprawdzić w OWU jakie okoliczności sprawią, że ubezpieczenie nie spełni swojej roli,

Dlaczego należy czytać OWU?

OWU zawiera kluczowe informacje o polisie, jaką chcemy zawrzeć. Może okazać się, że choć dane ubezpieczenie pozornie dotyczy kwestii, które nas interesują, w rzeczywistości okaże się całkowicie nieprzydatne. Załóżmy, że planujemy wycieczkę objazdową po Ukrainie, Mołdawii i Białorusi. Chcąc zagwarantować sobie względne bezpieczeństwo, decydujemy się na ubezpieczenie turystyczne. Do nieszczęśliwego wypadku dochodzi na terenie Ukrainy. Okazuje się, że choć nasze ubezpieczenie działa na terenie Europy, na pomoc ubezpieczyciela nie mamy co liczyć, ponieważ właśnie w OWU zawarta została informacja, że ochroną objęte są zdarzenia na terenie Europy z wyłączeniem Ukrainy. „Ofiarą” nieznajomości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia możemy paść praktycznie w przypadku każdego ubezpieczenia. Jak to?

Wszystko przez niedoczytanie podpunktu zwanego „okres karencji”. Karencja to czas bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli dojdzie do zdarzenia. Może więc okazać się, że tak naprawdę ochroną będziemy objęci dopiero kilka miesięcy po podpisaniu umowy.  Podobnie rzecz ma się w przypadku kwestii ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. Przyjmijmy, że myśląc przyszłościowo, decydujemy się na ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. Dwa miesiące po zawarciu umowy, okazuje się, że przyszłość, przed którą się zabezpieczyliśmy, stała się już teraźniejszością. Niestety nie możemy liczyć na wsparcie towarzystwa. Dlaczego? Ponieważ w OWU zapisano, że ochrona nie obejmuje chorób zdiagnozowanych w pierwszych trzech miesiącach trwania ochrony.

Jeśli mimo zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń masz jakieś wątpliwości, a niektóre sformułowania zawarte w dokumencie są dla Ciebie niejasne, poproś agenta o dokładne wyjaśnienie.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń: na to zwróć uwagę!

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy ubezpieczenia, dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w OWU. Zwróć szczególną uwagę na okres, na jaki zawierana jest umowa oraz to, czy możliwe jest jej rozwiązanie. Pamiętaj, by sprawdzić, czy w dokumencie została zapisana informacja o karencji. Dzięki temu będziesz wiedział, od kiedy zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie odpowiedzialność, a Ty jesteś chroniony. Dokładnie przeanalizuj wszystkie zdarzenia, które zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności – w ten sposób unikniesz niemiłych niespodzianek i nabierzesz pewności, że czytasz warunki ubezpieczenia, jakiego rzeczywiście szukałeś.

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego należy czytać OWU?
Kto ustala OWU dla OC?
Kto ustala OWU dla AC?

Podsumowanie

  1. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej polisy. To w nim zawarte są wszelkie prawa i obowiązki, które dotyczą zarówno Ciebie samego, jak i ubezpieczyciela.
  2. Podpisując umowę ubezpieczenia, oświadczasz, że zapoznałeś się z OWU i w pełni je akceptujesz. Dokument ten jest podstawą do uzasadnienia i wypłaty świadczenia bądź też odrzucenia roszczenia.
  3. Analizując OWU zwróć szczególną uwagę na zakres polisy oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dzięki temu przekonasz się, czy dane ubezpieczenie jest stworzone na Twoją miarę i gwarantuje Ci ochronę jakiej oczekujesz.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
2 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Motocykl
Czy można kupić dobry motocykl turystyczny do 10 tys. zł?

Marzysz o długich, emocjonujących podróżach motocyklowych, ale niepokoi Cię ograniczony budżet? Nie martw się, na rynku jest wiele wartych polecenia jednośladów, które możesz nabyć za mniej niż 10 tys. zł. W tym artykule znajdziesz sześć wybranych przez nas propozycji, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia z jazdy przy zachowaniu rozsądnych kosztów zakupu i ubezpieczenia.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Podróże
Czy warto wykupić ubezpieczenie od podróży samolotem?

Podczas podróży samolotem mogą pojawić się niespodziewane komplikacje, m.in. opóźnienia, odwołane loty czy zagubiony bagaż. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które może pokryć wiele nieprzewidzianych sytuacji, od zagubienia bagażu po koszty leczenia za granicą. Sprawdź, dlaczego warto rozważyć ubezpieczenie od podróży samolotem, co ono obejmuje i na co zwrócić uwagę.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej