Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) od A do Z - wszystko co musisz wiedzieć

Aktualizacja:
owu ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – to bardzo ważny element każdej umowy ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z zapisami OWU, ponieważ regulują one obowiązki stron umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczającego, ubezpieczonego i ubezpieczyciela. OWU precyzują między innymi, co jest przedmiotem ubezpieczenia, jaka jest jego suma i zakres, jakie są wyłączenia odpowiedzialności.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia – skrót ten jest tak powszechnie stosowany, że większość z nas nie zawraca sobie głowy jego rozszyfrowaniem. Nie każdy też fatyguje się, by OWU przeczytać. A czytać warto! W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarte są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące polisy, jaką chcemy zawrzeć. Co więcej, owe OWU akceptujemy, podpisując umowę ubezpieczenia.

Z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”, wynika że tylko 40% Polaków dokładnie czyta umowy przed jej podpisaniem. To błąd. W przypadku ubezpieczeń dokumentem, który często traktujemy „po macoszemu” jest OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Nieznajomość regulacji zawartych w tym dokumencie może sprawić, że dane ubezpieczenie po prostu nie spełni swojej roli, bo nie do końca dotyczy tego, na czym nam zależało. Z czego składa się OWU? Dlaczego warto je czytać i na co trzeba zwrócić uwagę?

OWU: co to jest?

Z terminem OWU spotkamy się przy okazji wszelkiego rodzaju ubezpieczeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej polisy. W OWU znajdziemy przede wszystkim nasze prawa i obowiązki, ale także obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego. Dowiemy się, w jakich sytuacjach ubezpieczenie będzie miało rację bytu, a kiedy okaże się po prostu bezwartościowe. Co najważniejsze, dokument OWU jest podstawą do uzasadnienia i wypłaty świadczenia bądź też odrzucenia roszczenia, a my podpisując umowę ubezpieczenia, podpisujemy zazwyczaj oświadczenie, że zapoznaliśmy się z zawartością OWU i je akceptujemy.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń: co zawiera dokument?

Standardowy dokument OWU zawiera:

  • definicje pojęć ubezpieczeniowych – paragraf ten wyjaśnia znaczenie wszystkich pojęć, jakie zostały użyte w OWU. Warto zatrzymać się przy nim na chwilę i dokładnie zapoznać z jego treścią. Dla przykładu: w przypadku polisy zdrowotnej, znajdziemy tam wyjaśnienie pojęć takich jak choroba przewlekła czy leczenie ambulatoryjne; w przypadku ubezpieczenia turystycznego dowiemy się jak ubezpieczyciel definiuje sporty rekreacyjne, a jakie uznaje za sporty wysokiego ryzyka; w przypadku ubezpieczenia nieruchomości znajdziemy wyjaśnienie pojęć takich jak stałe elementy wyposażenia czy mienie ruchome,
  • przedmiot i zakres ubezpieczenia – ogólna informacja dotycząca tego, co obejmuje konkretna polisa,
  • zakres terytorialny – zasięg ochrony ubezpieczeniowej. Może być to tylko Polska, Europa lub cały świat. UWAGA: Często możemy spotkać się z zapisem, że zakres terytorialny obejmuje Europę, ale z wyłączeniem niektórych państw,
  • obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela – ogóle informacje dotyczące m.in. opłacenia składki, zgłoszenia szkody czy zasad wypłaty świadczenia,
  • wyłączenia odpowiedzialności – sedno polisy i to, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. W punkcie tym znajdziemy listę sytuacji, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. Może więc zdarzyć się, że choć ubezpieczenie obejmuje dane zdarzenia, nie zadziała ono w konkretnym przypadku, ponieważ niektóre z warunków nie zostały dotrzymane. Dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji co do wyboru ubezpieczenia, sprawdzić w OWU jakie okoliczności sprawią, że ubezpieczenie nie spełni swojej roli,
  • inne informacje dotyczące m.in. postępowania w celu otrzymania świadczenia, ogólnych zasad wypłaty świadczenia czy warunki odstąpienia od umowy.

OWU: dlaczego trzeba czytać OWU?

OWU zawiera kluczowe informacje o polisie, jaką chcemy zawrzeć. Może okazać się, że choć dane ubezpieczenie pozornie dotyczy kwestii, które nas interesują, w rzeczywistości okaże się całkowicie nieprzydatne. Załóżmy, że planujemy wycieczkę objazdową po Ukrainie, Mołdawii i Białorusi. Chcąc zagwarantować sobie względne bezpieczeństwo decydujemy się na ubezpieczenie turystyczne. Do nieszczęśliwego wypadku dochodzi na terenie Ukrainy. Okazuje się, że choć nasze ubezpieczenie działa na terenie Europy, na pomoc ubezpieczyciela nie mamy co liczyć, ponieważ właśnie w OWU zawarta została informacja, że ochroną objęte są zdarzenia na terenie Europy z wyłączeniem Ukrainy. „Ofiarą” nieznajomości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia możemy paść praktycznie w przypadku każdego ubezpieczenia. Jak to?

Wszystko przez niedoczytanie podpunktu zwanego „okres karencji”. Karencja to czas bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli dojdzie do zdarzenia. Może więc okazać się, że tak naprawdę ochroną będziemy objęci dopiero kilka miesięcy po podpisaniu umowy.  Podobnie rzecz ma się w przypadku kwestii ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. Przyjmijmy, że myśląc przyszłościowo decydujemy się na ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. Dwa miesiące po zawarciu umowy, okazuje się, że przyszłość, przed którą się zabezpieczyliśmy, stała się już teraźniejszością. Niestety nie możemy liczyć na wsparcie towarzystwa. Dlaczego? Ponieważ w OWU zapisano, że ochrona nie obejmuje chorób zdiagnozowanych w pierwszych trzech miesiącach trwania ochrony.

Jeśli mimo zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń masz jakieś wątpliwości, a niektóre sformułowania zawarte w dokumencie są dla Ciebie niejasne, poproś agenta o dokładne wyjaśnienie.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń: na to zwróć uwagę!

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy ubezpieczenia, dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w OWU. Zwróć szczególną uwagę na okres, na jaki zawierana jest umowa oraz to, czy możliwe jest jej rozwiązanie. Pamiętaj, by sprawdzić czy w dokumencie została zapisana informacja o karencji. Dzięki temu będziesz wiedział, od kiedy zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie odpowiedzialność, a Ty jesteś chroniony. Dokładnie przeanalizuj wszystkie zdarzenia, które zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności – w ten sposób unikniesz niemiłych niespodzianek i nabierzesz pewności, że czytasz warunki ubezpieczenia jakiego rzeczywiście szukałeś.

Podsumowanie

  1. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej polisy. To w nim zawarte są wszelkie prawa i obowiązki, które dotyczą zarówno Ciebie samego, jak i ubezpieczyciela.
  2. Podpisując umowę ubezpieczenia, oświadczasz, że zapoznałeś się z OWU i w pełni je akceptujesz. Dokument ten jest podstawą do uzasadnienia i wypłaty świadczenia bądź też odrzucenia roszczenia.
  3. Analizując OWU zwróć szczególną uwagę na zakres polisy oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dzięki temu przekonasz się, czy dane ubezpieczenie jest stworzone na Twoją miarę i gwarantuje Ci ochronę jakiej oczekujesz.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments