Punkta

Beneficjent to zatem inne określenie na osobę uposażoną. Beneficjentem sumy ubezpieczenia musi być osoba posiadająca zdolność prawną. Najczęściej, pojęcie to występuje w przypadku ubezpieczeń na życie. Wówczas, po śmierci ubezpieczonego, wszystkie środki z polisy przechodzą na rzecz beneficjenta lub beneficjentów, jeśli w umowie było zapisanych więcej osób.

Co ważne, beneficjent nie jest stroną umowy, ani też jego życie nie jest przedmiotem polisy ubezpieczeniowej. Z reguły jako beneficjentów ubezpieczenia wskazuje się najbliższych członków rodziny lub znajomych.