Punkta

Ubezpieczenie grupowe – co to jest?

Żeby było ubezpieczenie grupowe, musi być grupa osób. Przykładowe grupy, które można objąć ubezpieczeniem:

  • pracownicy danego przedsiębiorstwa
  • uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły lub przedszkola
  • kredytobiorcy hipoteczni danego banku
  • klienci biura podróży
  • osoby, które chcą kupić polisę inwestycyjną

Gdy mamy określoną grupę, ubezpieczający zawiera z ubezpieczycielem umowę, którą później będą mogli zostać objęci członkowie grupy. Jest to tzw. umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek. Umowa jest jedna, ubezpieczonych wielu.

Przykład: ubezpieczający to Twój pracodawca, zakład ubezpieczeń to PZU, a Ty razem z innymi pracownikami należysz do grupy. Twój pracodawca negocjuje z ubezpieczycielem warunki, na jakich pracownicy będą ubezpieczeni. Ustalają listę zdarzeń objętych odpowiedzialnością, sumy ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i oczywiście wysokość składki od każdego pojedynczego członka grupy. Możesz przystąpić do umowy grupowej albo do niej nie przystąpić, ale nie masz wpływu na jej warunki, bo te są jednakowe dla wszystkich członków grupy.

Jak odróżnić polisę grupową od indywidualnej? W praktyce najłatwiej je rozróżnisz po rodzaju dokumentu, który podpiszesz przed ubezpieczeniem. W przypadku polisy indywidualnej składasz wniosek o zawarcie umowy, natomiast gdy decydujesz się na pracownicze ubezpieczenie na życie wypełniasz deklarację przystąpienia do umowy.

Polisy grupowe są najczęściej stosowane tam, gdzie trzeba ubezpieczyć życie lub zdrowie. Również polisy inwestycyjne są powszechnie tworzone jako grupowe umowy ubezpieczenia na życie. Mieszkanie lub samochód ubezpieczysz raczej na zasadach umowy indywidualnej.

Ubezpieczenie grupowe ile osób potrzeba do podpisania umowy?

Zasadniczo przyjmuje się, że aby można było zawrzeć umowę na ubezpieczenie grupowe, potrzebne są minimum 3 osoby. Nieco innymi prawami rządzi się grupowe ubezpieczenie pracownicze. W tym przypadku liczba ta jest uzależniona od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników.

W przypadku zakładów zatrudniających 10 lub mniej osób, wymagany jest aż 100% poziom przystąpienia. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych, próg przystąpienia maleje. Największe firmy (posiadające ponad 500 pracowników) mogą liczyć na 60% poziom przystąpienia.

Zalety ubezpieczenia grupowego

Jest taniej. Dlaczego? Wyobraź sobie, jakie koszty musi ponieść zakład ubezpieczeń żeby zdobyć 50 indywidualnych klientów na ubezpieczenie NNW. Musi wypłacić agentom prowizję za każdego klienta, osobno dla każdego skalkulować składkę, potem obsłużyć 50 osobnych umów. A w umowie grupowej ubezpiecza na jednolitych warunkach cały zakład pracy i raz dla całej grupy kalkuluje składkę. I nie musi szukać klientów, bo oni już są. Co to oznacza dla ubezpieczonego członka grupy? Niższą składkę!

Przykład: ubezpieczenie NNW EDU PLUS towarzystwa InterRisk dla studentów i doktorantów APS kosztuje 30 zł za rok. Suma ubezpieczenia wynosi 12.000 zł.

Jest wygodnie. Dodatkowe ubezpieczenie grupowe to takie ubezpieczenie „przy okazji”. Córka chodzi do szkoły, więc tam się przy okazji ubezpieczy. Pracujesz w firmie, to przy okazji weźmiesz ubezpieczenie, zwłaszcza jeśli pracodawca pokrywa część składki. Nie wymaga to wyprawy do agencji ubezpieczeniowej, nie musisz wypełniać szczegółowych formularzy. Ubezpieczający podsuwa Ci krótką deklarację przystąpienia, podpisujesz, płacisz składkę i jesteś objęty ochroną.

Nikt Cię nie spyta, ile papierosów palisz, ani czy masz wirusa HIV. Na tego rodzaju pytania musiałbyś odpowiadać, gdybyś chciał wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie. Co więcej, ubezpieczyciel mógłby Cię skierować na badania lekarskie. A gdyby okazało się, że np. masz nadwagę, musiałbyś płacić wyższą składkę lub obniżono by Ci sumę ubezpieczenia. W ubezpieczeniach grupowych nie ma szczegółowych ankiet medycznych ani badań lekarskich.

Wady ubezpieczenia grupowego

Wydaje się, że polisa grupowa jest ubezpieczeniem idealnym. Nie musisz szukać ubezpieczyciela i wybierać oferty, wszystko załatwi za Ciebie ubezpieczający – firma, szkoła, biuro podróży. W dodatku jest często dużo taniej. Ty tylko podpisujesz deklarację i płacisz składkę. Ta wygoda jest niebezpieczna, bo sprawia, że przestajesz zastanawiać się nad tym, co Twoja polisa zawiera. Czy Ty wiesz na przykład, na jaką kwotę ubezpieczone jest w przedszkolu Twoje dziecko? A może zapłaciłeś składkę, bo powiedzieli na zebraniu, że to obowiązkowe?

Czytaj także: Ubezpieczenie szkolne – obalamy 5 mitów o ubezpieczeniu Twojego dziecka w szkole

Często posiadacze polis grupowych nie znają ani zakresu, ani sum ubezpieczenia. W dodatku tkwią w błędnym przekonaniu, że jest ono obowiązkowe. Szkoły, przedszkola czy banki nie kwapią się, by udzielać klientom informacji o warunkach polisy, a klienci nie pytają. Tymczasem jedynie w przypadku turystyki zagranicznej biuro podróży ma ustawowy obowiązek objęcia uczestników wyjazdu ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Pamiętaj, że ani bank, ani szkoła, ani pracodawca nie mogą Cię zmusić do przystąpienia do grupowej umowy ubezpieczenia, którą zawarli z ubezpieczycielem. Musisz mieć zagwarantowaną swobodę wyboru ubezpieczyciela i możliwość zawarcia umowy indywidualnej.

Przewagi ubezpieczenia indywidualnego nad ubezpieczeniem grupowym

Po pierwsze: w polisie grupowej nie jesteś stroną umowy, więc Twoja pozycja prawna jest słabsza niż w umowie indywidualnej. Umowę grupową zawierają dwa profesjonalne podmioty, czyli np. bank i zakład ubezpieczeń. Ty, jako klient, nie jesteś stroną umowy, choć to Ty finansujesz składkę. Strony umowy nie muszą przekazać Ci wszystkich warunków ubezpieczenia, a jedynie te, które dotyczą Twoich praw i obowiązków, i to wyłącznie na Twoją prośbę. Gdy strony umowy postanowią ją zerwać, Ty nie będziesz miał na to żadnego wpływu. Możesz żyć w przekonaniu, że jesteś objęty ubezpieczeniem, a w rzeczywistości nie być, jeśli bank nie poinformuje Cię, że wypowiedział polisę.

Po drugie: w umowie grupowej nie są brane pod uwagę Twoje indywidualne uwarunkowania. Twoja grupowa polisa pracownicza może obejmować zdarzenia takie jak zgon teścia czy urodzenie dziecka. Jeśli jesteś starszą osobą i nie masz teściów, raczej nie skorzystasz ze świadczenia. Jednak nie możesz wyłączyć tych zdarzeń z zakresu ubezpieczenia i tym samym zmniejszyć swojej składki.

UWAGA!!!  Przed podpisaniem dokładnie przeczytaj treść deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Będą tam krótkie oświadczenia o Twoim stanie zdrowia: że nie cierpisz na choroby przewlekłe, nie jesteś pod opieką lekarza specjalisty. Poproś też ubezpieczającego (pracodawcę, szkołę, bank), aby dał Ci wyciąg z warunków ubezpieczenia. Szczególną uwagę zwróć na wyłączenia odpowiedzialności.

Czytaj także: Indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie