Punkta

Osoba uprawniona najczęściej występuje w przypadku umów ubezpieczeniowych dotyczących polis na życie. Co ważne, osobą uprawnioną nie musi być nikt z rodziny lub w jakikolwiek sposób spokrewniona z ubezpieczającym.

Zgromadzone na koncie ubezpieczeniowym środki, w przypadku śmierci ubezpieczającego, zostają wypłacone osobie uprawnionej.