Punkta

Co to jest udział własny?

Udział własny w szkodzie (zwany również franszyzą redukcyjną) – to ta część szkody, której koszty będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.  Udział własny to wartość, którą ubezpieczyciel potrąci z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że wypłata świadczenia z tytułu poniesionej szkody jest pomniejszana o wartość wskazaną w umowie ubezpieczenia. 

W zamian za odpowiednio niższą składkę w przypadku szkody ubezpieczyciel pomniejszy Twoje odszkodowanie o kwotę udziału własnego. Udział własny dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych. Nie ma zastosowania przy ubezpieczeniu OC.

Udział własny w ubezpieczeniu określa umowa polisy – procentowo lub kwotowo. Jeśli na przykład szkoda wynosi 5 tysięcy zł, a Twój udział 10%, to dostaniesz 5 000 minus 500 złotych (Twój udział), czyli 4 500 zł odszkodowania. Co ważne, udział własny dotyczy obu obszarów chronionych przez AC – części wypadkowej oraz części kradzieżowej. W zależności od umowy jego wysokość może być taka sama dla obu rodzajów szkód lub ustalana odrębnie.

Jeżeli  wysokość szkody nie przekroczy kwoty udziału własnego, odszkodowania nie dostaniesz wcale.

Udział własny w szkodzie AC

Udział własny w umowie ubezpieczenia AC może być określony procentowo (np. 10% wartości szkody) lub kwotowo (np. 500 zł).

Za pomocą udziału własnego możesz dopasować wysokość składki za AC do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Zasada jest taka, że im wyższy udział własny wybierzesz, tym niższą składkę zapłacisz – ale w razie szkody dostaniesz mniejsze odszkodowanie. Jeśli więc stać Cię na to, żeby drobne uszkodzenia auta naprawiać z własnej kieszeni, a zależy Ci bardziej na odszkodowaniu za poważne szkody czy kradzież pojazdu, możesz ustalić udział własny na wyższym poziomie (kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych). Jeśli natomiast chcesz dostać pełne odszkodowanie za każdą szkodę, możesz zrezygnować z udziału własnego – ale wtedy zapłacisz więcej za AC.