Punkta

1. Zakres ubezpieczenia

Dobre (czytaj: pełne) ubezpieczenie AC powinno mieć szeroki zakres. Ubezpieczyciel powinien brać odpowiedzialność przynajmniej za takie zdarzenia jak:

  • uszkodzenie pojazdu w skutek zdarzenia drogowego. Jest to podstawowa szkoda, za którą ubezpieczyciel przejmuje finansową odpowiedzialność w przypadku ubezpieczenia autocasco.
  • uszkodzenie pojazdu w skutek innych czynników, takich jak pożar, powódź gradobicie czy inne kataklizmy
  • kradzież pojazdu
  • kradzież elementów pojazdu takich jak koła lub wycieraczki

Nie wszystkie polisy casco obejmują wszystkie te podstawowe elementy ochrony. Jeśli chcesz zaoszczędzić na składce i nie potrzebujesz tak kompleksowej ochrony, możesz zainteresować się ubezpieczeniem typu minicasco.

Do podstawowego zakresu polisy możesz dobrać dodatki, takie jak NNW, pakiet Assistance, ubezpieczenie szyb lub opon.

Czytaj także: Ubezpieczenia samochodowe. Podstawowe informacje o OC, AC i innych ubezpieczeniach komunikacyjnych

Mając na uwadze powyższe punkty słusznie dojdziesz do wniosku że nie warto rozpatrywać ubezpieczenia autocasco jedynie w kategorii wysokości składki. Lepiej zastanowić się, czego potrzebujesz i sprawdzić, które towarzystwo zaproponuje za „Twój” pakiet najlepszą cenę. Da Ci to gwarancję, że w momencie wystąpienia szkody uzyskasz pomoc i rekompensatę, na której naprawdę Ci zależało.

2. Ubezpieczenie w formule all risks

Gdzie ubezpieczyć samochód AC? Dla klientów ceniących sobie kompleksową ochronę na wypadek różnego rodzaju zdarzeń opracowano ubezpieczenie AC w formule all risks, czyli od wszystkich ryzyk. To oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę powstałą w następstwie każdego wypadku, który nie został ujęty w wyłączeniach odpowiedzialności.

W tradycyjnej formule AC zakład ubezpieczeń w OWU w punkcie “Zakres ubezpieczenia” wymienia te sytuacje, za które ponosi odpowiedzialność. Jeśli samochód zostanie uszkodzony wskutek zdarzenia, którego nie ma w tym katalogu, odszkodowania nie będzie. All risks działa odwrotnie – chroni od wszystkich zdarzeń, które nie zostały wyłączone w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności”. To oznacza, że możesz dostać odszkodowanie nawet za szkody trudne do przewidzenia. Zakres ubezpieczenia w formule all risks niekoniecznie musi być szerszy niż w przypadku tradycyjnej polisy, ale ułatwia dochodzenie roszczeń. Klient zawsze ma domniemanie ochrony ubezpieczeniowej i to ubezpieczyciel musi wykazać, że jakieś zdarzenie było wyłączone z ochrony.

AC w formule all risks oferuje na przykład Proama:

Rozdział II Ubezpieczenie Autocasco

§ 4. Przedmiot Ubezpieczenia

  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia pojazd mechaniczny.
  2. Ochrona ubezpieczeniowa może objąć wyłącznie pojazd mechaniczny zdefiniowany w OWU.

§5. Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu mechanicznego wskutek zdarzeń losowych (tzw. ubezpieczenie All Risk), w tym jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Taką formułę AC możesz wybrać także np. w PZU lub AXA Direct, z tym że przy zawieraniu umowy musisz zaznaczyć, że chcesz opcję ze wszystkimi ryzykami. Jest to oczywiście równoznaczne ze wzrostem składki, jaką będziesz opłacał, ale w końcu szukasz dobrego ubezpieczenia.

3. Wycena pojazdu

Zanim wykupisz ubezpieczenie autocasco, powinieneś poznać wartość swojego samochodu. Niektóre towarzystwa ubezpieczają pojazdy na podstawie wartości podanej przez klienta, inne posługują się średnimi wartościami aut wygenerowanymi przez systemy Audatex i Eurotax. Co to dla Ciebie oznacza? Przede wszystkim, jeśli masz w aucie dodatkowe wyposażenie, które podnosi jego wartość, uśredniona wycena dokonana przez ubezpieczyciela może okazać się zaniżona.

Czy to oznacza, że powinieneś wybierać tylko te firmy, które ubezpieczą Twój samochód według wartości, jaką podasz? Nie. Dlatego właśnie powinieneś znać wartość swojego samochodu – będzie to przydatne podczas weryfikacji poprawności wyceny przedstawionej przez zakład ubezpieczeń. W przypadku kiedy nie zgadzasz się z wyceną towarzystwa, możesz skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy, który wystawi poświadczenie wartości Twojego pojazdu.

W Twoim interesie jest taka wycena pojazdu, która będzie odpowiadała jego faktycznej wartości. Jeżeli bowiem suma ubezpieczenia będzie zbyt wysoka, to opłacana przez Ciebie składka także będzie sztucznie zawyżona. Zaniżenie wartości pojazdu może skutkować niedoubezpieczeniem i niższą kwotą wypłacanego odszkodowania.

4. Sposób wyceny szkody

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia AC możesz wybrać sposób, w jaki prowadzona będzie likwidacja szkody w Twoim samochodzie. Decydujesz, czy realizacja świadczenia będzie prowadzona w systemie bezgotówkowym czy gotówkowym. Opcja bezgotówkowa (warsztat) sprowadza się do tego, że zostawiasz samochód w warsztacie i odbierasz naprawiony. Usługodawca sam rozliczy się z ubezpieczycielem. W wariancie gotówkowym (kosztorysowym) odszkodowanie otrzymasz na konto a poszukiwaniem warsztatu zajmiesz się sam. Twoim zmartwieniem będzie również to, czy pieniędzy z odszkodowania wystarczy na naprawę samochodu. Jeśli więc poszukujesz najlepszego ubezpieczenia AC, powinieneś zainteresować się wariantem bezgotówkowym. Jest on droższy, ale w razie szkody pozwala zaoszczędzić zmartwień związanych z szukaniem warsztatu i rozliczeniem naprawy.

5. Części zamienne: oryginalne czy zamienniki?

Przed zawarciem umowy powinieneś również wiedzieć, czy wycena szkody będzie dokonywana na podstawie cen części oryginalnych, czy zamienników z uwzględnieniem amortyzacji. Może to mieć bardzo duży wpływ na jakość wykonanej naprawy lub wysokość wypłaconego odszkodowania.

Jeżeli przed podpisaniem umowy zapoznasz się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), zapewne unikniesz przykrych niespodzianek podczas likwidacji swojej szkody.

Ubezpieczyciele bardzo często uzależniają rodzaj części wybranych do kalkulacji od wieku Twojego samochodu. Im nowsze auto, tym większe prawdopodobieństwo, że wycena szkody będzie obejmowała ceny części oryginalnych i koszty robocizny z autoryzowanych serwisów danej marki. Warto jednak wspomnieć że w przypadku sporządzania kosztorysu przez firmę ubezpieczeniową zazwyczaj pod uwagę brane są części nieoryginalne ze względu na ich konkurencyjną cenę obniżającą kwotę odszkodowania.

6. Stała suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą, jaką uzyskasz tytułem odszkodowania za powstałe szkody. Musisz jednak wiedzieć, że zazwyczaj przed wypłatą odszkodowania przeprowadza się kolejną wycenę pojazdu na dzień wystąpienia szkody. Oznacza to w praktyce, że jeśli Twój pojazd straci na wartości, to Ty otrzymasz niższe odszkodowanie. Jeżeli uważasz to za niekorzystne dla Ciebie rozwiązanie, możesz zastanowić się nad wykupieniem polisy ze stałą sumą ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel w zamian za tego typu opcję podwyższy Twoją składkę, aby zrekompensować sobie ewentualne przyszłe wyższe świadczenia.

7. Odnawialna suma ubezpieczenia

Kiedy będziesz porównywał oferty towarzystw w zakresie sumy ubezpieczenia, powinieneś także zwrócić uwagę na konsumpcję sumy ubezpieczenia. Oznacza ona, że w przypadku wystąpienia kilku zdarzeń w okresie trwania polisy, po wypłacie odszkodowania za każde z nich, suma Twojego ubezpieczenia będzie sukcesywnie pomniejszana. Czy da się znaleźć inne rozwiązanie? Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują produkty z odnawialną sumą ubezpieczenia, co oznacza że suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian pomimo kolejnych szkód. Zazwyczaj taka opcja także wiąże się z podwyższeniem składki.

AC z odnawialną sumą ubezpieczenia znajdziesz np. w AXA Direct:

3. Wypłata odszkodowania lub świadczenia nie pomniejsza sumy ubezpieczenia (odnawialna suma ubezpieczenia), z zastrzeżeniem wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu lub szkodę całkowitą, lub wypłaty odszkodowania lub świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia.

8. Udział własny

Bardzo istotną sprawą przed zawarciem umowy ubezpieczenia AC jest określenie wysokości udziału własnego. Możesz zdecydować, że przykładowo 10% każdej powstałej szkody będziesz pokrywał sam, czyli że ubezpieczyciel pomniejszy każde odszkodowanie o owe 10%. Zazwyczaj możliwe jest zniesienie udziału własnego, co z kolei ma diametralny wpływ na wysokość opłacanej przez Ciebie składki. Zasada jest taka, że im wyższy udział własny tym niższa składka. Jednak im niższa składka, tym niższe odszkodowanie.

Czytaj także: Franszyza integralna i udział własny – za drobne szkody nie dostaniesz odszkodowania

Udział własny w szkodzie jest tym elementem, za pomocą którego możesz regulować koszt ubezpieczenia AC. Ważne tylko, abyś zrobił to w pełni świadomie. W tej sprawie agent ubezpieczeniowy nie powinien decydować za Ciebie.

9. Franszyza integralna

Ubezpieczyciel przeważnie nie odpowiada za szkody bardzo drobne, czyli takie, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimum. To minimum może być wyrażone kwotowo lub jako procent sumy ubezpieczenia. Franszyza integralna jest więc kwotą do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Przykładowo, jeśli franszyza integralna ustalona jest w umowie na kwotę 500 zł a szkoda zostanie wyceniona na 300 zł, to świadczenie nie zostanie wypłacone wcale. Jeśli jednak wycena szkody przekroczy 500 zł, odszkodowanie zostanie wypłacone w całości. Stosowanie franszyzy integralnej ma na celu uniknięcie przez ubezpieczyciela likwidacji drobnych szkód ze względu na koszty samej likwidacji przewyższające kwotę świadczenia. Koniecznie zwróć uwagę na wysokość franszyzy integralnej przed podpisaniem umowy.

Nie jest łatwo kupić dobre AC. Często klienci wybierają ubezpieczenie samochodu w ten sposób, że szukają firmy, która zaoferuje im najtańsze OC, a gdy je znajdą, kupują pakiet OC+AC w tym towarzystwie -bez zwracania uwagi na zakres ubezpieczenia casco.

Czytaj także: Najtańsze AC – czy tanie autocasco może być dobre? [Analiza]

Jak zatem wybrać ubezpieczenie samochodu? Tu z pomocą przychodzą porównywarki ubezpieczeniowe. Dobra porównywarka ubezpieczeń pomoże Ci nie tylko znaleźć tanie OC, ale też wybrać najlepsze AC, czyli o takim zakresie, jaki będzie dla Ciebie odpowiedni. Jeśli wolisz tradycyjny sposób kupowania ubezpieczenia, poświęć na rozmowę z agentem przynajmniej kilkadziesiąt minut i zapytaj go o wszystkie składniki ubezpieczenia AC, które wymieniliśmy powyżej. Tylko wtedy możesz kupić dobre AC, a nie „wyrób ubezpieczeniopodobny”.

Kupiłeś autocasco w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych i jesteś zadowolony? A może wręcz przeciwnie – masz zastrzeżenia do oferowanych usług? Podziel się swoimi spostrzeżeniami poniżej w komentarzu – czekamy na Twoje opinie na temat AC!

 

[Widget_reklama_porownywarki]