Franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Ile płaci ubezpieczyciel, a ile ubezpieczony?

Aktualizacja:
Franszyza redukcyjna i integralna

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, tj. AC, często spotkamy się z pojęciami takimi jak franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Zarówno pierwsza, jak i druga odnosi się do wysokości kwoty wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela. Franszyza ubezpieczeniowa określona jest przez warunki polisy. Choć nie są to duże kwoty, ubezpieczony powinien zastanowić się, czy jest to dla niego opłacalne.

Co to jest franszyza integralna?

Franszyza integralna jest to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeśli jednak wartość szkody przekroczy kwotę franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. Może się wiązać się z wszystkimi rodzajami ubezpieczeń, choć najczęściej stosowana jest w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Ma ona na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania przez ubezpieczyciela szkód drobnych, których koszt naprawy przekroczyłby ich rzeczywistą wartość. Działanie to ma także znaczenie prewencyjne – ma za zadanie wywarcie na ubezpieczonym szczególnej ostrożności, tak aby unikał on zdarzeń mogących doprowadzić do szkody.

Dla lepszego zrozumienia mechanizmu działania franszyzy integralnej, posłużmy się przykładem Pana Marka i sprawdźmy na jak wysokie odszkodowanie może on liczyć w przypadku poniesionej szkody.

CZYTAJ TAKŻE

Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą trzech kroków

Poznaj 10 tricków firm ubezpieczeniowych na zaniżanie odszkodowań z OC

Pan Marek zdecydował się na zakup dobrowolnego ubezpieczenia AC. W polisie ubezpieczeniowej widnieje zapis, że „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekroczy 500 złotych”. Chwila nieuwagi Pana Marka poskutkowała rozbitą tylną lampą. Nie martwi go jednak ta szkoda, ponieważ ma nadzieję na odszkodowanie z tytułu wykupionej polisy. Rzeczoznawca wycenił szkodę na 350 zł. Na jak wysokie odszkodowanie może liczyć Pan Marek? W tym przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, ponieważ wartość szkody jest niższa niż ustalona wysokość franszyzy, czyli 500 zł.

UWAGA:

Dzięki temu, że nie wszyscy ubezpieczyciele stosują franszyzę integralną, istnieje możliwość wykupienia polisy, w ramach której odzyskamy pieniądze nawet za najmniejsza szkodę. Zwróćmy zatem szczególną uwagę na zapisy w OWU, aby uniknąć przykrego rozczarowania związanego z ewentualnym brakiem odszkodowania.

Co to jest franszyza integralna w ubezpieczeniu AC?

To dolna wartość, od której ubezpieczyciel odpowiada za szkody. Zazwyczaj jest ustalana na poziomie kilkudziesięciu – kilkuset złotych.

To oznacza, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimum. To minimum może być wyrażone kwotowo lub jako procent sumy ubezpieczenia. Celem franszyzy integralnej jest uniknięcie likwidowania bardzo drobnych szkód z ubezpieczenia AC.

Przykład: franszyza integralna jest ustalona na poziomie 500 zł. Jeśli szkoda wynosi 450 zł, nie dostaniesz odszkodowania wcale. Jeśli jednak wartość szkody to 600 zł, dostaniesz 600 zł odszkodowania.

Co to jest franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach?

Franszyza redukcyjna (inaczej udział własny) jest to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. Wypłata świadczenia z tytułu poniesionej szkody jest pomniejszana o kwotę, która została wskazana w umowie ubezpieczenia. Udział własny oznacza ustaloną z ubezpieczycielem kwotę, którą właściciel deklaruje pokryć z własnej kieszeni.

W zależności od zapisu może to być konkretna kwota, procent wysokości należnego odszkodowania, czy też wartość określona kwotowo i procentowo, np. „10%, jednak nie mniej niż 500 zł”. W takiej sytuacji, jeśli wartość szkody zostanie wyceniona na 5000 zł, udział własny ubezpieczonego wyniesie 500 zł, a zakład ubezpieczeń pokryje pozostałe 4500 zł.

UWAGA: Niektórzy ubezpieczyciele proponują klientom zastosowanie franszyzy redukcyjnej za dodatkową zniżkę w składce, lub też oferują całkowite jej zniesienie za podwyższenie składki. Franszyza a udział własny: zasada jest jedna – im niższa składka, tym wyższy udział własny w ewentualnej szkodzie.

Franszyza redukcyjna przykład: Wróćmy jednak do Pana Marka, który tym razem doprowadził do kolizji, w wyniku której uszkodzeniu uległ przedni zderzak. Koszt roszczenia został wyceniony na 1500 zł. Wysokość franszyzy redukcyjnej została określona w polisie na 500 zł – podobnie jak franszyza integralna. Wobec tego kwota odszkodowania wypłaconego Panu Markowi w przypadku zastosowania franszyzy integralnej wyniesie dokładnie 1500 zł, zaś przy zastosowaniu franszyzy redukcyjnej zostanie potrącona jej wysokość, w związku z czym ubezpieczony otrzyma 1000 zł odszkodowania.

Nie zawsze możemy wykupić ubezpieczenie z udziałem własnym. Nie będzie to możliwe np. w przypadku samochodu kupionego na kredyt. W takiej sytuacji bank może zażądać od właściciela pojazdu zawarcia umowy ubezpieczenia bez jakiegokolwiek udziału własnego.

Udział własny spotykany jest w ubezpieczeniach komunikacyjnych, turystycznych czy mieszkaniowych.

UWAGA: Dokonując wyboru ubezpieczenia powinniśmy sprawdzić, do jakiej kwoty ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Pamiętajmy, że franszyza często nie jest nazywana wprost, zaś o jej wprowadzeniu świadczy zapis: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekroczy X złotych”.

Podsumowanie

  1. Franszyza integralna i franszyza redukcyjna występuje w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń, tj. AC u większości towarzystw ubezpieczeniowych, np. PZU, Link4, AXA, Allianz czy Warta.
  2. Franszyza redukcyjna w OC, podobnie jak franszyza integralna - nie występuje.
  3. W przypadku franszyzy redukcyjnej mamy możliwość dostosowania wysokości składki do tego, jaką część ewentualnej szkody zdecydujemy się pokryć z własnej kieszeni. Zasada jest prosta - im wyższy będzie udział własny w potencjalnej szkodzie, tym tańsza będzie polisa.
  4. Franczyza ubezpieczenia często nie jest nazywana wprost, zaś o jej wprowadzeniu świadczy zapis: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekroczy X złotych”.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments