Umowa dorozumiana

Aktualizacja:
Umowa dorozumiana

Znamy różne formy i rodzaje umów. Jedną z nich jest umowa dorozumiana. Nie każdy wie, że aby umowa miała moc prawną, nie zawsze musi zostać zawarta na piśmie. Umowa zawarta w sposób dorozumiany ma dokładnie taką samą ważność. A w jakich sytuacjach możemy się z nią spotkać?

Umowa zawarta w sposób dorozumiany to umowa, do zawarcia której doszło poprzez pozajęzykowe zachowania, które w sposób oczywisty ujawniały wolę stron. Co ciekawe, umowa dorozumiana zostaje uznana za ważną także w momencie, gdy wypowiedzi językowe nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Zatem w jaki sposób rozpoznać, czy konkretne zachowanie miało charakter mający doprowadzić do zawarcia umowy? Pod uwagę należy wziąć nie tylko treść komunikatu językowego, ale także kontekst i okoliczności, które pozwalają na dookreślenie woli strony.

Zawarcie umowy w sposób dorozumiany: kiedy jest możliwe?

W jakich sytuacjach może dojść do zawarcia umowy w sposób dorozumiany i kiedy umowa dorozumiana ma moc prawną? Z umową taką każdy z nas miał zapewne do czynienia nie raz, choć niekoniecznie zdaje sobie z tego sprawę. Umowa dorozumiana zostaje zawarta na przykład wtedy, gdy wsiadamy do autobusu. W takiej sytuacji do zawarcia umowy dochodzi pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem, a zajęcie miejsca w pojeździe jest najlepszym dowodem na wolę strony wyrażającą chęć zawarcia takiej umowy.  Co najważniejsze, o umowie dorozumianej możemy mówić także w kontekście zawarcia umowy o pracę. Nie zawsze strony muszą zawrzeć taką umowę w formie pisemnej.

Potwierdzenie tych słów znajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2007 roku, kiedy to stwierdzono, że Kodeks pracy, mimo wprowadzenia wymogu zachowania formy pisemnej, wskazuje też na możliwość nawiązania stosunku pracy w inny sposób (na przykład poprzez dopuszczenie pracownika do pracy). O ważnej umowie możemy mówić wtedy, gdy pracodawca przedstawił pracownikowi na piśmie proponowane warunki pracy, ale pracownik umowy nie podpisał, a pomimo tego przystąpił do pracy.

 


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
1 Comment
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments