Punkta

Samo wystawienie certyfikatu ubezpieczenia nie jest jeszcze potwierdzeniem ważności umowy ubezpieczenia, a jedynie potwierdzeniem jej zawarcia.

Certyfikat ubezpieczenia OC jest honorowany przez wszystkie służby uprawnione do przeprowadzenia kontroli drogowej. Najczęściej jest wydawany przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z innymi dokumentami, podczas zakupu polisy ubezpieczeniowej.