Punkta

Pismo to zawiera ważne z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego informacje, a także szczegółowe ustalenia dotyczące warunków ochrony ubezpieczeniowej. Wniosek ubezpieczeniowy stanowi integralną część umowy ubezpieczenia zawartej przez obie strony.

Wniosek ubezpieczeniowy najczęściej składany jest wraz z kompletem innych dokumentów do zakładu ubezpieczeń przez osobę zawierającą umowę.