Punkta

Historia TU Zdrowie

 • 28 czerwca 2010 – Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Medica Polska.
 • 22 sierpnia 2013 – firma przyjęła nazwę Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA.

TU Zdrowie dziś

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie jest pierwszym i jedynym towarzystwem w Polsce, które specjalizuje się wyłącznie w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Oferta TU Zdrowie ubezpieczenia

Towarzystwo oferuje ubezpieczenia zdrowotne w 4 wariantach dla klientów indywidualnych:

 • Basic
 • Komfort
 • Premium
 • Prestige

Ponadto firma oferuje trzy warianty szpitalne: Szpital, Szpital Lux i Szpital Lux w wariancie Prestige.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia, których udzielenie jest uzasadnione stanem zdrowia Ubezpieczonego:

 • medyczne – udostępnienie ubezpieczonym bezgotówkowej realizacji usług medycznych określonych w Katalogu Świadczeń dla wybranego wariantu ubezpieczenia, w placówkach medycznych wskazanych przez konsultanta 24 h Infolinii Medycznej
 • pieniężne – wypłata świadczenia z tytułu wystąpienia w życiu ubezpieczonego określonego w wybranym wariancie zdarzenia ubezpieczeniowego.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne to ubezpieczenia:

 • dla dzieci i dorosłych
 • dla osób indywidualnych, rodzin i dla firm
 • z szerokim zakresem leczenia szpitalnego – m.in. internista, pediatra, medycyna rodzinna, ambulatoryjna opieka pielęgniarska, chirurg, ginekolog, urolog, podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe (RTG i USG), badania czynnościowe, szczepienia przeciw grypie, możliwość skorzystania z nowoczesnych technologii medycznych, pomagających w szybkim rozpoznaniu choroby i leczeniu zgodne z europejskimi standardami
 • z usługami dostępnymi w największej liczbie placówek medycznych.

Czym oferta TU Zdrowie wyróżnia się spośród innych?

 • Możliwość korzystania z usług medycznych we wszystkich placówkach na terenie całej Polski na zasadach refundacji (pacjent leczy się u lekarza, płaci za usługę, a następnie TU Zdrowie refunduje fakturę do wysokości założonego limitu dla danej usługi)
 • Gwarancja krótkich terminów realizacji umówionych wizyt (1 dzień internista, od 3 do 5 dni specjalista)
 • Brak potrzeby skierowań do lekarzy specjalistów
 • Brak górnego limitu wieku przystąpienia do ubezpieczenia
 • Infolinia Medyczna 24 h

Ciekawostki

 • TU Zdrowie współpracuje z 1745. placówkami na terenie całej Polski.
 • Polmed zawarł z TU Zdrowie list intencyjny w sprawie ewentualnej współpracy, która miałaby polegać na pełnieniu przez Polmed (oferujący usługi medyczne) w stosunku do TU Zdrowie funkcji operatora medycznego, którego zadaniem miałaby być organizacja likwidacji szkód ubezpieczeniowych.
 • Akcjonariuszami TU Zdrowie są dwie polskie spółki: Pomerania Investment S.A. i AGIZ Sp. z o.o.