Punkta

Czym jest cukrzyca?

Pod pojęciem cukrzycy kryje się grupa chorób metabolicznych, objawiających się podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Jest on spowodowany zaburzeniami produkcji lub działania insuliny, która jest odpowiedzialna za pobieranie glukozy.

Wyróżniamy dwa podstawowe typy cukrzycy. Cukrzyca typu 1 ujawnia się w wieku dziecięcym albo w okresie dojrzewania. Dotyczy ona 5 proc. chorych. Jej znakiem rozpoznawczym jest całkowity brak insuliny w organizmie. Cukrzyca typu 2 jest z kolei typową dla osób w starszym wieku, otyłych lub z nadwagą. Pojawia się jako skutek niezdrowego trybu życia u osób, które nie są aktywne fizycznie, źle się odżywiają i mają za dużo stresu. Chorzy na ten typ cukrzycy mają normalny lub nadmierny poziom insuliny we krwi.

Z cukrzycą związana jest cała masa powikłań. Często są one nieodwracalne i postępujące. Wśród nich wyróżnić możemy utratę wzroku, niewydolność nerek, amputację kończyn czy chorobę niedokrwienną serca. Cukrzyca może powodować kalectwo i przedwczesną śmierć.

Ile „kosztuje” cukrzyca? Koszty bezpośrednie i pośrednie

Szacunkowe dane mówią, że na leczenie cukrzycy i jej powikłań na całym świecie wydaje się 5 do 10 proc. całych nakładów na służbę zdrowia. W Polsce te wydatki to ponad 9 proc. całkowitych nakładów na opiekę zdrowotną, czyli 2,5 mld złotych rocznie. Jedną piątą tej sumy pochłaniają koszty leczenia powikłań cukrzycy.

Koszty bezpośrednie to cena wizyt u lekarzy specjalistów, pobytów w szpitalu, leczenia ambulatoryjnego, badań diagnostycznych  oraz oczywiście koszt leków.  Koszty pośrednie to związane z chorobą koszty rent, refundacji leków, nieobecności w pracy.

 

Ile kosztuje życie z cukrzycą?

Poza tym, że cukrzyca jest chorobą zagrażającą  naszemu życiu, jest również  bardzo droga. Koszty, na jakie narażeni są chorzy, czy rodzice chorych dzieci są ogromne.

Cukrzyca typy 1 jest chorobą przewlekłą, więc chory otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny – 153 złote miesięcznie. Niestety ta kwota jest zbyt mała, żeby pokryć wszystkie miesięczne koszty związane z chorobą. A jest ich długa lista: insulina to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, do tego potrzebny jest gleukometr (jednorazowy wydatek) i paski do niego – kolejne kilkadziesiąt złotych, ostrza do nakłuwacza to koszt kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Potrzebne są też pojemniczek i baterie do pompy insulinowej – to kolejne kilkadziesiąt złotych. No właśnie – pompa insulinowa. Ta kosztuje nawet 17 tys. złotych.

Co diabetycy mogą odliczyć od podatku?

Chorzy na cukrzycę mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jak to wygląda w praktyce?

Diabetycy mogą odliczać od podatku wydatki nielimitowane oraz limitowane.

W pierwszym przypadku do tych wydatków zalicza się: zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi, które są niezbędne w rehabilitacji lub potrzebne w codziennym życiu. W przypadku cukrzyków są koszty zakupu gleukometrów, pasków do gleukometrów, pomp insulinowych oraz systemów, które ciągle monitorują glikemię. Wydatki nielimitowane to również koszty adaptacji i wyposażenia mieszkania, związane z niepełnosprawnością (w przypadku cukrzyków może to być amputacja kończyn w wyniku rozwoju stopy cukrzycowej. Można też odliczyć koszty pobytu w sanatoriach, koszty rehabilitacji.

Diabetycy mogą również odliczyć od podatku koszty poniesione na zakup leków. Ustawa mówi, że odliczeniu podlega kwota w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą 100 zł. Odliczeniu podlegają: insulina, leki doustne, leki przecipowikłaniowe. Ale nie suplementy diety!

Cukrzyca a ubezpieczenie – jest kilka opcji

  1. Ubezpieczenie dla osób przewlekle chorych

Kwota składki może być dużo wyższa niż ubezpieczenia podstawowego, ale warto się na nie zdecydować. W przypadku zaostrzenia objawów, kiedy przez chorobę nie będziemy mogli normalnie funkcjonować, możemy liczyć na pieniądze, które wystarczą na zakup lekarstw czy opiekę.

  1. Polisa chroniąca od ciężkich zachorowań

Taka polisa zabezpiecza nas finansowo nie tylko w przypadku zachorowania na którąś z chorób cywilizacyjnych (wśród nich jest cukrzyca), ale również wtedy, kiedy zaburzona zostaje czynność jednego z narządów. Gwarantuje nam odpowiednie środki, dzięki którym stać nas będzie na życie, jeśli nie możemy pracować oraz na diagnostykę i leczenie.

  1. Ubezpieczenie turystyczne

Zadbajcie o nie, jeśli wybieracie się nawet w najkrótszą podróż. Koszt będzie niewspółmiernie niski do ewentualnych kosztów leczenia ambulatoryjnego czy pomocy lekarskiej, w przypadku dolegliwości pochodnych cukrzycy. Przy wybieraniu ubezpieczenia należy pamiętać o zaznaczeniu opcji: choroby przewlekłe.