Punkta

Pracodawca jako płatnik ubezpieczenia zdrowotnego

W sytuacji, gdy zatrudniamy kogoś na umowę o pracę lub umowę zlecenie, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia jej do ZUSu. Wynika to z faktu, iż każda osoba zatrudniona musi zostać objęta ubezpieczeniami społecznymi: zdrowotnym, wypadkowy, emerytalnym i rentowym. Koszt ubezpieczenia jest wliczany do pensji brutto, jaka przysługuje zatrudnionej osobie. Tym samym pracodawca staje się płatnikiem składek zdrowotnych i jest odpowiedzialny za to, aby pracownik był objęty ubezpieczeniem. W sytuacji, gdy nie zgłosimy pracownika do ZUSu lub zlekceważymy ciążący na nas obowiązek – dana osoba traci prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu składki zdrowotnej.

Czy oszczędzać na ubezpieczeniu zdrowotnym?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% a jej konkretna wartość określana jest na dany rok kalendarzowy. I tak w 2016 r. nie może ona wynieść mniej niż 288,95 zł miesięcznie za każdą zatrudnioną osobę. Kwota ta nie przeraża, o ile występuje samodzielnie. Pozostałe ubezpieczenia społecznie mają znacznie wyższe koszty, przez co całość ochrony ubezpieczeniowej kosztuje około 1000 zł za miesiąc. Trudno się w takiej sytuacji dziwić temu, iż pracodawcy rzadko decydują się na umowy o pracę czy też umowy zlecenia. W przypadku umów o dzieło składki te nie obowiązują, a jeśli dana osoba chce podlegać ochronie, musi samodzielnie zatroszczyć się o swoje ubezpieczenie. Niemniej jednak nie warto oszczędzać na składkach i unikać ich płacenia – w ten sposób narażamy na szwank naszą firmę oraz pracowników, którzy, nie posiadając dostępu do opieki medycznej, będą zmuszeni płacić za leczenie.

Dobrowolne ubezpieczenia grupowe

Jeśli wykonywana praca jest niebezpieczna, wówczas warto zadbać o to, aby pracownicy byli objęci ubezpieczeniem grupowym. Jest to forma dodatkowego ubezpieczenia, najczęściej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które mogą przydarzyć się w pracy lub poza nią. Koszt takiej ochrony nie jest wysoki – w porównaniu do pakietów kupowanych indywidualnie, są one praktycznie za grosze. Jak załatwić takie ubezpieczenie? Najpierw trzeba zapoznać się z ofertą rozmaitych firm prezentujących przeróżny zakres usług. Następnie dobrze jest te oferty porównać. A na koniec – podpisać stosowną umowę. Prawda, że to proste?