Jak ubezpieczyć się dobrowolnie na NFZ, gdy nie masz etatu? Poradnik dla przedsiębiorców i freelancerów

Aktualizacja:
ubezpieczenie dobrowolne nfz

Brak umowy o pracę nie musi oznaczać braku ubezpieczenia w NFZ. Możesz postarać się o umowę zlecenia, założyć działalność gospodarczą lub pozostać freelancerem i dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ. Jak to załatwić? Ile kosztuje takie świadczenie. Wyjaśniamy wszystko krok po kroku.

baner w treści – stały - 1

„Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.” – stanowi art. 68 ustęp 2 Konstytucji RP. Praktyka wygląda jednak zupełnie inaczej – z szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że bez prawa do publicznej opieki medycznej pozostaje około 2 miliony Polaków. Takie dane podał na koniec 2021 wiceminister Waldemar Kraska. Są to przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o dzieło, pracujący na czarno lub za granicą.

Jak ubezpieczyć się w NFZ? Lekarz także dla nieubezpieczonych?

Co więcej, nawet pół miliona nieubezpieczonych Polaków rocznie korzysta ze świadczeń NFZ. Świadczeń, za które, przynajmniej teoretycznie, muszą później zapłacić z własnej kieszeni. Sprawę miała rozwiązywać nowelizacja przepisów o ochronie zdrowia. Od 1 stycznia 2017 gwarantuje bezpłatny dostęp do usług POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) wszystkim, także nieubezpieczonym. Równocześnie, nadal działa system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), klasyfikujący pacjentów.

W praktyce osoby nieubezpieczone mogą otrzymywać świadczenia wyłącznie na podstawie deklaracji, że ubezpieczenie posiadają. NFZ jednak nie będzie karał ich za poświadczenie nieprawdy, nie będzie też egzekwować opłat za świadczenia. Cała zmiana dotyczy jednak wyłącznie podstawowej opieki zdrowotnej, a więc całodobowej opieki w przychodniach i możliwości wykonywania badań diagnostycznych. Pobyty w szpitalach i korzystanie z lekarzy specjalistów nie są objęte tą nowelą.

Kogo obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie NFZ?

Opłacanie składki na Narodowy Fundusz Zdrowia daje nam prawo do korzystania z usług placówek publicznej służby zdrowia. Należą do nich:  przychodnie ogólne i specjalistyczne, placówki diagnostyczne, szpitale, sanatoria itp. Jednak do korzystania z usług publicznej służby zdrowia uprawnione są wyłącznie osoby regularnie opłacające składkę na NFZ lub takie, które zostały objęte polisą z innego powodu (np. uczą się, pobierają zasiłek, korzystają z ubezpieczenia jednego z członków rodziny). W praktyce, z bezpłatnej i publicznej służby zdrowia mają prawo korzystać m.in.:

 • osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
 • rolnicy i ich rodziny,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • emeryci i renciści,
 • uczniowie, studenci,
 • dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • osoby pobierające świadczenia socjalne (urlop macierzyński, wychowawczy), przedemerytalne, osoby objęte ubezpieczeniem bezrobotnych,
 • osoby duchowne,
 • funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, BOR i innych służb

i wiele innych, sprecyzowanych grup.

Umowa o pracę i umowa zlecenie – składkę odprowadza pracodawca

Gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, składkę zdrowotną wynoszącą 9% naszych zarobków odprowadza w naszym imieniu pracodawca. Obliczane jest ona z kwoty brutto pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika. Podobnie w przypadku umowy zlecenia – choć nie wszyscy o tym wiedzą, również ten rodzaj współpracy daje nam ubezpieczenie zdrowotne i uprawnia do korzystania ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracodawca opłacający nam NFZ to bez wątpienia opcja najwygodniejsza z możliwych – nie musimy pamiętać o składakach ani sami robić przelewów. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas kontrolować, czy nasze składki rzeczywiście są odprowadzane, jak należy. Możemy to zrobić przy pomocy systemu eWUŚ.

Praca bez etatu – czy to oznacza brak prawa do publicznej służby zdrowia?

Gdy zdarzy się, że stracisz etat i nie możesz liczyć na umowę – zlecenie, tracisz też prawo do korzystania z placówek publicznej służby zdrowia. Natomiast od tej reguły jest kilka odstępstw, jak również innych wariantów wyjścia z niewygodnej sytuacji. Co robić w takiej sytuacji? Ubezpieczenie dobrowolne NFZ można opłacać indywidualnie. A może lepiej wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast NFZ? Przeczytaj poniższe akapity, zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast NFZ

Wiele osób pozbawionych polisy zdrowotnej sądzi, że do niczego nie jest ona im potrzebna, a sprawę rozwiąże prywatna polisa medyczna. Choć takie podejście jest bardzo wygodne (np. na wizytę u prywatnego lekarza czeka się bardzo krótko), może być błędne. Rzeczywiście, wykupienie prywatnej polisy jest dziś proste jak nigdy dotąd – do programu, płacąc kilkadziesiąt złotych miesięcznie, możemy przystąpić razem z członkiem naszej rodziny (np. mężem zatrudnionym w dużej korporacji, a nawet partnerem, bo prywatne towarzystwa medyczne pozwalają ubezpieczać nie tylko rodzinę).

Warto jednak pamiętać, że prywatna opieka medyczna umożliwi nam dostęp do lekarzy specjalistów, ewentualnie także diagnostykę medyczną. Co jednak, gdy nagle trafimy do szpitala, złamiemy nogę na nartach lub weźmiemy udział w wypadku komunikacyjnym? Wtedy – jeśli nie mamy wystarczająco szerokiej polisy prywatnej – za świadczenia szpitalne będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. A mowa tu o niemałych sumach – za wycięcie wyrostka robaczkowego zapłacimy min. 4 tysiące złotych, prawie 5 tysięcy kosztuje pilna operacja po złamaniu nogi, a ratujący życie zabieg po zawale – nawet 20 tysięcy.

Mimo wszystko, prywatna opieka medyczna to dobre rozwiązanie dodatkowe, które pozwoli Ci w krótkim czasie uzyskać np. wizytę u lekarza specjalisty. Koszt takie pakietu wynosi już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Ile dokładnie? Sprawdź!

Oblicz składkę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Czytaj także: Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdzamy, czy prywatna opieka jest korzystniejsza

Brak etatu – jak ubezpieczyć się w NFZ prywatnie?

Fakt, że zostałeś pozbawiony etatu nie oznacza, że nie masz szans na korzystanie ze świadczeń NFZ. Jest kilka sposobów, by na nowo zostać objętym ubezpieczeniem. Po pierwsze, możesz zarejestrować własną działalność gospodarczą. Po drugie, możesz pozostać freelancerem i ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Po trzecie, w pewnych sytuacjach możesz skorzystać z polisy ubezpieczeniowej członka najbliższej rodziny. Swoim ubezpieczeniem może objąć Cię ubezpieczona żona lub mąż, a także rodzice i dziadkowie, pod warunkiem, że mieszkacie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokładną informację o ubezpieczaniu członków rodziny znajdziesz w artykule „Ubezpieczenie zdrowotne dla członków rodziny”.

Własna działalność gospodarcza – ile kosztuje składka NFZ?

Wiele osób błędnie sądzi, że jedynym remedium na brak etatu jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Ta opcja ma wiele zalet: pracujemy na własną markę, w elastycznych godzinach, nie mamy nad głową szefa. Ma też jedną podstawową wadę – spore koszty. Jako jednoosobowa firma musimy sami zatroszczyć się o opłacenie składki ZUS, która w 2022 roku wynosi ponad 1124,23 złotych miesięcznie bez dobrowolnego ubezpieczenia NFZ.

Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy mają własną działalność rozliczają się na innych zasadach niż dotychczas. Obliczane jest ono na podstawie skali podatkowej i ogólnych zasad przyjętych w tym roku. Z wyliczeń ZUS wynika, że przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 3010 zł brutto, wysokość składki zdrowotnej w 2022 wynosi 270,90 zł. Stanowi ono 9% naszych dochodów. ZUS udostępnia kalkulator, który umożliwia dokładne obliczenie stawki.

Zniżka na początek, czyli mały ZUS

Wprawdzie osoby, które rejestrują swoją pierwszą działalność gospodarczą mogą liczyć na preferencyjny, tzw. mały ZUS, wynoszący ok. 263,59 złotych, jednak z opcji tej możemy korzystać tylko przez dwa pierwsze lata. Jednym ze składników tej kwoty nie jest ubezpieczenie zdrowotne, dające nam prawo do korzystania ze świadczeń NFZ.

prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ulga na start a dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Inną możliwością jest także skorzystanie z Ulgi na start, która na 6 miesięcy zwalnia przedsiębiorców z konieczności regulowania ubezpieczeń społecznych.  Dla osoby, która stawia pierwsze kroki w świecie biznesu i dopiero rozpoczyna budowanie siatki zleceniodawców, długoterminowo te koszty okazują się zwykle zbyt wysokie. To właśnie owe koszty sprawiają, że często na miesiące i lata pozostaje nieubezpieczona.

Warto podkreślić, że Ulga na start nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych. To właśnie jedyna składka jaką jesteś zobligowany co miesiąc odprowadzać.

Ile wynosi składka na NFZ w ramach Ulgi na start?

 • W przypadku rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, składka na NFZ wynosi 9% podstawy wymiaru składki. 
 • Gdy rozliczasz podatek dochodowy w formie podatku liniowego (19%), składka na NFZ wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki.
 • W przypadku osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych, miesięczna składka to również 9%. W 2022 roku wynosi ona od 380 zł do 950 zł – zależnie od przychodów.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – kto podlega, na czym polega?

Tymczasem wszyscy, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą ubezpieczyć się sami, dobrowolnie. Ta opcja najbardziej zainteresuje osoby zatrudnione na umowę o dzieło, przebywające na urlopach bezpłatnych, utrzymujące się z najmu, ewentualnie niezarejestrowanych bezrobotnych. Wraz z nabyciem prawa do ubezpieczenia mogą one bowiem do woli korzystać ze wszystkich placówek i usług finansowanych ze środków NFZ.

Ile wynosi składka zdrowotna?

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie medyczne w NFZ? Miesięczna składka wynosi zawsze 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku. Informacja o wysokości średniego wynagrodzenia jest co kwartał podawana przez GUS. Oznacza to, że wysokość składki zmienia się co kwartał. Zanim więc wniesiesz opłatę, sprawdź na stronie internetowej NFZ jej aktualną wysokość.

W kwietniu, maju i czerwcu 2022 składka wynosi nie mniej niż 570,46 złotych

Pamiętaj: opóźnienie we wpłacie składki powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z NFZ i wygaśnięcie prawa do świadczeń.

Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym: zapłacisz więcej

Jeśli decydujemy się na dobrowolne ubezpieczenie medyczne, a do tej pory nieregularnie odprowadzaliśmy składki lub mieliśmy przerwę w ubezpieczeniu, musimy liczyć się z opłatą dodatkową, której wysokość jest zależna od tego, jak długo trwała przerwa:

 • od 3 miesięcy do roku – 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 1267,69 zł,
 • powyżej roku do 2 lat – 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 3 169,23 zł, z możliwością rozłożenia na 3 raty,
 • powyżej 2 lat do 5 lat – 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 6 338,46 zł, z możliwością rozłożenia na 6 rat,
 • powyżej 5 lat do 10 lat – 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 9 507,69 zł, z możliwością rozłożenia na 9 rat,
 • powyżej 10 lat – 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 12 676,92 zł, z możliwością rozłożenia na 12 rat.

W szczególnych, uzasadnionych sytuacjach dyrektor właściwego nam oddziału NFZ może zwolnić nas z opłaty lub rozłożyć ją na korzystne raty. Wiele osób próbuje też obchodzić te opłaty, podpisując na miesiąc umowę zlecenie, od której odprowadzana jest składka, a potem decydując się na dobrowolne ubezpieczenie. Kara liczona jest bowiem od ostatniej przerwy w opłacaniu składek. Dobra wiadomość jest jednak taka, że składki na ubezpieczenie zdrowotne możemy odliczyć od podatku (dokładnie tak, jak robią to osoby zatrudnione na etat), spora część pieniędzy wróci więc do naszego portfela. Mówiąc precyzyjnie – w zeznaniu podatkowym możemy odliczyć aż 7,75% podstawy wymiaru składki (cała składka zdrowotna wynosi 9%). Pamiętajmy jednak, by zachować dowody opłacenia składki – mamy taki obowiązek.

Jak zapisać się do ubezpieczenia dobrowolnego NFZ?

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ możesz podpisać w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej dla województwa, w którym mieszkasz. Potrzebne Ci będą następujące dokumenty:

 • wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ, który można wydrukować ze strony internetowej NFZ lub wypełnić na miejscu w oddziale,
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia:
  • umowa o pracę – świadectwo pracy
  • umowa zlecenie – umowa wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np. drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA,
  • działalność gospodarcza – druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS,
  • rejestracja jako osoba bezrobotna – Decyzja z Urzędu Pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej,
  • zgłoszenie jako członek rodziny – druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia (w przypadku małżonka) lub druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający zakończenie nauki (w przypadku dziecka),
  • zgłoszenie przez szkołę lub uczelnię – dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA) lub zaświadczenie z uczelni,
  • ubezpieczenie w innym kraju członkowskim UE i EFTA – formularz E-104,
  • inny – dokument od płatnika składek potwierdzający zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Po złożeniu wniosku i uregulowaniu ewentualnej opłaty, podpiszesz umowę. Następnie masz 7 dni na wizytę w ZUS i złożenie tam druku ZUS ZZA. Następnie, do 15. dnia każdego miesiąca masz obowiązek wpłacenia składki na konto ZUS, a także złożenia w placówce Zakładu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jeśli zdecydujesz się rozwiązać umowę, także robisz to pisemnie, w placówce NFZ.

Pamiętaj, że zawierając umowę, masz obowiązek zgłosić wszystkich członków Twojej rodziny, którzy nie są objęci polisą z innego tytułu. Nie poniesiesz za to żadnej dodatkowej opłaty.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – a jak jest gdzie indziej?

Składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ nie są niskie. Trzeba przyznać, że są na świecie kraje, w których ubezpieczenie zdrowotne kosztuje o wiele więcej. Jednym z najdroższych krajów jeśli chodzi o opiekę medyczną są Stany Zjednoczone. Częściowo darmowa służba zdrowia (nie w 100%) przysługuje tam tylko najmniej zarabiającym (program medicaid), osobom starszym powyżej 65 roku życia (program medicare) i dzieciom (CHIP). Reszta musi się ubezpieczyć lub płacić gotówką, a koszty bywają astronomiczne i za niewielki zabieg czy pomoc w razie wypadku należy zapłacić kilka, kilkanaście tysięcy dolarów.

Dobrowolna składka zdrowotna w Stanach może wynieść od kilkaset do nawet kilku tysięcy dolarów.

Podsumowanie

 1. Prywatna polisa medyczna jest bardzo przydatna, ale może nie wystarczyć. W nagłych wypadkach, gdy trafisz do szpitala publicznego, będziesz musiał za to zapłacić.
 2. Składkę na NFZ możesz odprowadzać samodzielnie, nawet gdy nie masz etatu. Możesz to robić jako przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej lub prywatnie.
 3. Przedsiębiorcy opłacają różną wysokość składki w zależności od sposobu rozliczenia podatku dochodowego.
 4. Gdy ubezpieczysz się w NFZ prywatnie, zapłacisz w 2022 roku nie mniej niż 570,46 zł oraz opłatę dodatkową, jeśli miałeś przerwy w opłacaniu składek.

baner w treści – stały - 2
Martyna Osmańska
Ekspert ds. ubezpieczeń

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń. Sprawnie łączy wiedzę o ubezpieczeniach z wiedzą o finansach, a także sprzedaży i marketingu. Od ponad 6 lat dzieli się tą wiedzą z klientami, w imieniu grupy Punkta. Powiedzielibyśmy, że kocha ubezpieczenia, ale to nieprawda – kocha zwierzaki, po równo foki i alpaki. Na ubezpieczeniach po prostu się dobrze zna.

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
188 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej
2024.07.10
Wybierasz się do słonecznej Italii? Sprawdź, ile zapłacisz za autostradę!

Włochy są znane na całym świecie nie tylko ze swojej bogatej historii, kultury i zapierającej dech w piersiach przyrody, ale również z doskonale rozwiniętej sieci autostrad. Ten śródziemnomorski kraj może się poszczycić ponad 7 000 kilometrami dróg szybkiego ruchu, które umożliwiają sprawne przemieszczanie się między najbardziej odległymi regionami.

Czytaj więcej
2024.07.04  •  Samochód
Winiety w Bułgarii 2024 – przewodnik dla kierowców

Planowanie podróży samochodem do Bułgarii wymaga starannego przygotowania, w tym zapoznania się z systemem opłat drogowych obowiązującym w tym kraju. Od 2019 roku Bułgaria wprowadziła całkowicie zdigitalizowany system poboru opłat za przejazd, zastępując tradycyjne naklejki elektronicznymi winietami.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej